Čo je najnovšie (3. strana)

Bola pridaná nová udalosť na deň 20.10.2017 (piatok): Zber PET, VKM, KOV

Nový článok v spravodajstve: Intenzifikácia separovaného zberu a zberný dvor Ražňany

   Z dôvodu vybudovania, respektíve dobudovania systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu sa obec Ražňany zapojila ... čítaj ďalej

Nový článok v spravodajstve: Výstavba chodníka okolo cintorína

    Obec pokračuje s plnením kapitálových výdavkov schválených obecným zastupiteľstvom na rok 2017. Rekonštrukcia kaštieľa a výstavba ... čítaj ďalej

Bola pridaná nová udalosť na deň 17.10.2017 (utorok): Zber nebezpečného odpadu

<small>Medzi zmluvy bol vložený dokument:</small> Zmluva o bežnom účte

Medzi zmluvy bol vložený dokument: Zmluva o bežnom účte

<small>Medzi bol vložený dokument:</small> Zápisnica OcZ 8.9.2017

Medzi bol vložený dokument: Zápisnica OcZ 8.9.2017

<small>Medzi bol vložený dokument:</small> Uznesenia OcZ 8.9.2017

Medzi bol vložený dokument: Uznesenia OcZ 8.9.2017

Bola pridaná nová udalosť na deň 12.10.2017 (štvrtok): Zber tuhého komunálneho odpadu zo zberných nádob

<small>Medzi zmluvy bol vložený dokument:</small> Zmluva na výkon stavebného dozoru č. RZ-05-09-2017

Medzi zmluvy bol vložený dokument: Zmluva na výkon stavebného dozoru č. RZ-05-09-2017

<small>Medzi zmluvy bol vložený dokument:</small> Zmluva o dielo č. RZ-03-09-2017

Medzi zmluvy bol vložený dokument: Zmluva o dielo č. RZ-03-09-2017

Nový článok v spravodajstve: Multifunkčné ihrisko

     Po neúspešných žiadostiach o dotáciu na výstavbu multifunkčného ihriska, ktoré obec zaslala na Úrad vlády ... čítaj ďalej

Bola pridaná nová udalosť na deň 06.10.2017 (piatok): Zber skla

<small>Medzi faktúry bol vložený dokument:</small> Faktúry ŠJ september 2017

Medzi faktúry bol vložený dokument: Faktúry ŠJ september 2017

<small>Medzi objednávky bol vložený dokument:</small> Objednávky 9/2017

Medzi objednávky bol vložený dokument: Objednávky 9/2017

Bola pridaná nová udalosť na deň 28.09.2017 (štvrtok): Zber tuhého komunálneho odpadu zo zberných nádob

 • OBECNÝ PLES 2018
  OBECNÝ PLES 2018

  vložené: 17.01.2018
 • Cestovný poriadok linky 708461 platný od 10.12.2017

  vložené: 28.11.2017
 • Cestovný poriadok linky 707430 platný od 10.12.2017

  vložené: 27.11.2017
zber triedeného odpadu
Kalendár zberu triedeného odpadu
najnovšie číslo časopisu
Ražniansky zvon 3,4/2018
Ražniansky Zvon

Vydanie: Ražniansky zvon 3,4/2018

Dátum vydania: 19.01.2018

SMS / e-mail odber noviniek
SMS hlásnik

Dostávajte čerstvé správy z obce SMS alebo e-mailovou správou. Vyberte si tému, vložte svoje telefónne číslo alebo e-mail a potvrďte kódom.

loader