Spravodajstvo a tlačové správy

Obec získala nenávratný finančný príspevok

[01.03.2017]      Obec Ražňany požiadala o vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu „Hospodársky pavilón v MŠ“ ešte v roku 2014. Stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť 25.7.2014. Niekoľko krát obec požiadala o dotáciu z Environmentálneho fondu, no neúspešne. V roku 2016 Ministerstvo životného prostredia vyhlásilo výzvu na zníženie energetickej náročnosti budov v operačnom programe Kvalita životného prostredia, do ktorej sa obec ...


Obec doplnila vozový park

[01.03.2017]      Obecný úrad zakúpil na začiatku nového roka pre potreby obce osobné motorové vozidlo značky ŠKODA RAPID. Dôvodom doplnenia vozového parku boli zvýšené náklady na už 16 ročnú ŠKODU FABIU, vyrobenú ešte v roku 2000. Ďalším dôvodom je zvýšenie bezpečnosti cestovania a reprezentácia obce. Nové vozidlo bolo vysúťažené cez elektronický kontraktačný systém ...


Obecný ples 2017

[22.02.2017]       Začiatok roka 2017 patril hlavne kultúrno – spoločenským akciám medzi ktoré patrí aj Obecný ples. Z dôvodu predlženia fašiangového obdobia sa konal 11.2.2017 v spoločenskom pavilóne obce. Hudobná skupina GENERACIA hrala skladby od rôznych interpretov pre 94 hostí.  Sprievodným a humorným slovom hostí sprevádzal Jožko Bryndza. Úvod plesu patril spoločenským tancom, pri ...


Obecná zabíjačka

[01.02.2017]     Tohtoročná obecná zabíjačka sa prvý krát konala v priestoroch spoločenského pavilónu. Dôvodom tejto zmeny bolo dlhodobo pretrvávané mrazivé počasie a aj v deň zabíjačky teplota klesla pod – 10 ˚C. Od skorého rána sa mäsiari s kolektívom pustili do práce, aby stihli pripraviť zabíjačkové špeciality do 14.00 hod.. V tento už vopred stanovený čas ...


5. ročník HOĽANGA CUPU

[26.01.2017] Klzisko v miestnom parku začalo občanom slúžiť ešte začiatkom decembra 2016, a to vďaka mrazivému počasiu, zanieteným jednotlivcom, chlapcom z DHZ a obecnému úradu. Už pri prvých nočných polievaniach kedy teploty klesli pod – 15˚C si spolu určili cieľ – pripraviť ľadovú plochu v najvyššej kvalite a správne načasovať HOĽANGA CUP 2017. Ideálne podmienky na turnaj ...