Spravodajstvo a tlačové správy

Naša Beáta Futejová: Úspešní športovci dosahujú úspechy aj v živote

[07.11.2017] Beáta Futejová pochádza z obce Ražňany pri Sabinove. Je dlhoročnou členkou Karate klubu v Sabinove, kde momentálne pôsobí aj ako zástupkyňa predsedu. „Civilne som špeciálny pedagóg doobeda a finančný maklér poobede. Čiže som univerzálna,“ prezrádza na úvod karatistka Beáta Futejová. Počas celého súťažného obdobia sa jej podarilo získať viac ako ...


Vysoké Tatry vymenili za Slovenský raj

[26.10.2017]     Predchádzajúcich šesť rokov navštevovali ražnianski nadšenci, vyznávači turizmu a krásnej slovenskej prírody Vysoké Tatry. Tohtoročný výlet zmenili trasu a dvomi autobusmi sa presunuli z Ražnian v sobotné ráno dňa 30.9.2017 do Slovenského raja. Konkrétne do Podleska, odkiaľ viedla turistická cesta na Kláštorisko po zelenej značke.        Na Kláštorisku sa nachádzajú ruiny kartuziánskeho kláštora. Po ...


Ňaršanka v zlatom pásme regionálnej prehliadky folkloristov

[19.10.2017] V nedeľu 15. októbra 2017 sa v Divadle Alexandra Duchnoviča v Prešove uskutočnil 43 ročník regionálnej prehliadky folklórnych skupín KRÁSA ŽIVOTU 2017 . Zúčastnilo sa tejto prehliadky 10 folklórnych skupín z okresu Prešov a Sabinov. Porota ocenila v Zlatom pásme v poradí FS Záborsky zo Župčan, DsFSK Ňaršanka z Ražňan ...


Intenzifikácia separovaného zberu a zberný dvor Ražňany

[16.10.2017]    Z dôvodu vybudovania, respektíve dobudovania systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu sa obec Ražňany zapojila do výzvy, ktorú vyhlásilo Ministerstvo vnútra v tejto výzve bola aj úspešná. Celkové oprávnené výdavky na aktivitu schválilo Ministerstvo vnútra vo výške 109.939, 68 €.Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov je 5 % - 5.496, 98 €. Skupina ...


Výstavba chodníka okolo cintorína

[16.10.2017]     Obec pokračuje s plnením kapitálových výdavkov schválených obecným zastupiteľstvom na rok 2017. Rekonštrukcia kaštieľa a výstavba nového pavilónu MŠ sa presúva do roka 2018, a preto sa finančné prostriedky určené na tieto aktivity rozpočtovým opatrením presunú na výstavbu chodníka, ktorý bude pokračovať od zastávky pri Ostrovanoch okolo celého cintorína a napojí sa pri ...