Spravodajstvo a tlačové správy

Ražňany – miestna komunikácia

[18.02.2020]      Obecné zastupiteľstvo v rozpočte na rok 2019 vyčlenilo finančné prostriedky na úpravu miestnej komunikácie okolo MŠ. Dôvodom úpravy bol nevyhovujúci technický stav a zámer obnoviť cestu do prevádzky schopného stavu s dôrazom na zlepšenie užívateľských parametrov. Celková dĺžka navrhovanej komunikácie, ktorá prešla rekonštrukciou bola 486 m so šírkovým usporiadaním 4,5 – ...


Mesiac október – Úcta k starším

[17.02.2020]     Spoločenský pavilón, v ktorom sa organizujú obcou všetky spoločenské akcie  bol v októbri rezervovaný pre naše mamky, ockov, babky a dedkov. Prijali pozvanie obce a zúčastnili sa posedenia pri šálke kávy s programom, ktoré pre nich pripravili deti a žiaci navštevujúci materskú a základnú školu. Do programu sa zapojili aj folklórne súbory Hoľanga a Ňaršanka, ktorí svojim ...


Zateplenie šatní futbalového ihriska

[06.12.2019]      Obec Ražňany bola úspešná pri podávaní žiadostí o pridelenie finančných prostriedkov na zateplenie obecnej budovy na futbalovom ihrisku. Z výjazdového rokovania vlády nám bola pridelená finančná čiastka vo výške 8.000,- € a z Slovenského futbalového zväzu finančná čiastka 6.000,- €. Víťaznej firme, ktorá vzišla z verejného obstarávanie obec zaplatila za stavebné práce sumu 11.000,- ...


Dôchodcovia v Bachledovej doline

[21.10.2019]      Tento rok naplánoval obecný úrad jednodňový výlet pre dôchodcov do známeho lyžiarskeho strediska Bachledova dolina. Nachádza sa tam už známi a turistami obdivovaný chodník korunami stromov na hrebeni Spišskej Magury. Nachádza sa na hranici Pieninského a Tatranského národného parku. Ku chodníku Vás pohodlne vyvezie nová kabínová lanovka, čím sa stáva bezbariérovou ...


5. PREŠOVSKÝ CYKLOMARATÓN

[26.09.2019]      Občianske združenie cyklomaratón Prešov organizovalo dňa 31.8.2019 o 13.00 hod. už 5. ročník prešovského cyklomarotónu, usporiadaný pod záštitou predsedu PSK Phd. Milana Majerského a primátorky Mesta Prešov Ing. Andrey Turčánovej. Začiatok maratónu bol naplánovaný v meste Prešov, rozdelený do štyroch okruhoch. Okruh č. 1 bol naplánovaný aj cez obec Ražňany a jeho celková ...