Spravodajstvo a tlačové správy

Téma: DHZ

Protipovodňový vozík

[05.01.2016] Dňa 18. decembra 2015 štátny tajomník Ministerstva vnútra Marián Saloň v Prešove slávnostne odovzdal 74. obciam z 9 východoslovenských okresoch protipovodňový balík prvej pomoci. Obsah balíka tvoria kalové čerpadlo, generátor elektrickej energie, prenosné osvetlenie, povodňové bariéry, elektrické kalové čerpadlo, set náradia a prívesný vozík. Za obec sa na odovzdaní zúčastnil starosta ...


Požiarnici v Ražňanoch

[11.08.2015] V horúce letné popoludnie sa v rozšírených priestoroch výcvikového strediska DHZ konal už XXIII.ročník Memoriálu p. Cicmana. Toto podujatie sa koná už tradične v prvú augustovú nedeľu. Prvý krát malo aj ražnianske družsvo aj B team, ktoré si počínalo na nováčika veľmi dobre. No najväčšiu radosť nám svojimi výkonmi urobili muži ...


XXII. ročník memoriálu p. Cicmana

[06.08.2014] Dňa 3.8.2014 (nedeľa) na výcvikovom stredisku dobrovoľného hasičského zboru sa konal XXII. ročník memoriálu p. Cicmana. Za pekného slnečného počasia sa 20 mužstiev, ktoré sa zúčastnili tohto podujatia snažili o najlepší výsledok. Našu obec reprezentovalo družstvo žien , ktoré sa v celkovom poradí umiestnilo na 6. mieste . Mužstvo mužov obsadilo 4. ...


Preverovacie a taktické cvičenia v obci - cvičné poplachy

[11.03.2014] Časté vyhlasovanie požiarnych poplachov v obci a zvýšená aktivita jednotky hasičského zboru v obci je následkom zaradenia domáceho DHZ (Dobrovoľný hasičský zbor)do zložiek celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov v rámci SR. Jedná sa o zapájanie obecného DHZ do zásahovej činnosti štátnych HZZ (Hasičské záchranné zložky), preto je treba chápať zvýšenú ...


XXI. ročník memoriálu p. Cicmana

[12.08.2013] Dňa 4.8.2013 na výcvikom stredisku dobrovoľného hasičského zboru sa konal XXI. ročník memoriálu p. Cicmana. Dňa 4.8.2013 (nedeľa) na výcvikovom stredisku dobrovoľného hasičského zboru sa konal XXI. ročník memoriálu p. Cicmana . Za pekného slnečného počasia sa 20 mužstiev, ktoré sa zúčastnili tohto podujatia snažili o najlepší výsledok. Našu obec reprezentovalo ...