Obec Ražňany : kalendár udalostí

(1.1.1975) JRD Ražnany bolo zlúčené s JRD Šar. Michaľany, kde bolo aj jeho sídlo.