Aktuality a oznamy
VEĽKOOBJEMOVÉ KONTAJNERY

Vážení občania, informujeme Vás, že z dôvodu epidemiologických opatrení budú veľkoobjemové kontajnery pristavené na obecnom kompostovisku - na bývalom PD dňa 25.4.2020 t. j. sobota od 12.00 hod. do 16.00 hod. Na kompostovisku bude dozerať poverená osoba, a preto Vás žiadame o dodržiavanie odstupov a hygienických opatrení. Separovaný odpad ako je sklo, plasty, papier a drevo nebude možné do kontajnerov umiestňovať. V prípade naplnenia bude určený ďalší termín na odovzdanie odpadu z domácností.

vložené: 23.04.2020