Pozvánky a podujatia
Pozvánka Výboru Pozemkového spoločenstva Ražňany na valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva

Výbor Pozemkového spoločenstva Ražňany pozýva všetkých členov na valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva, ktoré sa uskutoční formou čiastkových schôdzí

 dňa 17.9. 2021 /piatok/ o 17.00 hod. a dňa 18.9.2021 /sobota/ o 17.00 hod. v spoločenskom pavilóne

vložené: 18.08.2021