Spravodajstvo a tlačové správy

Potopená farnosť pomáha

[18.01.2003] Deti v škole sa hrali spoločenskú hru. Úlohou bolo odpovedať na otázku: „Koho najviac obdivuješ?“ Odpovede sa zapisovali na tabuľu. Najčastejšie menší žiaci obdivujú Matku Terezu, rehoľné sestry, misionárov, rodičov, starých rodičov. Obdiv väčších žiakov si získali najčastejšie športovci, speváci, herci. Neskôr mali žiaci odpovedať na otázku, čo by chceli ...


Genéza názvu obce Ražňany

[15.11.2002] Len pred pár dňami sa mi podarilo konečne "vypátrať" ako je to naozaj s názvom našej obce. To že sa naša obec volá Ražňany nie je len taká zhoda náhod. Ako zdroj informácií mi poslúžila farská kronika farnosti Ražňany, obecná kronika a pár dejepisných kníh. Archeologický výskum v obci ukázal, ...


Nezamestnanosť otriasa rodinami

[11.10.2002] „Viem, priblížiť sa k normám Európskej únie je nevyhnutné, ale opýtal sa niekto našich žien, či sú pred odchodom do dôchodku zabezpečené rovnako ako ich vrstovníčky v západnej Európe? Neklaďme otázky intelektuálkam, ktoré chcú a sú schopné pracovať aj v jeseni života. Pýtajme sa viacnásobných matiek, ktoré robia na zmeny ...


Predstavujeme Vám Biele Albatrosy !!!

[11.10.2002] R ažňany a B iele albatrosy. To sú dve odlišné mená malej dedinky na východnom Slovensku a svetoznámej akrobatickej skupiny. Po tom čo nás tohto roku navštívili už po tretíkrát, tvoria neodmysliteľnú súčasť osláv leteckej a vzdušnej techniky, ktorá pritiahne sklonkom leta na letisko do Ražňian nejedného zvedavca. Pre ich ...


Výpis zo zoznamu chránených stromov

[10.10.2002] Ražňanská lipa, ktorá sa nachádza na pozemku farského úradu v Ražňanoch patrí medzi zákonom chránené stromy a je zapísaná v katalógu chránených stromov. Prinášam Vám presný výpis z tohto katalógu z ktorého sa môžete dozvedieť viac ohľadom tohto skvostého stromu ... Katalógový list chráneného ...