Spravodajstvo a tlačové správy

Téma: Materská škola

Svätý Mikuláš

[08.04.2010] Ako našu materskú školu navštívil Mikuláš „Mikulášku, dobrý strýčku…   „ Mikuláš je dedko starý vie on robiť veľké čary.“   Aj naše deti sa veľmi tešili na Mikuláška. Samozrejme aj našú materskú školu navštívil sv. Mikuláš aj so svojími pomocníkmi anjelmi. Deti zaspievali Mikulášovi pesničky, zarecitovali básničky a za ...


Sláviček 2010

[07.04.2010] Prehliadka ľudových piesní Pri príležitosti nášho Slávička, čo je prehliadka ľudových piesní, zavítala do našej škôlky   pastierka páv, ktorá prišla  krásnym spevom. Spievala pieseň Páslo dievča pávy a hľadala   pávy, ktoré sa jej niekde stratili. Naše detičky jej ich pomohli privolávať a to svojím spevom. Každé dieťa odvážne ...


Športová zábava

[07.04.2010] Spoločný ples FC Ražňany a MŠ Ražňany Dňa 13. februára sa uskutočnila Športová zábava, ktorú organizoval Futbalový klub Ražňany v spolupráci s Materskou školou. Zábavu otvorili deti z čerešniškovej triedy futbalovým tancom a Tomáš Onderko krásnou básničkou. Deti si zaslúžili veľký potlesk a zábava sa mohla začať.   Atmosféra bola výborná, ľudia sa ...


Fašiangový karneval

[07.04.2010] Príjemne prežité popoludnie rodičov s deťmi Fašiangové obdobie je čas zábav, plesania, karnevalov a preto aj v našej materskej škole nemohol chýbať fašiangový karneval. Tohoto roku sa karnevalu zúčastnili aj rodičia, ktorí prišli v zaujímavých maskách, ale aj návšteva z ďaleka Šašo, ktorý prišiel na náš karneval, aby si s deťmi zatancoval, zaspieval a ...


Truhlica starkých

[18.02.2010] Spoločné vystúpenie škôlkárov a školákov Spoločné vystúpenie škôlkárov a školákov     MOJI STARKÍ Jeseň v živote človeka znamená odpočinok a naplnenie. Aj naši starí rodičia sú naplnení múdrosťou, ktorú po celý život zbierali ,aby ju raz mohli odovzdať svojím deťom, vnúčatám, ktoré ju prijímajú od nich s   láskou. Pre ...