Elektronická úradná tabuľa

Obci Ražňany bola schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom „Zníženie energetickej náročnosti hospodárskeho pavilónu MŠ v obci Ražňany“

Obci Ražňany bola schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom „Zníženie energetickej náročnosti hospodárskeho pavilónu MŠ v obci Ražňany“ v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, Prioritná os 4 - Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, Investičná priorita 4.3 - Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v sektore bývania, Špecifický cieľ 4.3.1 - Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov.


Súbory na stiahnutie: príloha

Dátum vytvorenia: 05.05.2017 Dátum platnosti do: 31.12.2018

« návrat na obsah elektronickej úradnej tabule