Elektronická úradná tabuľa

Zverejnenie zámeru prevodu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Súbory na stiahnutie: príloha

Dátum vytvorenia: 09.04.2019 Dátum platnosti do: 24.04.2019

« návrat na obsah elektronickej úradnej tabule