Elektronická úradná tabuľa

Zverejnenie zámeru prevodu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Súbory na stiahnutie: príloha

Dátum vytvorenia: 28.08.2019 Dátum platnosti do: 13.09.2019

« návrat na obsah elektronickej úradnej tabule