Elektronická úradná tabuľa

Oznámenie o voľných pracovných miestach

V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných  predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

Názov a adresa zamestnávateľa: OBEC RAŽŇANY, 082 61 Ražňany 235

Súbory na stiahnutie: príloha

Dátum vytvorenia: 28.06.2021 Dátum platnosti do: 12.07.2021

« návrat na obsah elektronickej úradnej tabule