Úradné dokumenty

Obec Ražňany zverejňuje na tomto mieste úradné dokumenty, týkajúce sa činnosti OcÚ, samosprávy, obecnej rady, obecného zastupiteľstva a komisií.

OcÚ zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia
19.09.2016 Oznámenie o začatí konania - Miloš Mišenko.pdf Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť Nahlad náhľad [292.97K]
29.06.2016 Všeobecne záväzné nariadenie č. 2.2016.pdf VZN stiahnuť Nahlad náhľad [259.72K]
08.06.2016 Všeobecne záväzné nariadenie č. 2.2016-návrh.pdf VZN stiahnuť Nahlad náhľad [259.73K]
12.05.2016 Návrh VZN obce Ražňany č. 1.2016, ktorým sa vyhlsuje záväzná ča.pdf VZN stiahnuť Nahlad náhľad [255.98K]
18.12.2015 VZN č. 4.2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy.pdf VZN stiahnuť Nahlad náhľad [36.67K]
18.12.2015 VZN č.3.2015 o miestnych daniach a poplatkoch.pdf VZN stiahnuť Nahlad náhľad [59.48K]
18.12.2015 VZN č. 2.2015 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ.pdf VZN stiahnuť Nahlad náhľad [30.06K]
15.12.2015 Schválený rozpočet-2016 - VÝDAVKY.pdf Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť Nahlad náhľad [76.21K]
15.12.2015 Schválený rozpočet-2016 - PRÍJMY.pdf Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť Nahlad náhľad [39.77K]
25.11.2015 NÁVRH ROZPOČTU 2016-VÝDAVKY.pdf Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť Nahlad náhľad [85.46K]
25.11.2015 NÁVRH ROZPOČTU 2016-PRÍJMY.pdf Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť Nahlad náhľad [44.97K]
16.11.2015 VZN o poskytovaní dotácií č.1.2015.pdf VZN stiahnuť Nahlad náhľad [49.43K]
03.06.2015 Záverečný účet obce k 31.12.2014.pdf Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť Nahlad náhľad [425.89K]
18.12.2014 VZN č.5.2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy.pdf VZN stiahnuť Nahlad náhľad [36.08K]
26.11.2014 VZN č.5.2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy-návrh.pdf Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť Nahlad náhľad [36.24K]
26.11.2014 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 - VÝDAVKY.pdf Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť Nahlad náhľad [314.75K]
26.11.2014 NÁVRH ROZPOčTU NA ROK 2015 - PRÍJMY.pdf Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť Nahlad náhľad [75.89K]
21.10.2014 VZN sociálne služby č. 4.2014.pdf VZN stiahnuť Nahlad náhľad [47.61K]
12.06.2014 VZN č. 3.2014 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ.pdf VZN stiahnuť Nahlad náhľad [29.09K]
12.06.2014 VZN č. 2.2014.pdf VZN stiahnuť Nahlad náhľad [24.13K]
12.06.2014 VZN č.1.2014.pdf VZN stiahnuť Nahlad náhľad [35.41K]
05.06.2014 Výročná správa za rok 2013.pdf Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť Nahlad náhľad [185.79K]
05.06.2014 Záverečný účet obce k 31.12.2013.pdf Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť Nahlad náhľad [1.35M]
17.12.2013 Rozpocet-vydavky-2014.pdf Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť Nahlad náhľad [294.76K]
17.12.2013 Rozpocet-prijmy-2014.pdf Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť Nahlad náhľad [78.51K]
02.12.2013 VZN č.2.2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy.pdf VZN stiahnuť Nahlad náhľad [35.88K]
09.10.2013 Dodatok č. 2 k VZN č. 1.2008.pdf VZN stiahnuť Nahlad náhľad [31.12K]
14.06.2013 vyrocna_sprava_za_rok_2012.pdf Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť Nahlad náhľad [164.02K]
13.06.2013 zaverecny_ucet_obce_k_31-12-2012.pdf Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť Nahlad náhľad [2.46M]
04.05.2013 vyhodnotenie-dotaznika-ms.doc Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť [19.01K]
17.12.2012 VZN č. 1.2013 o miestnych daniach a poplatkoch.pdf VZN stiahnuť Nahlad náhľad [57.96K]
17.12.2012 Rozpočet-výdaje-2013.pdf Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť Nahlad náhľad [313.92K]
17.12.2012 Rozpočet-príjmy-2013.pdf Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť Nahlad náhľad [80.24K]
13.06.2012 VZN 3_2012 o poskytovani socialnych sluzieb.pdf VZN stiahnuť Nahlad náhľad [235.30K]
20.03.2012 VZN 2_2012 vyska dotacie MS a CZS.pdf VZN stiahnuť Nahlad náhľad [189.36K]
16.01.2012 Regionálny a veterinárny úrad.doc Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť [1.59M]
12.01.2012 vzn_stravovanie.pdf VZN stiahnuť Nahlad náhľad [12.99K]
12.01.2012 vzn_cintorinsky_poriadok.pdf VZN stiahnuť Nahlad náhľad [35.28K]
12.01.2012 vzn_o_podmienkach_poskytovania_dotacii.pdf VZN stiahnuť Nahlad náhľad [30.19K]
12.01.2012 VZN_o_podmienkach_drzania_psov.pdf VZN stiahnuť Nahlad náhľad [74.88K]
12.01.2012 VZN_o_rozhodovani_o_opravnych_prostriedkoch_proti.pdf VZN stiahnuť Nahlad náhľad [56.30K]
12.01.2012 zasady_odmenovania.pdf Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť Nahlad náhľad [33.85K]
12.01.2012 integrovane_zariadenia_zaslanie_spravy_o_hodnoteni_navrhovanej_cinnosti.pdf Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť Nahlad náhľad [15.33K]
12.01.2012 Smernica_VO_Raznany.pdf Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť Nahlad náhľad [38.28K]
12.01.2012 rozpocet_2012-2.pdf Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť Nahlad náhľad [42.33K]
12.01.2012 rozpocet_2012-1.pdf Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť Nahlad náhľad [42.33K]
12.01.2012 VZN1_2012_o_daniach_a_poplatkoch.pdf VZN stiahnuť Nahlad náhľad [44.47K]
12.01.2012 VZN č. 2/2011 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ražňany.pdf VZN stiahnuť Nahlad náhľad [243.78K]
30.11.2016 Návrh rozpočtu 2017 PRÍJMY Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [39.85K]
30.11.2016 Návrh rozpočtu 2017 VÝDAVKY Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [78.07K]
30.11.2016 Návrh VZN č. 3/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady VZN stiahnuť Nahlad náhľad [60.13K]
30.11.2016 Návrh VZN č. 4/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka školského zariadenia zriadených na území obce VZN stiahnuť Nahlad náhľad [36.62K]
16.12.2016 VZN č. 3/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady VZN stiahnuť Nahlad náhľad [60.04K]
16.12.2016 VZN č. 4/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka školského zariadenia zriadených na území obce Ražňa VZN stiahnuť Nahlad náhľad [36.49K]
16.12.2016 Schválený rozpočet na rok 2017 - príjmy Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [40.06K]
16.12.2016 Schválený rozpočet na rok 2017 - výdavky Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [79.08K]
26.01.2017 VZN č. 1/2017 o miestnom referende VZN stiahnuť Nahlad náhľad [37.39K]
10.01.2017 Zverejnenie zámeru prevodu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa Základné dokumenty stiahnuť Nahlad náhľad [264.08K]
22.09.2017 Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť Nahlad náhľad [20.79K]

Obecná Rada zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia

Zastupiteľstvo zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia
20.09.2016 Zapisnica_OcZ_9.9.2016.pdf Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [59.82K]
17.08.2016 Zapisnica_OcZ_28.6.2016.pdf Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [72.64K]
21.06.2016 Zapisnica_OcZ_3.6.2016.pdf Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [51.52K]
08.06.2016 Zapisnica_OcZ_16.5.2016.pdf Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [65.02K]
17.05.2016 Zapisnica_OcZ_29.3.2016.pdf Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [45.91K]
13.04.2016 Zapisnica_OcZ_11.3.2016.pdf Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [79.28K]
24.02.2016 Zapisnica_OcZ_29.1.2016.pdf Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [71.28K]
22.12.2015 Zapisnica_OcZ_11.12.2015.pdf Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [111.56K]
18.11.2015 Zapisnica_OcZ_6.11.2015.pdf Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [103.94K]
13.11.2015 Zapisnica_OcZ_16.10.2015.pdf Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [76.13K]
03.11.2015 Zapisnica_OcZ_11.9.2015.pdf Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [96.60K]
21.09.2015 Zapisnica_OcZ_19.6.2015.pdf Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [119.50K]
22.05.2015 Zapisnica_OcZ_15.5.2015.pdf Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [94.30K]
16.04.2015 Zapisnica_OcZ_20.3.2015.pdf Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [85.89K]
11.02.2015 Zapisnica_OcZ_29.1.2015.pdf Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [97.46K]
18.12.2014 Zapisnica_OcZ_10.12.2014.pdf Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [94.10K]
15.12.2014 Zapisnica_OcZ_7.11.2014.pdf Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [72.54K]
09.12.2014 Zapisnica_OcZ_17.10.2014.pdf Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [53.08K]
20.10.2014 Zapisnica_OcZ_17.9.2014.pdf Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [66.90K]
02.07.2014 Zapisnica_OcZ_20.6.2014.pdf Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [81.90K]
02.07.2014 Zapisnica_OcZ_27.5.2014.pdf Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [67.67K]
05.05.2014 Zapisnica_OcZ_30.4.2014.pdf Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [63.72K]
30.04.2014 Zapisnica_OcZ_28.3.2014.pdf Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [53.83K]
14.03.2014 Zapisnica_OcZ_28.2.2014.pdf Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [79.06K]
03.02.2014 Zapisnica_OcZ_29.1.2014.pdf Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [62.43K]
30.01.2014 Zapisnica_OcZ_13.12.2013-.pdf Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [103.50K]
16.12.2013 Zapisnica_OcZ_29.11.2013.pdf Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [64.51K]
14.11.2013 Zapisnica_OcZ_25.10.2013.pdf Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [65.24K]
14.11.2013 Zapisnica_OcZ_27.9.2013.pdf Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [45.82K]
25.09.2013 Zapisnica_OcZ_19.9.2013.pdf Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [80.40K]
15.07.2013 Zapisnica_OcZ_27.6.2013.pdf Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [103.03K]
28.06.2013 Zapisnica_OcZ_27.5.2013.pdf Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [68.78K]
14.05.2013 Zapisnica_OcZ_26.4.2013.pdf Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [66.23K]
08.04.2013 Zapisnica_OcZ_22.3.2013.pdf Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [97.32K]
04.03.2013 Zapisnica_OcZ_30.1.2013.pdf Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [85.33K]
29.01.2013 Zapisnica OcZ 14.12.2012.pdf Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [72.64K]
17.12.2012 Zapisnica OcZ 23.11.2012.pdf Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [68.25K]
21.11.2012 Zapisnica OcZ 25.10.2012.pdf Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [69.53K]
19.10.2012 Zapisnica OcZ 31.8.2012.pdf Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [88.20K]
13.07.2012 Zapisnica OcZ 28.6.2012-3.pdf Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [337.68K]
12.06.2012 Zapisnica OcZ 25.5.2012-3.pdf Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [281.93K]
22.05.2012 Zapisnica_OcZ_27.4.2012-3.pdf Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [271.54K]
11.05.2012 Zápisnica OcZ 30.3.2012.pdf Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [287.33K]
11.05.2012 Zápisnica OcZ 30.3.2012.pdf Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [287.33K]
11.05.2012 Zápisnica OcZ 30.3.2012.pdf Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [287.33K]
11.05.2012 Zápisnica OcZ 2.3.2012.pdf Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [296.93K]
30.03.2012 Zápisnica OcZ 16.12.2011 Zápisnice
03.04.2012 Zápisnica OcZ 27.1.2012 Zápisnice
12.01.2012 Zapisnica_OcZ_9-9-2011-1-1.pdf Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [97.14K]
12.01.2012 Zapisnica_OcZ_30-6-2011.pdf Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [73.53K]
12.01.2012 Zapisnica_OcZ_29-4-2011.pdf Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [51.24K]
12.01.2012 Zápisnica OcZ 28.10.2011 Zápisnice
12.01.2012 Zapisnica_OcZ_27-5-2011.pdf Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [64.70K]
12.01.2012 Zapisnica_OcZ_25-3-2011-2.pdf Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [55.75K]
12.01.2012 Zapisnica_OcZ_25-2-2011-3-2.pdf Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [60.76K]
11.01.2012 zapisnica-8-riadne.pdf Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [40.02K]
12.01.2012 Zapisnica_OcZ_25-1-2011-uprava.pdf Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [56.94K]
12.01.2012 zapisnica_5_1.pdf Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [54.02K]
30.09.2016 Zápisnica OcZ 26.9.2016 Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [41.79K]
16.11.2016 Zápisnica OcZ 10.11.2016 Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [82.50K]
21.12.2016 Zápisnica OcZ 15.12.2016 Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [111.53K]
09.02.2017 Zápisnica OcZ 26.1.2017 Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [75.68K]
09.02.2017 Uznesenia OcZ 26.1.2017 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [36.55K]
09.05.2017 Zápisnica OcZ 17.3.2017 Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [121.12K]
02.06.2017 Zápisnica OcZ 12.5.2017 Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [89.99K]
09.05.2017 Uznesenia OcZ 17.3.2017 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [49.18K]
02.06.2017 Uznesenia OcZ 12.5.2017 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [51.59K]
02.07.2017 Zápisnica OcZ 23.6.2017 Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [66.77K]
02.07.2017 Uznesenia OcZ 23.6.2017 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [37.12K]
12.10.2017 Uznesenia OcZ 8.9.2017 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [44.99K]
12.10.2017 Zápisnica OcZ 8.9.2017 Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [85.36K]

Komisie zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia