FC Ražňany

FC Ražňany

FC Ražňany

Futbalový rok 2010 Ražňanom prial. „A“ mužstvo postúpilo po viac ako 20-tich rokoch do najvyššej súťaže okresov PO a SB (I. trieda). Dorastencom ten istý úspech utiekol v hodine dvanástej – 2. miesto o skóre za prvým.

Sezóna 2010/2011 mala začiatok 01.08. 2010. Jesenná časť (z 30-tich kôl odohrané 17) sa ukončila 07. 11. 2010, pričom dve kolá boli odohrané aj cez týždeň (01. 09. a 15. 09.), čo bolo dosť náročné, nakoľko mužstvo sa s tým ešte nestretlo. Deviate miesto môže tešiť, ale pri troške šťastia to mohlo byť aj lepšie.

Začiatok jarnej časti je 27. 03. 2011 a keďže tento rok bude reorganizácia súťaží v rámci VsFZ Košice, ktorá sa dotkne aj nás, bude dôležitý každý zápas. Totiž v našej súťaži, kde je 16 mužstiev môžu vypadnúť do nižšej triedy aj piati účastníci...

Dňa 05. 01. 2011 sa konala konferencia FC Ražňany, na ktorej bol zvolený výbor v tomto zložení:

 • Predseda - Solár Anton
 • Tajomník - Seman Jozef
 • Členovia
  • Balčák Slavomír
  • Slaninka Stanislav
  • Solár Peter

Nový výbor na svojom prvom zasadaní rozhodol, že trénerom „A“ mužstva bude Balčák Slavomír a trénerom dorastu Miško Peter. Obaja vyššie menovaní tréneri boli vyslaní na skúšky trénera – licencia Euro, bez ktorej mužstvá nemôžu súťaž absolvovať. Jarná príprava začala 15. 01. 2011 po fyzickej príprave a tréningoch v telocvični. Sú tiež naplánované prípravné zápasy na umelej tráve v Sabinove:

 • 06. 03. 2011 o 14:30 – Pečovská Nová Ves
 • 13. 03. 2011 o 10:30 – Hermanovce a
 • 19. 03. 2011 o 12:30 – Chmiňany


Nový výbor sa teší na podporu fanúšikov a priaznivcov nášho futbalu. Zvlášť poďakovanie patrí OcÚ Ražňany, sponzorom, prispievateľom 2% daní a ostatným, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispievajú k zlepšovaniu nášho futbalu a tým aj zviditeľňujú našu obec v dobrom mene.

Anton Solár

Ražňany do toho!
Aktuality a oznamy
Výzva občanom

Poslanec NR SR Martin Fecko člen výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie upozorňuje všetkých občanov , ktorý užívajú poľnohospodársku pôdu nie vlastnú, ale cudziu a mali to vyčlenené cez pozemkový úrad resp. pozemkový odbor okresného úradu s príslušným rozhodnutím a chcú túto pôdu aj naďalej užívať, aby v lehote do 28.2.2018 podali žiadosť na pozemkový a lesný odbor príslušného okresného úradu  o vydanie nového rozhodnutia na tento pozemok. Pracovníci odboru upresnia aké doklady je potrebné doložiť podľa zákona č. 504/2003 Z.z.. Nepodaním žiadosti do daného termínu užívanie náhradného pozemku zaniká. Prosím, nezmeškajte to občania. Ďakujem.  

vložené: 16.11.2017
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Dňa 23.11.2017 v čase od 12.00 hod. do 15.30 hod. bude v celej obci prerušená distribúcia elektriny.

vložené: 06.11.2017
Výsledky volieb v obci Ražňany do orgánov Prešovského samosprávneho kraja
Výsledky volieb v obci Ražňany do orgánov Prešovského samosprávneho kraja

vložené: 06.11.2017