Povinné zverejňovanie

Novela Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona č. 211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, ktorá bola schválená 9. decembra 2010 a platí od 1. 1. 2011 priniesla mestu a nim zriadeným príspevkovým a rozpočtovým organizáciám novú povinnosť a to zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na svojom webovom sídle.

Zmluvy zoznam dokumentov

Právna úprava: v zmysle ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z . z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p. v spojení s ustanovením § 47 ods. 1 Občianskeho zákonníka s výnimkou ods. 4 a 5 § 5a zákona č. 211/2000 Z . z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p.

Podmienka účinnosti – nasledujúci deň po zverejnení

Dátum Názov Popis Typ Akcia
27.09.2016 Zmluva č. 9.2016 o prenájme miesta na pohrebisku Ražňany.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [682.46K]
23.09.2016 Zmluva č.8.2016 o prenájme miesta na pohrebisku Ražňany Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [46.44K]
23.09.2016 Zmluva č.7.2016 o prenájme miesta na pohrebisku Ražňany.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [46.14K]
23.09.2016 Dohoda č 16_37_52A_180 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytovania príspevku Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [374.22K]
17.08.2016 Dohoda č. 16.37.052.1027.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [362.97K]
08.08.2016 Zmluva č. 50-000116840PO2016.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [4.60M]
05.08.2016 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - O22.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.03M]
20.07.2016 Zmluva č. 6.2016 o prenájme miesta na pohrebisku.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [682.49K]
20.07.2016 Zmluva č. 5.2016 o prenájme miesta na pohrebisku.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [682.49K]
12.07.2016 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. 283_2015-2050-1200 - text.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [254.21K]
29.06.2016 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme - SHOW DANCE.docx Zmluvy stiahnuť [15.75K]
17.06.2016 Dohoda č. 16_37_52A_109 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytovania príspev Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [482.72K]
15.06.2016 Zmluva č. 2016.19 - Ing. Vladimír Andraščik.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [824.35K]
17.05.2016 Zmluva č. 4.2016 o prenájme miesta na pohrebisku Ražňany.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [682.48K]
16.05.2016 Zmluva o poskytovaní služieb-Zníženie energetickej náročnosti h.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.68M]
16.05.2016 Zmluva o poskytovaní služieb-Zníženie energetickej náročnosti hospodársk.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.68M]
16.05.2016 Zmluva o grantovom účte.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [307.85K]
13.04.2016 Zmluva o poskytovaní verejných lužieb - Slovak Telecom.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.79M]
13.04.2016 Zmluva č. 3.2016 o prenájme miesta na pohrebisku Ražňany.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [330.60K]
13.04.2016 Zmluva č. 2.2016 o prenájme miesta na pohrebisku Ražňany.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [330.93K]
13.04.2016 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - O2.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.18M]
13.04.2016 Zmluva-Slovgram.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [913.02K]
01.04.2016 Zmluva č. 26499.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.42M]
01.04.2016 Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnáv Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [346.79K]
22.03.2016 Zmluva Dance štúdio.docx Zmluvy stiahnuť [19.68K]
21.03.2016 Zmluva o HB- OLhová.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [682.47K]
21.03.2016 Zmluva o poskytovaní služieb č. SKP16.03.039.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.23M]
21.03.2016 Zmluva o poskytovaní verejných lužieb - balík služieb - Slovak .pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.01M]
21.03.2016 Zmluva o poskytovaní verejných lužieb - balík služieb - Slovak .pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.01M]
21.03.2016 Kúpna zmluva - Slovak Telecom 2.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [391.92K]
21.03.2016 Kúpna zmluva - Slovak Telecom.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [391.84K]
15.03.2016 Zmluva ÄŤ. VSN0708201517.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [638.62K]
15.03.2016 Dodatok ÄŤ. 1 k dohode ÄŤ.15.37.054.135-Ĺ nZ.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.64M]
11.03.2016 Zmluva o dielo č. 0103.2016.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.16M]
11.03.2016 Zmluva o dielo MEDIINVEST.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.58M]
10.03.2016 Zmluva o poskytovaní služieb vo VO - Ján Velebír - STAVITEĽ.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.44M]
02.03.2016 Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia č. 9101600381.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.39M]
22.02.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie č.2.2016- FUTBALOVÝ KLUB.doc Zmluvy stiahnuť [45.50K]
18.02.2016 Dohoda č. 16.37.052.286.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [4.04M]
10.02.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie č.1.2016- ŇARŠANKA.doc Zmluvy stiahnuť [45.00K]
05.02.2016 Darovacia zmluva-Spoločnosť Šariš.doc Zmluvy stiahnuť [36.00K]
05.02.2016 Darovacia zmluva-MARIUS PEDERSEN.doc Zmluvy stiahnuť [37.00K]
05.02.2016 Zmluva - tanečný krúžok Fabian.doc Zmluvy stiahnuť [46.00K]
05.02.2016 Mandátna zmluva č. 01.2016-ÚP.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [529.73K]
05.02.2016 Zmluva - Minor plan.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.06M]
25.01.2016 Zmluva o výpožičke č. KRHZ - PO - 728 - 089.2015.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [2.00M]
25.01.2016 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na činnosť CVČ - Ri.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [539.19K]
25.01.2016 Dodatok č. 22 k zmluve č. 25 005 o poskytovaní služieb v oblast.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.46M]
08.01.2016 Zmluva o dielo - MEDIINVEST.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.34M]
08.01.2016 Zmluva o dielo- Euroleader Consulting, s.r.o..pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.49M]
28.12.2015 Dohoda o vydaní a vyplnení balnkozmenky č. 40.1018.15 + protoko.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [0.98M]
28.12.2015 Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (B) č. 40.018.15.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.38M]
22.12.2015 Zmluva o poskytnutí služby 3A - ZoPS - 281215.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.13M]
17.12.2015 Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [2.51M]
01.12.2015 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 751.199.2015.ÚP.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [0.96M]
26.11.2015 Zmluva o prenájme miesta n pohrebisku č. 2.2015.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [344.39K]
26.11.2015 zmluva VŽP MŠ Ražňany.docx Zmluvy stiahnuť [75.67K]
19.11.2015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.02M]
12.11.2015 Zmluva o dielo a poskytovaní servisných služieb - Geosense SK s.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [3.33M]
12.11.2015 Zmluva o poskytnutí užívacích práv k službe systému ASPI - ZM -.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [584.74K]
06.11.2015 Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia č. 9101600287.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.51M]
06.11.2015 Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia č. 9101600286.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.51M]
28.10.2015 kupno_predajna_zmluva_- traktorová vlečka.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [30.33K]
28.10.2015 Zmluva o dielo-REMOPEL.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [45.35K]
20.10.2015 Zmluva o poskytnutí NFP - text.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [241.60K]
20.10.2015 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [268.80K]
20.10.2015 Dohoda č. 15_37_52A_116 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytovania príspevk Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [356.22K]
20.10.2015 Zmluva o dielo - Ján Maník.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [2.47M]
24.09.2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k informačnému systému Dátové.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [326.00K]
23.09.2015 Dodatok č. 1 k dohode č. 15.37.52A.15.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.49M]
14.09.2015 Zmluva o grantovom účte-3542661018.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [305.39K]
14.09.2015 Dodatok č. DOD.01-2015.309.2015-IZ-4.0.V.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.08M]
14.08.2015 Zmluva o dielo č. 4 R.2015.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [2.13M]
06.08.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na ork 2015.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [4.55M]
30.06.2015 Zmluva o dielo-Pavol Futej.doc Zmluvy stiahnuť [35.50K]
29.06.2015 Zmluva o grantovom účte.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [301.15K]
29.06.2015 Zmluva o bežnom účte.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [278.16K]
24.06.2015 Dodatok č. 1 k dohode č.15.37.054.80.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [500.68K]
23.06.2015 Zmluva o dielo - Euroleader Consulting.doc Zmluvy stiahnuť [97.50K]
19.06.2015 Zmluva č. 2015.25 - Ing. Vladimír Andraščík.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [830.60K]
02.06.2015 Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia č. 9101600219.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.49M]
13.05.2015 Dodatok č. 1 k zmlvue č. 50-000048475PO2011.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.22M]
13.05.2015 Poistka č. 9259568759 - UNIQA.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [581.59K]
12.05.2015 Zmluva o vykonaní súvislej praxe žiakov PsSA - Monika Gaľová.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [895.46K]
12.05.2015 Zmluva o dielo-Legal consulting.odt Zmluvy stiahnuť [12.35K]
12.05.2015 Dohoda č. 15.37.052.453- AČ.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [3.60M]
12.05.2015 Zmluvao poskytnutí nenávratného finančného príspevku zamestnáva.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [4.80M]
04.05.2015 Dohoda č. 15.37.054.80.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [4.94M]
16.04.2015 Zmluva o výpožičke č.4.2015.docx Zmluvy stiahnuť [21.49K]
15.04.2015 Zmluva o dielo č. 520.2015.A1K.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.11M]
15.04.2015 Dohoda č.15.37.054.26.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [4.92M]
02.04.2015 Zmluva o HM č.1.2015.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [350.82K]
02.04.2015 Zmluva Sport klub - Jánošík.doc Zmluvy stiahnuť [4.29M]
02.04.2015 Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia č. 9101600160.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.49M]
25.03.2015 Dohoda č.15.37.52A.15.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [3.73M]
04.03.2015 Príloha č 1 - VZP pre používanie služieb IS DCOM_NEW.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [414.36K]
04.03.2015 Zmluva o spolupráci č. 082.2015-IZ-4.0.V.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [4.85M]
27.02.2015 SPP 52.15CEZ.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.96M]
26.02.2015 Licenčná zmluva č. 150104-IFOsoft.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [450.59K]
26.02.2015 Darovacia zmluva-Spoločnosť Šariš.doc Zmluvy stiahnuť [36.00K]
26.02.2015 Zmluva o reklame - Marius Pedersen.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [632.17K]
18.02.2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o dotácii č. 1-ŇARŠANKA.docx Zmluvy stiahnuť [15.80K]
18.02.2015 Dodatok č.02 k Zmluvám o dodávke plynu.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.30M]
18.02.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie č.2.2015- FUTBALOVÝ KLUB.doc Zmluvy stiahnuť [43.50K]
07.02.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie č.1.2015- ŇARŠANKA.doc Zmluvy stiahnuť [40.50K]
02.01.2015 Zmluva o dielo č.09-2014.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [220.71K]
18.12.2014 Zmluva o spolupráci-Oblastný futbalový zväz.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [126.07K]
12.12.2014 Dotatok č.1 k dohode č.50.§50j.NS.2014.ŠR.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [427.90K]
25.11.2014 Zmluva o reklame.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [361.71K]
21.11.2014 Dohoda o ukončení nájomnej zmuvy.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [83.19K]
10.11.2014 Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátového centra obcí a miest.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.22M]
10.11.2014 Nájomná zmluva HM č. 507.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [682.46K]
10.11.2014 Nájomná zmluva HM č. 615.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [682.45K]
10.11.2014 Nájomná zmluva HM č. 318.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [682.46K]
10.11.2014 Nájomná zmluva HM č.403.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [682.46K]
29.10.2014 Nájomná zmluva HM č.698.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [682.47K]
29.10.2014 Nájomná zmluva HM č.697.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [682.47K]
23.10.2014 Poistná zmluva č.5720078646.doc Zmluvy stiahnuť [1.65M]
23.10.2014 Dohoda č. 50.§50j.NS.2014.ŠR.doc Zmluvy stiahnuť [2.45M]
21.10.2014 Dohoda o zabezpečení povinnej práce-Štefan Solár.doc Zmluvy stiahnuť [730.50K]
26.09.2014 Zmluva o dielo-OVOMONT.doc Zmluvy stiahnuť [1.60M]
19.09.2014 Nájomná zmluva HM č. 804.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [682.48K]
19.09.2014 Nájomná zmluva HM č.803.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [682.46K]
02.09.2014 Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov č.5.91.doc Zmluvy stiahnuť [608.00K]
25.08.2014 Nájomná zmluva HM č. 50.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [682.47K]
25.08.2014 Nájomná zmluva HM č. 317.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [682.50K]
11.08.2014 Zmluva o dielo - HOSPODARSKY PAVILON.doc Zmluvy stiahnuť [159.50K]
11.08.2014 Zmluva o poskytnutí dotácie č.2.2014- ŇARŠANKA.doc Zmluvy stiahnuť [95.50K]
08.08.2014 Zmluva č. 307.2014.ORHC.doc Zmluvy stiahnuť [1.07M]
05.08.2014 Dodatok č. 1 k dohode č.13.§52.2014.ŠR.doc Zmluvy stiahnuť [1.25M]
01.08.2014 Nájomná zmluva HM č.802.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [682.45K]
08.07.2014 Poistná zmluva č. 5720076555.doc Zmluvy stiahnuť [1.60M]
03.07.2014 Zmluva CVČ - Ražňany- ABÚ.doc Zmluvy stiahnuť [42.00K]
13.06.2014 Dohoda č.26.2014.§10.doc Zmluvy stiahnuť [892.00K]
12.06.2014 Zmluva - Andraščík.doc Zmluvy stiahnuť [802.50K]
04.06.2014 Dohoda o zabezpečení povinnej práce-František Fabián.doc Zmluvy stiahnuť [665.00K]
27.05.2014 Dohoda číslo 13.§52.2014.ŠR.doc Zmluvy stiahnuť [2.90M]
22.05.2014 Zmluva o poskytnutí dotácie - ŇARŠANKA.doc Zmluvy stiahnuť [96.00K]
14.05.2014 Zmluva č. 741-11-3447.2014.doc Zmluvy stiahnuť [745.50K]
05.05.2014 Kúpna zmluva - Kancír.doc Zmluvy stiahnuť [624.00K]
30.04.2014 Hrobové miesto č. 801.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [682.50K]
24.04.2014 Zmluva o spoluf.nákladov na činnosť mimoškolskej záujmovej činnosti žiakov CVČ Radosť v Sabinove č. 1.2014.doc Zmluvy stiahnuť [628.50K]
10.04.2014 Dohoda č.55.SB.2014.§12.doc Zmluvy stiahnuť [936.50K]
02.04.2014 Poistná zmluva č.5720073628.doc Zmluvy stiahnuť [3.54M]
28.02.2014 Zmluva o spolufinancovaní nákladov na činnosť mimoškolskej záujmovej činnosti žiakov na rok 2014.doc Zmluvy
27.02.2014 Darovacia zmluva-Spoločnosť Šariš.doc Zmluvy stiahnuť [47.50K]
27.02.2014 HB č. 401.2014.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [682.47K]
14.02.2014 Zmluva o reklame - MARIUS PEDERSEN.doc Zmluvy stiahnuť [529.00K]
14.02.2014 Poistná zmluva - UNION.doc Zmluvy stiahnuť [1.41M]
05.02.2014 Dohoda č. 1.§52a.2014.NP XXXV.doc Zmluvy stiahnuť [3.40M]
30.01.2014 Dohoda č.11.SB.2014§12.doc Zmluvy stiahnuť [784.50K]
18.12.2013 Zmluva - MOBELIX.doc Zmluvy stiahnuť [925.00K]
05.12.2013 Mandátna zmluva č. 752.2013.doc Zmluvy stiahnuť [366.50K]
03.12.2013 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo - OVOMONT.doc Zmluvy stiahnuť [282.50K]
03.12.2013 Zmluva o vypracovaní územnoplánovacej dokumentácie.doc Zmluvy stiahnuť [508.50K]
02.12.2013 Dodatok č. DOD.01-2013.037.2012-IZ-5.O.V.doc Zmluvy stiahnuť [452.00K]
19.11.2013 Zmluva č.11.2013 - HM 475.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [682.45K]
19.11.2013 zMLUVA č.10.2013 - HB 363.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [682.44K]
19.11.2013 Zmluva č.9.2013 - HM 76.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [682.45K]
19.11.2013 Zmluva č. 8.2013 - HM 8.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [682.43K]
13.11.2013 Zmluva č. 7.2013 - HM 797.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [682.45K]
13.11.2013 Zmluva č.6.2013 - HM 623.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [682.45K]
13.11.2013 Zmluva č. 5.2013 - HM 520.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [682.45K]
13.11.2013 Zmluva č.4.2013 - HM 422.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [682.46K]
13.11.2013 Zmluva č.3.2013 - HM 36.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [682.45K]
13.11.2013 Zmluva č.2.2013 -HM 97.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [682.44K]
06.11.2013 Zmluva o dielo-OVO-MONT.doc Zmluvy stiahnuť [1.33M]
04.10.2013 Zmluva o pripojení-Slavconet.doc Zmluvy stiahnuť [836.00K]
01.10.2013 Príkazná zmluva.doc Zmluvy stiahnuť [455.00K]
01.10.2013 Zmluva o dielo - Revák Marcel.doc Zmluvy stiahnuť [47.50K]
12.09.2013 Zmluva-poukážky na nákup tovaru COOP Jednota.doc Zmluvy stiahnuť [218.50K]
12.09.2013 Zmluva o dodávkach a odbere tovaru - Coop Jednota.doc Zmluvy stiahnuť [557.00K]
27.08.2013 Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu-dovoz stravy Mesto Sabinov.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [23.63K]
31.07.2013 Dohoda č.9.§50j.doc Zmluvy stiahnuť [2.31M]
16.07.2013 Zmluva o poskytnutí dotácie na mzdy a prevádzku CVČ-- Mesto Prešov.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [37.43K]
15.07.2013 Zmluva o poskytnutí dotácie č.MK-7782.2013.1.1.doc Zmluvy stiahnuť [2.78M]
09.07.2013 Q ZMLUVA §52-5-2013.doc Zmluvy stiahnuť [154.50K]
03.07.2013 Zmluva č.53.POD-63.13.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [105.52K]
03.07.2013 Zmluva o dielo-Pavol Futej.doc Zmluvy stiahnuť [31.50K]
28.06.2013 Zmluva o dielo-Seman Ľubor.doc Zmluvy stiahnuť [31.50K]
24.06.2013 Kúpna zmluva.doc Zmluvy stiahnuť [552.50K]
24.06.2013 Zmluva o grantovom účte.doc Zmluvy stiahnuť [468.00K]
13.06.2013 Zamenna zmluva SOLAR.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [52.56K]
13.06.2013 Kupna zmluva Solar.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [45.19K]
10.06.2013 Dodatok č. 1 k Zmluve o združení právnických osôb zo dňa 25.7.2012.doc Zmluvy stiahnuť [337.50K]
14.05.2013 Dohoda o zabezpečení povinnej práce-Kvetoslava Horvátová.doc Zmluvy stiahnuť [288.00K]
14.05.2013 Zmluva-Ing. Vladimír Andraščík.doc Zmluvy stiahnuť [286.00K]
29.04.2013 Zmluva o poskytnutí finančnej dotáce na mzdy a prevádzku CVČ-Rímskokatolícka cirkev.doc Zmluvy stiahnuť [262.50K]
24.04.2013 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na mzdy a prevádzku CVČ-Júlia Škopová.doc Zmluvy stiahnuť [245.50K]
22.04.2013 Dohoda o zabezpečení povinnej práce-Dušan Čuri.doc Zmluvy stiahnuť [282.50K]
22.04.2013 Dodatok č.1-MESTO Sabinov.doc Zmluvy stiahnuť [202.00K]
22.04.2013 SPP o.m.4100051933.doc Zmluvy stiahnuť [249.00K]
22.04.2013 SPP o.m.4100048099.doc Zmluvy stiahnuť [250.00K]
22.04.2013 SPP o.m.4100045038.doc Zmluvy stiahnuť [248.00K]
22.04.2013 SPP o.m.4100037195.doc Zmluvy stiahnuť [247.00K]
05.04.2013 Dodatok č. 20-Marius Pedersen.doc Zmluvy stiahnuť [195.50K]
26.03.2013 Kúpna zmluva ihrisko.doc Zmluvy stiahnuť [616.00K]
28.02.2013 Kupna zmluva -Karnizova.doc Zmluvy stiahnuť [77.50K]
28.02.2013 Darovacia zmluva-Pozemkové spol..doc Zmluvy stiahnuť [36.50K]
28.02.2013 Darovacia zmluva-OVOMONT.doc Zmluvy stiahnuť [47.50K]
28.02.2013 Darovacia zmluva-Jozef Krajňák.doc Zmluvy stiahnuť [48.00K]
28.02.2013 Darovacia zmluva-Spoločnosť Šariš.doc Zmluvy stiahnuť [47.50K]
28.02.2013 Mandátna zmluva-Ľubomír Polák.doc Zmluvy stiahnuť [266.50K]
26.02.2013 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1.2013 -Andrišuv.doc Zmluvy stiahnuť [36.50K]
26.02.2013 Dohoda o zabezpečení povinnej práce-Tibor Horvát.doc Zmluvy stiahnuť [277.50K]
15.02.2013 Zmluva o dielo - DASON.doc Zmluvy stiahnuť [217.00K]
29.01.2013 Zmluva o spolufinancovaní nákladov na činnosť mimoškolskej záujmovej činnosti žiakov na rok 2013.doc Zmluvy stiahnuť [699.00K]
30.11.2012 Darovacia zmluva 582012.doc Zmluvy stiahnuť [1.80M]
22.11.2012 Zmluva - MINOR PLAN.doc Zmluvy stiahnuť [1.38M]
15.11.2012 Zmluva o uverejnení inzercie - NEO SLOVAKIA.jpg Zmluvy
05.11.2012 Dohoda č. 41-§52.doc Zmluvy stiahnuť [3.40M]
19.10.2012 Zmluva č.23.2012-Ministerstvo vnútra SR.doc Zmluvy stiahnuť [1.67M]
11.10.2012 Zmluva o dielo - OVOMONT.doc Zmluvy stiahnuť [2.42M]
03.10.2012 Zmluva o dielo č.1.09.2012 -PROFICO.doc Zmluvy stiahnuť [4.73M]
17.09.2012 Zamenna zmluva SOLAR.docx Zmluvy stiahnuť [25.83K]
17.09.2012 Kupna zmluva - Solar.doc Zmluvy stiahnuť [78.00K]
12.09.2012 Kupna zmluva - Bortnakova.doc Zmluvy stiahnuť [71.50K]
12.09.2012 Zmluva o HM č. 5.2012.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [682.46K]
12.09.2012 Zmluva o HM č.4.2012.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [682.46K]
05.09.2012 Kupna zmluva -Migašová.doc Zmluvy stiahnuť [74.00K]
06.08.2012 Zmluva o združení právnickych osôb.doc Zmluvy stiahnuť [2.01M]
19.07.2012 Zmluva o HM č.3.2012.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [682.44K]
11.07.2012 Zmluva - tanečný krúžok Fabian.doc Zmluvy stiahnuť [44.50K]
12.06.2012 Zmluva o bežnom účte č. 3542667014.doc Zmluvy stiahnuť [436.00K]
07.06.2012 Dodatok č.1 k Zmluve-DOXX.doc Zmluvy stiahnuť [297.50K]
07.06.2012 Dohoda o zabezpečení povinnej práce-Okresný súd-Petík Miroslav.doc Zmluvy stiahnuť [632.50K]
23.05.2012 Dodatok č.1 k dohode §52.doc Zmluvy stiahnuť [403.50K]
11.05.2012 Zmluva č.79.2012OO-dotácia zo ŠR SR - prevencia kriminality.doc Zmluvy stiahnuť [1.81M]
11.05.2012 Zmluva o zhromažďovaní inertného odpadu na skládku č.5.2012.doc Zmluvy stiahnuť [909.00K]
03.05.2012 Zmluva o dielo - Martin Tuleja.doc Zmluvy stiahnuť [957.50K]
03.05.2012 Dohoda - absolvenská prax.doc Zmluvy stiahnuť [1.86M]
26.04.2012 Zmluva č.PHZ-OELI-2012.001256-38.doc Zmluvy stiahnuť [1.41M]
30.03.2012 Dohoda § 50j.doc Zmluvy stiahnuť [2.52M]
30.03.2012 Dohoda § 52.doc Zmluvy stiahnuť [2.93M]
05.03.2012 Zmluva o bežno účte.doc Zmluvy stiahnuť [465.50K]
05.03.2012 Zmluva-fond soc. rozvoja.doc Zmluvy stiahnuť [2.75M]
05.03.2012 Zmluva o zabezpečení soc. služby č. 22012.doc Zmluvy stiahnuť [455.00K]
23.02.2012 Zmluva č.1782012.doc Zmluvy stiahnuť [634.00K]
20.02.2012 Zmluva o HM č. 2.2012.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [682.46K]
20.02.2012 Zmluva o HM č. 1.2012.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [682.45K]
07.02.2012 Zámenná zmluva.doc Zmluvy stiahnuť [574.00K]
20.01.2012 Dodatok č. 19 Marius Pedersen.doc Zmluvy stiahnuť [438.00K]
13.10.2011 Zmluva č.50-000048475PO2011-VVS a.s..doc Zmluvy stiahnuť [2.60M]
08.12.2011 Zmluva o dielo - SCARABEO.doc Zmluvy stiahnuť [676.50K]
06.10.2011 Zmluva o dielo č.1.VO.2011.doc Zmluvy stiahnuť [97.00K]
05.10.2011 Zmluva o grantovom účte č.35426630313.doc Zmluvy stiahnuť [197.00K]
22.08.2011 Kúpna zmluva Kvašňák - pozemky2.doc Zmluvy stiahnuť [67.50K]
13.07.2011 Zmluva o zabezpečení sociálnej služby-Balčáková Mária.doc Zmluvy stiahnuť [458.50K]
13.07.2011 Dodatok č.3 Baňasová-1.doc Zmluvy stiahnuť [31.00K]
08.07.2011 Zmluva o bežnom účte Dexia 2.doc Zmluvy stiahnuť [204.00K]
04.07.2011 DKEU_dodatok_Raznany.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [47.92K]
28.06.2011 Zmluva o dielo- Drevopil-Spiš s.r.o..doc Zmluvy stiahnuť [855.00K]
22.06.2011 Zmluva o bežnom účte Dexia.doc Zmluvy stiahnuť [178.00K]
14.06.2011 Úrad vlády SR.doc Zmluvy stiahnuť [773.50K]
08.06.2011 ZOD Zamer Ražňany 01 2011-3.doc Zmluvy stiahnuť [69.00K]
04.05.2011 Zmluva o poskytovaní auditorských služieb-Ing. Andraščík.doc Zmluvy stiahnuť [247.50K]
18.04.2011 Zmluva o dielo č. 080311-1.doc Zmluvy stiahnuť [330.50K]
23.02.2011 Dohoda č.16.§50i.2011.NP I-2.C.doc Zmluvy stiahnuť [911.50K]
27.01.2011 Zmluva č. 1 2011 o nájme nebytového priestoru.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [265.69K]
27.09.2016 Kúpna zmluva - Šimoňák Štefan na zverejnenie Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [36.58K]
03.10.2016 Zmluva o dielo - REMOPEL Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [0.00B]
13.10.2016 Zmluva č. 10/2016 o prenájme miesta na pohrebisku Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [682.48K]
13.10.2016 Zmluva č. 11/2016 o prenájme miesta na pohrebisku Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [0.00B]
19.10.2016 Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [520.54K]
20.10.2016 Zmluva č. 12/2016 o prenájme miesta na pohrebisku Ražňany Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [682.47K]
09.11.2016 Zmluva č. 13/2016 o prenájme miesta na pohrebisku Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [682.49K]
09.11.2016 Dodatok č. k zmluve o dielo č. RZ-01-09-2016 zo dňa 27.9.2016 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [546.54K]
16.11.2016 Kúpna zmluva - Kišeľa Zmluvy stiahnuť [72.50K]
15.12.2016 Zmluva č. 14/2016 o prenájme miesta na pohrebisku Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [682.47K]
29.12.2016 Zmluva o grantovom účte Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [0.00B]
09.01.2017 Zmluva č. 1/2017 o prenájme miesta na pohrebisku Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [682.49K]
16.01.2017 Zmluva o dielo č. 01/2017 - Ig. Peter Jurica Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.37M]
24.01.2017 Zmluva o dielo č. 0101/2017 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.20M]
27.01.2017 Zmluva č. 1/2017 o poskytnutí dotácie - ŇARŠANKA Zmluvy stiahnuť [45.00K]
27.01.2017 Zmluva č. 2/2017 o poskytnutí dotácie - FC RAŽŇANY Zmluvy stiahnuť [45.50K]
08.01.2017 Dohoda o prevádzkovaní pohrebiska Zmluvy stiahnuť [7.17K]
02.02.2017 Zmluva o dielo - MOAD, s.r.o. Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [0.97M]
02.02.2017 Dodadok č. 1 k dohode č. 16/37/052/1027 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.30M]
09.02.2017 Zmluva o finančnom dare - Marius Pedersen Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [266.25K]
20.02.2017 Zmluva o poskytované služieb-"Riadenie projektu-externý manažment pre projekt: KC v obci Ražňany" Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.90M]
20.02.2017 Zmluva o poskytovaní služieb:"Informovanie a komunikácia pre projekt: Komunitné centrum v obci Ražňany" Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.65M]
21.02.2017 Mandátna zmluva - Ing. Jozef Majtner Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.49M]
21.02.2017 Mandátna zmluva - TENEDERTEAM s.r.o. Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.08M]
27.02.2017 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb 15030-200108 1117 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [645.74K]
06.03.2017 Dodatok č. 1 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [280.31K]
06.03.2017 Zmluva o NFP Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.13M]
11.04.2017 Zmluva č. 2017/08 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.13M]
20.03.2017 Zmluva o poskytovaní služieb - EC - EDMA, s.r.o. Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.62M]
17.01.2017 Zmluva o dielo - MEDIINVEST Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.83M]
11.05.2017 Dodatok č. 03 k Zmluvám o dodávke plynu Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.57M]
16.05.2017 Dodatok č. 1 k zmluve č. 50-000116840PO2016 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [757.49K]
23.05.2017 Zmluva o grantovom účte Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [321.25K]
05.06.2017 Zmluva o dielo č. VO/12 - REMOPEL Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [3.28M]
05.06.2017 Zmluva o spolupráci - TSP Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [7.31M]
09.06.2017 Zmluva o spolupráci - KC Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [7.96M]
14.06.2017 Zmluva o grantovom účte Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [319.95K]
23.06.2017 Zmluva o vykonávaní hudobnej produkcie Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [35.38K]
27.06.2017 Zmluva o dielo č. 020/2017 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [5.02M]
28.06.2017 Zmluva o grantovom účte Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [309.97K]
29.06.2017 Zmluva č. 37854 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.35M]
30.06.2017 Dohoda - §54 od 1.7.2017 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [589.50K]
03.07.2017 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 5/91 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [606.70K]
11.07.2017 Zmluva o poskytovaní služieb - Riadenie projektu - externý manažment pre projekt: Intenzifikácia separovaného zberu a zberný Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.47M]
22.03.2017 Kúpna zmluva - Kozma Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [36.08K]
28.07.2017 Dohoda č. 17/37/054/253-CnTP-A3 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [573.38K]
03.08.2017 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [9.89M]
14.08.2017 Kúpna zmluva - Lichvár Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [35.34K]
14.08.2017 Kúpna zmluva - Novotná Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [35.31K]
15.08.2017 Zmluva č. 588/2017/OK Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.49M]
15.08.2017 Zmluva o poskytnutí NFP-KC Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [2.25M]
22.08.2017 Zmluva o poskytnutí NFP - Zberný dvor Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [2.15M]
28.08.2017 Zmluva o dielo - EC - EDMA, s.r.o. Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [4.33M]
10.10.2017 Zmluva o dielo č. RZ-03-09-2017 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [802.00K]
10.10.2017 Zmluva na výkon stavebného dozoru č. RZ-05-09-2017 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.12M]
12.10.2017 Zmluva o bežnom účte Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [269.79K]
20.10.2017 Kúpna zmlvua č. Z201753907_Z Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [117.36K]

Faktúry zoznam dokumentov

Právna úprava: § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Faktúry – do 30 dní odo dňa zaplatenia

Dátum Názov Popis Typ Akcia
05.09.2016 Faktúry OcÚ august 2016.pdf Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [57.64KB]
05.08.2016 Faktúry ŠJ júl 2016.pdf Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [41.56KB]
05.08.2016 Faktúry OcÚ júl 2016.pdf Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [56.22KB]
04.07.2016 Faktúry ŠJ jún 2016.pdf Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [43.19KB]
04.07.2016 Faktúry OcÚ jún 2016.pdf Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [62.32KB]
01.06.2016 Faktúry ŠJ máj 2016.pdf Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [44.01KB]
01.06.2016 Faktúry OcÚ máj 2016.pdf Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [56.03KB]
02.05.2016 Faktúry ŠJ apríl 2016.pdf Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [44.39KB]
02.05.2016 Faktúry OcÚ apríl 2016.pdf Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [60.48KB]
06.04.2016 Faktúry ŠJ marec 2016.pdf Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [44.02KB]
06.04.2016 Faktúry OcÚ marec 2016 .pdf Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [58.18KB]
07.03.2016 Faktúry ŠJ február 2016.pdf Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [24.38KB]
07.03.2016 Faktúry OcÚ február 2016.pdf Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [32.90KB]
22.02.2016 Faktúry ŠJ 1-2016.pdf Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [23.84KB]
22.02.2016 Faktúry 1-2016.pdf Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [32.58KB]
12.01.2016 IFOsoft-12_2015.pdf Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [41.54KB]
12.01.2016 Faktúry OcÚ december 2015.pdf Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [62.14KB]
07.12.2015 Faktúry ŠJ november 2015.pdf Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [42.12KB]
07.12.2015 IFOsoft OcÚ november 2015.pdf Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [55.92KB]
09.11.2015 Faktúry ŠJ október 2015.pdf Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [42.26KB]
09.11.2015 Faktúry OcÚ október 2015.pdf Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [58.97KB]
02.10.2015 Faktúry ŠJ september 2015.pdf Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [42.45KB]
02.10.2015 Faktúry OcÚ september 2015.pdf Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [59.16KB]
08.09.2015 Faktúry ŠJ august 2015.pdf Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [37.73KB]
08.09.2015 Faktúry OcÚ august 2015.pdf Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [53.45KB]
12.08.2015 Faktúry ŚJ júl 2015.pdf Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [38.43KB]
12.08.2015 IFOsoft OcÚ júl 2015.pdf Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [55.28KB]
02.07.2015 Faktúry ŠJ jún 2015.pdf Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [41.92KB]
02.07.2015 Faktúry OcÚ jún 2015.pdf Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [60.93KB]
04.06.2015 Faktúry ŠJ máj 2015.pdf Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [42.28KB]
04.06.2015 Faktúry OcÚ máj 2015.pdf Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [57.06KB]
05.05.2015 Fatúry ŠJ arpíl 2015.pdf Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [41.52KB]
05.05.2015 Faktúry OcÚ apríl 2015.pdf Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [58.99KB]
10.04.2015 Faktúry ŠJ marec 2015.pdf Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [41.01KB]
10.04.2015 Faktúry OcÚ marec 2015.pdf Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [45.73KB]
10.03.2015 Faktúry ŠJ február 2015.pdf Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [41.07KB]
10.03.2015 Faktúry OcÚ február 2015.pdf Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [53.15KB]
11.02.2015 Faktúry ŠJ január 2015.pdf Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [24.45KB]
11.02.2015 Faktúry OcÚ január 2015.pdf Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [30.10KB]
08.01.2015 IFOsoft-12_2014.pdf Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [23.94KB]
08.01.2015 IFOsoft-12_14.pdf Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [31.27KB]
03.12.2014 IFOsoft-11_2014.pdf Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [24.70KB]
03.12.2014 IFOsoft-11_2014.pdf Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [29.52KB]
06.11.2014 IFOsoft-10_2014.pdf Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [24.40KB]
06.11.2014 IFOsoft-10_14.pdf Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [31.22KB]
02.10.2014 IFOsoft-9_2014.pdf Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [23.23KB]
02.10.2014 IFOsoft-9_14.pdf Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [28.21KB]
09.09.2014 IFOsoft-8_14.pdf Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [28.19KB]
11.08.2014 IFOsoft-7_2014.pdf Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [21.87KB]
11.08.2014 IFOsoft-7_14.pdf Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [29.00KB]
09.07.2014 IFOsoft-6_14.pdf Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [31.54KB]
09.07.2014 IFOsoft-6_2014.pdf Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [24.06KB]
13.06.2014 IFOsoft-5_2014.pdf Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [24.46KB]
13.06.2014 IFOsoft-5_14.pdf Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [30.79KB]
12.05.2014 IFOsoft-4_2014.pdf Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [24.26KB]
12.05.2014 IFOsoft-4_14.pdf Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [28.95KB]
02.04.2014 IFOsoft-3_2014.pdf Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [23.79KB]
02.04.2014 IFOsoft-2_2014.pdf Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [23.85KB]
02.04.2014 IFOsoft-3_14.pdf Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [28.99KB]
02.04.2014 IFOsoft-2_14.pdf Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [28.31KB]
11.02.2014 IFOsoft-1_2014.pdf Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [24.41KB]
11.02.2014 IFOsoft-1_14.pdf Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [30.53KB]
07.01.2014 IFOsoft-12_2013.pdf Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [23.96KB]
07.01.2014 IFOsoft_12_13.pdf Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [30.85KB]
09.12.2013 IFOsoft-11_2013.pdf Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [24.31KB]
09.12.2013 IFOsoft_11_13.pdf Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [29.82KB]
05.11.2013 IFOsoft-10_2013.pdf Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [24.00KB]
05.11.2013 IFOsoft_10_13.pdf Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [29.20KB]
07.10.2013 IFOsoft-9_2013.pdf Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [24.13KB]
07.10.2013 IFOsoft_9_13.pdf Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [33.46KB]
09.09.2013 IFOsoft-8_2013.pdf Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [21.58KB]
09.09.2013 IFOsoft-8_2013.pdf Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [21.58KB]
12.08.2013 IFOsoft-7_2013.pdf Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [23.16KB]
12.08.2013 IFOsoft_7_13.pdf Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [32.52KB]
10.07.2013 IFOsoft-6_2013.pdf Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [23.89KB]
10.07.2013 IFOsoft_6_13.pdf Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [30.21KB]
10.06.2013 IFOsoft-5_2013.pdf Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [35.08KB]
10.06.2013 IFOsoft_5_13.pdf Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [32.55KB]
20.05.2013 IFOsoft-4_2013.pdf Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [24.11KB]
20.05.2013 IFOsoft-4_13.pdf Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [29.81KB]
09.04.2013 IFOsoft-3_2013.pdf Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [24.68KB]
09.04.2013 IFOsoft_3_13.pdf Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [28.73KB]
15.03.2013 IFOsoft-2_2013.pdf Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [23.84KB]
15.03.2013 IFOsoft_2_13.pdf Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [29.59KB]
25.02.2013 IFOsoft-december-2012.pdf Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [34.10KB]
25.02.2013 IFOsoft-1_2013.pdf Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [24.00KB]
25.02.2013 IFOsoft_1_13.pdf Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [30.53KB]
25.02.2013 IFOsoft_12_12.pdf Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [30.45KB]
07.12.2012 IFOsoft-novem.-2012.pdf Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [34.62KB]
07.12.2012 IFOsoft_11_12.pdf Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [30.05KB]
05.11.2012 IFOsoft-októb.-2012.pdf Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [35.22KB]
05.11.2012 IFOsoft-sept.-2012.pdf Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [33.57KB]
05.11.2012 IFOsoft_10_12.pdf Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [28.88KB]
09.10.2012 IFOsoft_9_12.pdf Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [29.11KB]
09.10.2012 IFOsoft_8_12.pdf Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [30.20KB]
20.08.2012 IFOsoft-aug.-2012.pdf Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [31.11KB]
20.08.2012 IFOsoft-jul-2012.pdf Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [32.41KB]
20.08.2012 IFOsoft_7_12.pdf Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [29.03KB]
10.07.2012 IFOsoft-jun-2012.pdf Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [34.43KB]
10.07.2012 IFOsoft-maj-2012.pdf Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [34.75KB]
10.07.2012 IFOsoft_6_12.pdf Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [28.83KB]
10.07.2012 IFOsoft_5_12.pdf Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [28.85KB]
07.05.2012 IFOsoft-apr.-2012.pdf Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [34.67KB]
07.05.2012 IFOsoft-mar.-2012.pdf Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [34.56KB]
07.05.2012 IFOsoft-feb.-2012.pdf Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [34.47KB]
07.05.2012 IFOsoft-jan.2012.pdf Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [34.13KB]
07.05.2012 IFOsoft_4_12.pdf Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [30.32KB]
20.04.2012 IFOsoft_3_12.pdf Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [30.12KB]
14.03.2012 IFOsoft_2_12.pdf Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [29.86KB]
24.02.2012 IFOsoft_1_12.pdf Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [29.13KB]
16.01.2012 IFOsoft12.pdf Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [31.61KB]
19.12.2011 IFOsoft11.pdf Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [31.99KB]
30.11.2011 IFOsoftfaktúry10.pdf Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [31.00KB]
12.10.2011 IFOsoft9.pdf Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [28.35KB]
14.09.2011 IFOsoft8.pdf Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [28.57KB]
14.09.2011 IFOsoft7.pdf Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [29.14KB]
26.07.2011 Faktúry 6.2011.pdf Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [29.83KB]
29.06.2011 Faktúry 5.2011.pdf Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [30.47KB]
29.06.2011 Faktúry 4.2011.pdf Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [27.94KB]
29.06.2011 Faktúry za 3.2011.pdf Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [28.61KB]
03.02.2011 Bris 15.doc Faktúry stiahnuť [100.50K]
03.02.2011 Poradca14.doc Faktúry stiahnuť [104.50K]
03.02.2011 Orange 13.doc Faktúry stiahnuť [105.00K]
03.02.2011 Mesto Sabinov 12.doc Faktúry stiahnuť [80.50K]
03.02.2011 SAGLAS 11.doc Faktúry stiahnuť [165.00K]
03.02.2011 VSE10.doc Faktúry stiahnuť [103.00K]
03.02.2011 VSE9.doc Faktúry stiahnuť [104.50K]
03.02.2011 T-COM8.doc Faktúry stiahnuť [94.50K]
03.02.2011 CBS spol.s.r.o7.doc Faktúry stiahnuť [85.00K]
03.02.2011 DOXX6.doc Faktúry stiahnuť [69.50K]
03.02.2011 Stsnislav Slaninka5.doc Faktúry stiahnuť [93.50K]
03.02.2011 SPP 4.doc Faktúry stiahnuť [136.50K]
03.02.2011 SPP 3.doc Faktúry stiahnuť [134.50K]
03.02.2011 SPP 2.doc Faktúry stiahnuť [136.00K]
03.02.2011 SPP 1.doc Faktúry stiahnuť [144.50K]
04.10.2016 Faktúry ŠJ september 2016 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [43.25KB]
04.10.2016 Faktúry OcÚ september 2016 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [57.82KB]
03.11.2016 Faktúry OcÚ október 2016 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [55.76KB]
03.11.2016 Faktúry ŠJ október 2016 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [103.22KB]
03.11.2016 Faktúry ŠJ október 2016 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [103.22KB]
02.12.2016 Faktúry OcÚ november 2016 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [65.11KB]
02.12.2016 Faktúry ŠJ november 2016 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [43.68KB]
03.01.2017 Faktúry OcÚ december 2016 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [67.12KB]
03.01.2017 Faktúry ŠJ december 2016 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [43.11KB]
10.02.2017 Faktúry OcÚ január 2017 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [56.19KB]
10.02.2017 Faktúry ŠJ január 2017 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [42.51KB]
03.03.2017 Faktúry OcÚ február 2017 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [59.87KB]
03.03.2017 Faktúry ŠJ február 2017 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [43.09KB]
03.04.2017 Faktúry OcÚ marec 2017 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [58.58KB]
03.04.2017 Faktúry ŠJ marec 2017 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [43.71KB]
05.05.2017 Faktúry OcÚ apríl 2017 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [59.98KB]
05.05.2017 Faktúry ŠJ apríl 2017 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [42.48KB]
05.05.2017 Faktúry ŠJ apríl 2017 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [42.48KB]
02.06.2017 Faktúry ŠJ máj 2017 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [521.73KB]
02.06.2017 Faktúry OcÚ máj 2017 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [538.12KB]
04.07.2017 Faktúry OcÚ jún 2017 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [56.30KB]
04.07.2017 Faktúry ŠJ jún 2017 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [43.94KB]
04.07.2017 Faktúry ŠJ jún 2017 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [43.94KB]
03.10.2017 Faktúry OcÚ september 2017 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [58.58KB]
03.08.2017 Faktúry ŠJ júl 2017 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [40.34KB]
03.08.2017 Faktúry OcÚ júl 2017 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [55.51KB]
03.08.2017 Faktúry ŠJ júl 2017 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [40.34KB]
05.09.2017 Faktúry OcÚ august 2017 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [56.80KB]
03.10.2017 Faktúry ŠJ september 2017 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [42.84KB]
03.10.2017 Faktúry ŠJ september 2017 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [42.84KB]

Objednávky zoznam dokumentov

Právna úprava: § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Objednávky – do 10 pracovných dní od vyhotovenia

Dátum Názov Popis Typ Akcia
08.09.2016 Objednávky 8.2016.pdf Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [37.70KB]
05.08.2016 Objednávky 7.2016.pdf Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [33.44KB]
12.07.2016 Objednávky 6.2016.pdf Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [37.18KB]
15.06.2016 Objednávky 5.2016.pdf Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [35.31KB]
06.05.2016 Objednávky 4.2016.pdf Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [34.38KB]
25.04.2016 Objednávky 3.2016.pdf Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [35.13KB]
17.03.2016 Objednávky 2.2016_2.pdf Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [35.36KB]
18.02.2016 Objednávky 1.2016.pdf Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [37.11KB]
18.01.2016 Objednávky 12.2015.pdf Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [41.25KB]
14.12.2015 Objednávky 11.2015.pdf Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [44.16KB]
09.11.2015 Objednávky 10.2015.pdf Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [39.43KB]
19.10.2015 Objednávky 9.2015.pdf Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [45.88KB]
14.09.2015 Objednávky 8.2015.pdf Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [40.01KB]
24.08.2015 Objednávky 7.2015.pdf Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [42.41KB]
02.07.2015 Objednávky 6.2015.pdf Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [43.11KB]
02.06.2015 Objednávky 5.2015.pdf Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [42.33KB]
05.05.2015 Objednávky 04.2015.pdf Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [42.78KB]
01.04.2015 Objednávky 3.2015.pdf Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [42.57KB]
06.03.2015 Objednávky 2.2015.pdf Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [33.28KB]
04.03.2015 Objednávky 1.2015.pdf Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [42.21KB]
12.12.2014 Objednávka č. 75-STRATEGIA REGIO.doc Objednávky stiahnuť [66.50K]
01.12.2014 Maneti-objednávka č. 74.2014.pdf Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [125.40KB]
01.12.2014 Objednávka č. 73-CONNECT.xls Objednávky stiahnuť [35.00K]
29.10.2014 Objednávka č. 72-STRATEGIA REGIO.doc Objednávky stiahnuť [66.00K]
29.10.2014 Objednávka č. 71-STRATEGIA REGIO.doc Objednávky stiahnuť [66.00K]
15.10.2014 Objednávka č. 70-EUROGASTROP.doc Objednávky stiahnuť [64.00K]
15.10.2014 Objednávka č.69-DOXX.doc Objednávky stiahnuť [25.50K]
29.09.2014 Objednávka č.68-C.M.R. Slovakia, s.r.o..doc Objednávky stiahnuť [24.50K]
29.09.2014 Objednávka č.67-1-SAD Prešov.doc Objednávky stiahnuť [25.50K]
29.09.2014 Objednávka č.67-Stanislav Slaninka.doc Objednávky stiahnuť [24.00K]
29.09.2014 Objednávka č. 66 -LIM PO.doc Objednávky stiahnuť [25.50K]
29.09.2014 Objednávka č.65-TRAKTOR-MOTOR Prešov.doc Objednávky stiahnuť [24.50K]
29.09.2014 Objednávka č.64-Tomáš Seman.doc Objednávky stiahnuť [25.00K]
09.09.2014 Objednávka č.63 - Róbert Mojzeš.doc Objednávky stiahnuť [24.50K]
09.09.2014 Objednávka č. 62 -GEODUS.doc Objednávky stiahnuť [26.50K]
02.09.2014 Objednávka č. 61 -MEVA-SK.doc Objednávky stiahnuť [25.50K]
02.09.2014 Objednávka č.60-DOXX.doc Objednávky stiahnuť [25.50K]
11.08.2014 Objednávka č.59 -Anton Kulaša.doc Objednávky stiahnuť [25.50K]
11.08.2014 Objednávka č.58 - Peter Hvišč.doc Objednávky stiahnuť [24.50K]
05.08.2014 Objednávka č.57-Ľubor Seman - LMS Jakovany.doc Objednávky stiahnuť [25.00K]
01.08.2014 Príloha k objednávke č. 56.jpg Objednávky
01.08.2014 Objednávka č. 56 -SPP.doc Objednávky stiahnuť [25.50K]
17.07.2014 Objednávka č. 55-Super pohare.doc Objednávky stiahnuť [195.00K]
02.07.2014 Objednávka č.54-PLAYSYSTEM.doc Objednávky stiahnuť [26.50K]
25.06.2014 Objednávka č.53-DOXX.doc Objednávky stiahnuť [25.50K]
25.06.2014 Objednávka č.52-Ján Zimovčák.doc Objednávky stiahnuť [29.50K]
25.06.2014 Objednávka č.51-Mesto Sabinov-drevené stánky.doc Objednávky stiahnuť [25.50K]
25.06.2014 Objednávka č. 50 -Vladimír Krajňák.doc Objednávky stiahnuť [25.50K]
23.06.2014 Objednávka č.49-Morgana,s.r.o..doc Objednávky stiahnuť [26.50K]
23.06.2014 Objednávka č.48-ZŤS.doc Objednávky stiahnuť [26.50K]
23.06.2014 Objednávka č.47 -Ing. Martin Ratkoš-PRO LINE.doc Objednávky stiahnuť [25.50K]
13.06.2014 Objednávka č.46 - Peter Hvišč.doc Objednávky stiahnuť [25.00K]
12.06.2014 Objednávka č. 45.2014-B2Bpartner.pdf Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [74.85KB]
12.06.2014 Objednávka č.44-CBR,s.r.o..doc Objednávky stiahnuť [25.50K]
27.05.2014 Objednávka č.43-Ľubor Seman - LMS Jakovany.doc Objednávky stiahnuť [25.00K]
27.05.2014 Objednávka č. 42 -MEVA-SK.doc Objednávky stiahnuť [27.00K]
27.05.2014 Objednávka č. 41 - BETON GARONE.doc Objednávky stiahnuť [25.50K]
27.05.2014 Objednávka č.40 - Róbert Mojzeš.doc Objednávky stiahnuť [24.50K]
27.05.2014 Objednávka č.39-PROFICO.doc Objednávky stiahnuť [26.00K]
27.05.2014 Objednávka č.38-ZetCar s.r.o.i.doc Objednávky stiahnuť [25.50K]
14.05.2014 Objednávka č.37-Strategia Regio s.r.o..doc Objednávky stiahnuť [26.00K]
12.05.2014 Objednávka č.36-DOXX.doc Objednávky stiahnuť [25.50K]
12.05.2014 Objednávka č. 35 -Štefan Solár.doc Objednávky stiahnuť [25.50K]
12.05.2014 Objednávka č. 34 -Vladimír Krajňák.doc Objednávky stiahnuť [25.50K]
12.05.2014 Objednávka č. 33 -Vladimír Krajňák.doc Objednávky stiahnuť [25.50K]
30.04.2014 Objednávka č.32 -Kamil Nevřela.doc Objednávky stiahnuť [25.50K]
29.04.2014 Objednávka č.31 - Peter Hvišč.doc Objednávky stiahnuť [24.50K]
29.04.2014 Objednávka č.30 - GL system plus, s.r.o..doc Objednávky stiahnuť [25.00K]
29.04.2014 Objednávka č.29 - Vladimír Krajňák.doc Objednávky stiahnuť [24.50K]
29.04.2014 Objednávka č.28-Peter Hvišč.doc Objednávky stiahnuť [24.50K]
23.04.2014 Objednávka č.27-Pavel Smolko.doc Objednávky stiahnuť [24.50K]
23.04.2014 Objednávka č.26-Ľubor Seman - LMS Jakovany.doc Objednávky stiahnuť [25.00K]
11.04.2014 Objednávka č.25 -CAMEA car.doc Objednávky stiahnuť [26.00K]
11.04.2014 Objednávka č.24-KATASTER.doc Objednávky stiahnuť [64.00K]
02.04.2014 Objednávka č.23 -ASSOPROGRESS,s.r.o..doc Objednávky stiahnuť [25.00K]
02.04.2014 Objednávka č.22 -Slavomír Jánošík.doc Objednávky stiahnuť [24.50K]
02.04.2014 Objednávka č.21-Befi.doc Objednávky stiahnuť [25.50K]
02.04.2014 Objednávka č.20 -Marek Soľár.doc Objednávky stiahnuť [25.00K]
25.03.2014 Objednávka č.19-D.S.Bautech s.r.o..doc Objednávky stiahnuť [25.50K]
14.03.2014 Objednávka č. 17 -MAXPEL.doc Objednávky stiahnuť [24.50K]
14.03.2014 Objednávka č. 16 -Richard Smetana.doc Objednávky stiahnuť [25.50K]
14.03.2014 Objednávka č. 15 - Mária Lukáč - Jacková.doc Objednávky stiahnuť [25.50K]
14.03.2014 Objednávka č.14 - Viliam Kišeľa.doc Objednávky stiahnuť [24.50K]
27.02.2014 Objednávka č.13 - Viliam Kišeľa.doc Objednávky stiahnuť [24.50K]
27.02.2014 Objednávka č. 12 -GEODUS.doc Objednávky stiahnuť [26.00K]
27.02.2014 Objednávka č. 11 -GIMOS.doc Objednávky stiahnuť [26.00K]
12.02.2014 Objednávka č. 10 - TRIPTON.doc Objednávky stiahnuť [194.50K]
12.02.2014 Objednávka č. 9 - BETON GARONE.doc Objednávky stiahnuť [25.50K]
12.02.2014 Objednávka č. 8 -ROYAL.doc Objednávky stiahnuť [26.00K]
12.02.2014 Objednávka č. 7 -Miroslav Kipikaša.doc Objednávky stiahnuť [25.50K]
12.02.2014 Objednávka č. 6 -Vladimír Krajňák.doc Objednávky stiahnuť [25.50K]
12.02.2014 Objednávka č. 5 -Futej Peter.doc Objednávky stiahnuť [25.50K]
30.01.2014 Objednávka č. 4 -MEVA-SK.doc Objednávky stiahnuť [26.00K]
30.01.2014 Objednávka č.3-DOXX.doc Objednávky stiahnuť [25.50K]
28.01.2014 Objednávka č. 2 - Slovak Telecom.doc Objednávky stiahnuť [24.50K]
28.01.2014 Objednavka č. 1 - Gemini People.doc Objednávky stiahnuť [29.00K]
20.12.2013 Objednávka č.64-Ing. František Ondrej.doc Objednávky stiahnuť [30.50K]
16.12.2013 Objednávka č.63 -Slavomír Jánošík.doc Objednávky stiahnuť [25.00K]
16.12.2013 Objednávka č.62 - Vladimír Krajňák.doc Objednávky stiahnuť [25.00K]
16.12.2013 Objednávka č.61 - Viliam Kišeľa.doc Objednávky stiahnuť [25.50K]
26.11.2013 Objednávka č.60 - Vladimír Krajňák.doc Objednávky stiahnuť [25.00K]
26.11.2013 Objednávka č.59 -František Smetanka.doc Objednávky stiahnuť [25.00K]
06.11.2013 Objednávka č.58-ZetCar s.r.o.i.doc Objednávky stiahnuť [25.50K]
06.11.2013 Objednávka č.57 - Obchodná kancelária.doc Objednávky stiahnuť [247.00K]
23.10.2013 Objednávka č.56-Ing. František Ondrej.doc Objednávky stiahnuť [30.00K]
21.10.2013 Objednávka č.55-Ing. Miloš Kožuško GEODET.doc Objednávky stiahnuť [26.50K]
21.10.2013 Objednávka č.54-Repaský Peter.doc Objednávky stiahnuť [26.00K]
21.10.2013 Objednávka č.53-MAGMA.doc Objednávky stiahnuť [26.00K]
09.10.2013 Objednávka č.52-Ľubor Seman - LMS Jakovany.doc Objednávky stiahnuť [25.50K]
01.10.2013 Objednávka č.51 - Lukáš Nehila.doc Objednávky stiahnuť [24.50K]
30.09.2013 Objednávka č.50 -František Smetanka.doc Objednávky stiahnuť [25.00K]
30.09.2013 Objednávka č.49-DOXX.doc Objednávky stiahnuť [25.50K]
12.09.2013 Objednávka č.48-MAGMA.doc Objednávky stiahnuť [26.00K]
06.09.2013 Objednávka č.47-DACHSYSTEM.doc Objednávky stiahnuť [26.50K]
06.09.2013 Objednávka č.46-BETON GARONE.doc Objednávky stiahnuť [25.50K]
06.09.2013 Objednávka č.45-Peter Gaľa.doc Objednávky stiahnuť [25.50K]
06.09.2013 Objednávka č.44-Lukáš Tomko.doc Objednávky stiahnuť [26.50K]
06.09.2013 Objednávka č.43-ZŤS.doc Objednávky stiahnuť [26.50K]
06.09.2013 Objednávka č.42-FLOW-RMT s.r.o..doc Objednávky stiahnuť [25.50K]
06.09.2013 Objednávka č.41-DOXX.doc Objednávky stiahnuť [25.50K]
27.08.2013 Objednávka č.40-Vladimír Marton.doc Objednávky stiahnuť [25.00K]
22.08.2013 Objednávka č.39 - Slovenská pošta.xls Objednávky stiahnuť [64.00K]
22.08.2013 Objednávka č.38-Ing. František Ondrej.doc Objednávky stiahnuť [25.50K]
22.08.2013 Objednávka č.37-Róbert Mojzeš.doc Objednávky stiahnuť [25.50K]
05.08.2013 Objednávka č.36-PARE-strešné konštrukcie.doc Objednávky stiahnuť [25.50K]
05.08.2013 Objednávka č.35-In kom s.r.o..doc Objednávky stiahnuť [26.00K]
31.07.2013 Objednávka č.35-In kom s.r.o..doc Objednávky stiahnuť [26.00K]
31.07.2013 Objednávka č.34-SAD Lipany.doc Objednávky stiahnuť [25.00K]
31.07.2013 Objednávka č.33-Designers bnud, s.r.o..doc Objednávky stiahnuť [26.50K]
25.07.2013 Objednávka č.32-ZetCar s.r.o.i.doc Objednávky stiahnuť [25.50K]
09.07.2013 Objednávka č.31-Designers bnud, s.r.o..doc Objednávky stiahnuť [26.50K]
09.07.2013 Objednávka č.30-Lukáš Nehila.doc Objednávky stiahnuť [25.00K]
09.07.2013 Objednávka č.29-Šariš park.doc Objednávky stiahnuť [25.50K]
09.07.2013 Objednávka č.28-J.V.S..doc Objednávky stiahnuť [24.50K]
09.07.2013 Objednávka č.27-JAP PROJEKT.doc Objednávky stiahnuť [25.00K]
09.07.2013 Objednávka č.26.1-D.A.H..doc Objednávky stiahnuť [25.50K]
28.06.2013 objednavka č.26-PRE NAŠE DETI.pdf Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [34.93KB]
28.06.2013 Objednávka č.25-DOXX.doc Objednávky stiahnuť [25.50K]
14.06.2013 Objednávka č.24-JAP PROJEKT.doc Objednávky stiahnuť [25.00K]
14.06.2013 Objednávka č.23-PIL-STAV s.r.o..doc Objednávky stiahnuť [24.50K]
14.06.2013 Objednávka č.22-PIL-STAV s.r.o..doc Objednávky stiahnuť [24.50K]
14.06.2013 Objednávka č.21-Ľubor Seman - LMS Jakovany.doc Objednávky stiahnuť [24.50K]
14.06.2013 Objednávka č.20-Lukáš Nehila.doc Objednávky stiahnuť [25.00K]
14.06.2013 Objednávka č.19-Befi.doc Objednávky stiahnuť [25.00K]
14.06.2013 Objednávka č. 18 - Mária Lukáč - Jacková.doc Objednávky stiahnuť [26.00K]
14.06.2013 Objednávka č.17-Lukáš Nehila.doc Objednávky stiahnuť [25.00K]
10.05.2013 Objednávka č.16-Ekoinštal.doc Objednávky stiahnuť [24.50K]
29.04.2013 Objednávka č.15-S.F.Bouw, s.r.o..doc Objednávky stiahnuť [24.50K]
29.04.2013 Objednávka č.14-AGROMELIO, s.r.o.,.doc Objednávky stiahnuť [26.00K]
29.04.2013 Objednávka č.13-ZetCar s.r.o.i.doc Objednávky stiahnuť [25.50K]
29.04.2013 Objednávka č.12-Befi.doc Objednávky stiahnuť [25.50K]
29.04.2013 Objednávka č.11 -JOMAS.doc Objednávky stiahnuť [25.50K]
29.04.2013 Objednávka č.10 -František Smetanka.doc Objednávky stiahnuť [25.00K]
22.04.2013 Objednávka č.9-RAPES.doc Objednávky stiahnuť [26.00K]
22.04.2013 Objednávka č.8-Lukáš Nehila.doc Objednávky stiahnuť [25.00K]
05.04.2013 Objednávka č.7-DOXX.doc Objednávky stiahnuť [25.50K]
25.03.2013 Objednávka č. 6 -Ján Adam.doc Objednávky stiahnuť [25.00K]
25.03.2013 Objednávka č. 5 -František Smetanka.doc Objednávky stiahnuť [25.50K]
25.03.2013 Objednávka č. 4 - Mária Lukáč - Jacková.doc Objednávky stiahnuť [26.00K]
15.02.2013 Objednávka č.3-DASON.doc Objednávky stiahnuť [25.00K]
29.01.2013 Objednávka č.2-GEODUS.doc Objednávky stiahnuť [25.50K]
09.01.2013 Objednávka č.1-DOXX.doc Objednávky stiahnuť [25.50K]
21.12.2012 Objednávka č.61-ELEKTRO LUMEN.doc Objednávky stiahnuť [24.50K]
12.12.2012 Objednávka č.60-Peter Lukáč Jacko.doc Objednávky stiahnuť [25.50K]
05.12.2012 Objednávka č.59- Slov.pošta.doc Objednávky stiahnuť [376.00K]
04.12.2012 Objednávka č.58-GEODUS.doc Objednávky stiahnuť [25.50K]
04.12.2012 Objednávka č.57-Ľubor Seman - LMS Jakovany.doc Objednávky stiahnuť [24.50K]
27.11.2012 Objednávka č. 56-VSE.doc Objednávky stiahnuť [430.00K]
22.11.2012 Objednávka č. 55 - MEVAKO.doc Objednávky stiahnuť [184.50K]
12.11.2012 Objednávka č.54-Richard Smetana.doc Objednávky stiahnuť [28.00K]
12.11.2012 Objednávka č.53-ELEKTRO LUMEN S.R.O..doc Objednávky stiahnuť [27.00K]
12.11.2012 Objednávka č.52-OVOMONT spol.s.r.o..doc Objednávky stiahnuť [25.50K]
12.11.2012 Objednávka č.51-Lom Maglovec.doc Objednávky stiahnuť [28.00K]
09.11.2012 Objednávka č.50-Richard Smetana.doc Objednávky stiahnuť [28.50K]
09.11.2012 Objednávka č.49-Verejnoprospešné služby.doc Objednávky stiahnuť [28.50K]
09.11.2012 Objednávka č.48-OVOMONT spol.s.r.o..doc Objednávky stiahnuť [26.50K]
09.11.2012 Objednávka č.47-EUROSULIN.doc Objednávky stiahnuť [26.00K]
05.11.2012 Objednávka č.46-Befi.doc Objednávky stiahnuť [26.00K]
12.10.2012 Objednávka č.45 - CART PRINT.xls Objednávky stiahnuť [36.50K]
05.10.2012 Objednávka č.44-Verejnoprospešné služby.doc Objednávky stiahnuť [29.00K]
05.10.2012 Objednávka č.43-Verejnoprospešné služby.doc Objednávky stiahnuť [28.00K]
05.10.2012 Objednávka č.42-Medzinárodná autobusová doprava.doc Objednávky stiahnuť [25.00K]
20.09.2012 Objednávka č.41-2b partner.doc Objednávky stiahnuť [45.50K]
20.09.2012 Objednávka č.40-SAD Lipany.doc Objednávky stiahnuť [25.00K]
20.09.2012 Objednávka č.39 Krajňák Vladimír.doc Objednávky stiahnuť [25.50K]
20.09.2012 Objednávka č.38 Krajňák Jozef.doc Objednávky stiahnuť [26.00K]
20.09.2012 Objednávka č.37-Slaninka.doc Objednávky stiahnuť [26.00K]
24.08.2012 Objednávka č.36-Befi.doc Objednávky stiahnuť [26.00K]
24.08.2012 Objednávka č.35-J.V.S. s.r.o. Prešov.doc Objednávky stiahnuť [25.50K]
21.08.2012 Objednávka č.34-KELME.doc Objednávky stiahnuť [25.50K]
21.08.2012 Objednávka č.33-DOXX.doc Objednávky stiahnuť [24.00K]
21.08.2012 Objednávka č.32-CBR.doc Objednávky stiahnuť [25.50K]
15.08.2012 Objednávka č.31-MAGMA.doc Objednávky stiahnuť [24.50K]
15.08.2012 Objednávka č.30-Jaroslav Novotný.doc Objednávky stiahnuť [25.50K]
13.08.2012 Objednávka č.29-Tomáš Seman.doc Objednávky stiahnuť [25.50K]
13.08.2012 Objednávka č.28-AGROMELIO, s.r.o.,.doc Objednávky stiahnuť [26.00K]
13.08.2012 Objednávka č.27- HTSH s.r.o.,.doc Objednávky stiahnuť [25.00K]
19.07.2012 Objednávka č.26-Ľubor Seman - LMS Jakovany.doc Objednávky stiahnuť [25.00K]
19.07.2012 Objednávka č.25 Cementa.doc Objednávky stiahnuť [26.50K]
19.07.2012 Objednávka č.24 Krajňák Jozef.doc Objednávky stiahnuť [26.00K]
03.07.2012 Objednávka č.23-Miroslav Fabián.doc Objednávky stiahnuť [24.50K]
03.07.2012 Objednávka č.22-DOXX.doc Objednávky stiahnuť [24.00K]
03.07.2012 Objednávka č.21-Nálepa.doc Objednávky stiahnuť [33.00K]
03.07.2012 Objednávka č.20-Gladiš.doc Objednávky stiahnuť [27.00K]
18.06.2012 Objednávka č.19-Florian.doc Objednávky stiahnuť [27.00K]
18.06.2012 Objednávka č.18-Mesto Sabinov-drevené stánky.doc Objednávky stiahnuť [25.00K]
12.06.2012 Objednávka č.17-Sanita a technika,s.r.o..doc Objednávky stiahnuť [24.50K]
12.06.2012 Objednávka č.16-Florian.doc Objednávky stiahnuť [26.50K]
12.06.2012 Objednávka č.15-BETON GARONE.doc Objednávky stiahnuť [25.00K]
25.04.2012 Objednávka č.14-DOXX.doc Objednávky stiahnuť [24.00K]
25.04.2012 Objednávka č.13-SECHTER.doc Objednávky stiahnuť [27.00K]
25.04.2012 Objednávka č.12.A-Pavliš a Hartmann.doc Objednávky stiahnuť [125.50K]
30.03.2012 Objednávka č.12-Ľubor Seman - LMS Jakovany.doc Objednávky stiahnuť [25.00K]
30.03.2012 Objednávka č.11-Befi.doc Objednávky stiahnuť [25.00K]
05.03.2012 Objednávka č.10-DOXX.doc Objednávky stiahnuť [24.00K]
05.03.2012 Objednávka č.9 Krajňák Jozef.doc Objednávky stiahnuť [26.00K]
15.02.2012 Objednávka č.8-Ing. Bibiána Mrázová.doc Objednávky stiahnuť [25.00K]
15.02.2012 Objednávka č.7-Správa a zimná údržba prešovských ciest.doc Objednávky stiahnuť [24.50K]
15.02.2012 Objednávka č.6-GEODUS.doc Objednávky stiahnuť [25.00K]
15.02.2012 Objednávka č.5-JAP PROJEKT.doc Objednávky stiahnuť [25.00K]
19.01.2012 Objednávka č.4-PIL-STAV s.r.o..doc Objednávky stiahnuť [24.50K]
19.01.2012 Objednávka č.3-František Smetanka.doc Objednávky stiahnuť [24.00K]
19.01.2012 Objednávka č.2-DOXX.doc Objednávky stiahnuť [24.00K]
19.01.2012 Objednávka č. 1-CBS.doc Objednávky stiahnuť [367.00K]
11.01.2012 Objednávka č.50 Krajňák.doc Objednávky stiahnuť [27.00K]
11.01.2012 Objednávka č.49- LPSI.doc Objednávky stiahnuť [24.50K]
07.12.2011 Objednávka č.48- HESTA.doc Objednávky stiahnuť [25.00K]
07.12.2011 Objednávka č.47-GEODUS.doc Objednávky stiahnuť [25.00K]
07.12.2011 Objednávka č.46-Richard Smetana.doc Objednávky stiahnuť [25.00K]
21.11.2011 Objednávka č.45 Krajňák.doc Objednávky stiahnuť [27.00K]
15.11.2011 Objednávka č.44-HANATRANS.doc Objednávky stiahnuť [24.50K]
15.11.2011 Objednávka č.43-Anton Kešľák.doc Objednávky stiahnuť [24.50K]
08.11.2011 Objednávka č.42-OVO-MONT.doc Objednávky stiahnuť [25.00K]
08.11.2011 Objednávka č.41-4road.doc Objednávky stiahnuť [24.00K]
08.11.2011 Objednávka č.40-DOXX.doc Objednávky stiahnuť [23.50K]
27.10.2011 Objednávka č.39- AGROMELIO.doc Objednávky stiahnuť [31.00K]
27.10.2011 Objednávka č.38- ICOMA s.r.o..doc Objednávky stiahnuť [29.00K]
29.09.2011 Objednávka č.37-Slaninka.doc Objednávky stiahnuť [24.00K]
29.09.2011 Objednávka č.36-SULINKA,Kušnirák.doc Objednávky stiahnuť [26.00K]
12.09.2011 Objednávka č.35-SAD Lipany.doc Objednávky stiahnuť [26.00K]
12.09.2011 Objednávka č.34-DOXX.doc Objednávky stiahnuť [23.50K]
12.09.2011 Objednávka č.33-CBR s.r.o.doc Objednávky stiahnuť [25.50K]
25.07.2011 Objednávka č.32-Florian.doc Objednávky stiahnuť [25.00K]
13.07.2011 Objednávka č.31-SAD Prešov.doc Objednávky stiahnuť [26.00K]
01.07.2011 Objednávka č.30-MF-ARTSTUDIO.doc Objednávky stiahnuť [26.00K]
01.07.2011 Objednávka č.29-MskS Sabinov.doc Objednávky stiahnuť [25.50K]
20.06.2011 Objednávka č.28-Ela-servis.doc Objednávky stiahnuť [25.50K]
08.06.2011 Objednávka č.27- Opalex.doc Objednávky stiahnuť [26.50K]
08.06.2011 Objednávka č.26-SAD Lipany.doc Objednávky stiahnuť [26.50K]
08.06.2011 Objednávka č.25-DOXX.doc Objednávky stiahnuť [23.50K]
08.06.2011 Objednávka č. 24 - Elektra reklama.doc Objednávky stiahnuť [26.00K]
08.06.2011 Objednávka č. 23 - Rastislav Tajblík.doc Objednávky stiahnuť [26.50K]
08.06.2011 Objednávka č.22-Juraj Kvašňák.doc Objednávky stiahnuť [26.50K]
30.05.2011 Objednávka č.21-krovinorez.doc Objednávky stiahnuť [26.00K]
30.05.2011 Objednávka č.20-ZŤS.doc Objednávky stiahnuť [26.50K]
30.05.2011 Objednávka č.19-Traktor motor.doc Objednávky stiahnuť [26.50K]
06.05.2011 Objednávka č.18-CMR2.doc Objednávky stiahnuť [26.50K]
06.05.2011 Objednávka č.17-Ing.Naďa Jursová-2.doc Objednávky stiahnuť [27.00K]
26.04.2011 Objednávka č.16-Ondrej Leššo.doc Objednávky stiahnuť [26.00K]
13.04.2011 Objednávka č.15-CMR.doc Objednávky stiahnuť [26.50K]
13.04.2011 Objednávka č.14-Florian.doc Objednávky stiahnuť [25.00K]
13.04.2011 Objednávka č.13-Ela-servis.doc Objednávky stiahnuť [25.50K]
13.04.2011 Objednávka č.12 Krajňák.doc Objednávky stiahnuť [27.00K]
13.04.2011 Objednávka č.11-BrIS s.r.o.doc Objednávky stiahnuť [25.00K]
23.02.2011 Objednávka č.10-GEODETICCA.doc Objednávky stiahnuť [26.00K]
15.02.2011 Objednávka č.9-Šmrhola.doc Objednávky stiahnuť [25.00K]
15.02.2011 Objednávka č.8-Ing.Senaj.doc Objednávky stiahnuť [24.50K]
03.02.2011 Objednávka č.7-DOXX.doc Objednávky stiahnuť [23.50K]
03.02.2011 Objednávka č.6-MMK.doc Objednávky stiahnuť [24.50K]
03.02.2011 Objednávka Slov.pošta č.5.doc Objednávky stiahnuť [125.50K]
03.02.2011 Objednávka č.4-Nevrěla.doc Objednávky stiahnuť [24.50K]
03.02.2011 Objednávka VSE č.3.doc Objednávky stiahnuť [101.00K]
03.02.2011 Objednávka č.2-DOXX.doc Objednávky stiahnuť [24.00K]
03.02.2011 Objednávka č.1-Slaninka.doc Objednávky stiahnuť [23.00K]
04.10.2016 Objednávky 9/2016 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [34.67KB]
02.11.2016 Objednávky 10/2016 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [35.68KB]
02.12.2016 Objednávky 11/2016 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [37.43KB]
03.01.2017 Objednávky 12/2016 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [37.34KB]
02.02.2017 Objednávky 1/2017 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [35.12KB]
02.03.2017 Objednávky 2/2017 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [33.44KB]
06.04.2017 Objednávky 3/2017 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [34.54KB]
02.05.2017 Objednávky 4/2017 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [33.88KB]
02.06.2017 Objednávky 5/2017 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [33.57KB]
03.07.2017 Objednávky 6/2017 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [0.00BB]
02.08.2017 Objednávky 7/2017 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [0.00BB]
04.09.2017 Objednávky 8/2017 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [34.12KB]
02.10.2017 Objednávky 9/2017 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [35.79KB]

Zákazky zoznam dokumentov

Právna úprava: § 99 ods. 2 zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

(2) Verejný obstarávateľ je povinný zverejniť raz štvrťročne v profile súhrnnú správu o zákazkách podľa § 91 ods. 1 písm. a) s cenami vyššími ako 1 000 eur, v ktorej pre každú zákazku uvedie najmä

  1. hodnotu zákazky
  2. predmet zákazky
  3. identifikáciu úspešného uchádzača.

Dátum Názov Popis Typ Akcia
17.03.2014 Zverejnenie zadania zákazky -3. pavilón MŠ-montáž stropu.doc Zákazky stiahnuť [20.50K]
17.12.2013 Zverejnenie zadania zákazky - Zber, preprava a zhodnotenie, zneškodnenie odpadov.doc Zákazky stiahnuť [22.00K]
16.12.2013 Zverejnenie zadania zákazky - Kompexná obnova parku.doc Zákazky stiahnuť [21.00K]
13.12.2013 Zverejnenie zadania zákazky -Obnova 3. pavilónu - rekonštrukcia elektroinštalácie.doc Zákazky stiahnuť [40.00K]
11.12.2013 Zverejnenie zadania zákazky -Obnova 3. pavilónu - rekonštrukcia rozvodu ústredného kúrenia.doc Zákazky stiahnuť [22.50K]
21.10.2013 Zverejnenie zadania zákazky -Rekonštrukcia asfaltového chodníka pozdĺž hlavnej cesty smerom do Uzovského Šalgova v obci Ražňa Zákazky stiahnuť [21.50K]
02.10.2013 Zverejnenie zadania zákazky - Železné zábradlie na balkón obecného úradu.doc Zákazky stiahnuť [21.50K]
12.09.2013 Zverejnenie zadania zákazky - Konštrukcie tesárske a klampiarske.doc Zákazky stiahnuť [20.50K]

Súhrnné správy o zákazkách zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia
28.04.2016 Súhrnná správa o zákazkach za 1.Q 2016.pdf Súhrné správy o zákazkách stiahnuť Nahlad náhľad [287.21KB]
13.01.2016 Súhrnná správa o zákazkach za obdobie 1.10.-31.12.2015.pdf Súhrné správy o zákazkách stiahnuť Nahlad náhľad [164.08KB]