Aktuality a oznamy
OBECNÝ PLES 2018
OBECNÝ PLES 2018

vložené: 17.01.2018
Obecná zabíjačka

Pozývame Vás na OBECNÚ ZABÍJAČKU, ktorá sa uskutoční v sobotu 20.1.2018 pri spoločenskom pavilóne so začiatkom o 7.30 hod.

vložené: 10.01.2018
Pozvánka

Výbor pozemkového spoločenstva, združenia bývalých urbanistov a pasienkových spoločnosti v Ražňanoch pozýva všetkých členov na Valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva, ktoré sa uskutoční dňa 18.1.2018 o 17:00 hod. v spoločenskom pavilóne. Kto chce, aby mu boli podiely zaslané na bankový účet, nech zašle IBAN spolu s telefonickým kontaktom na emailovu adresu urbariátu urbar.raznany@gmail.com.vložené: 02.01.2018
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

vložené: 08.12.2017
Cestovný poriadok linky 708461 platný od 10.12.2017

vložené: 28.11.2017
Cestovný poriadok linky 707430 platný od 10.12.2017

vložené: 27.11.2017
Obecné kompostovisko

Obecný úrad oznamuje občanom, že obecné kompostovisko bude v tomto roku otvorené do 2.12.2017:

- v stredu 29.11.2017 od 14.00 hod. do 17.00 hod.

- v sobotu 2.12.2017 od 12.00 hod. do 16.00 hod.

vložené: 27.11.2017
Pozvánka na verejné zhromaždenie obyvateľov obce Ražňany

    Obecné zastupiteľstvo v Ražňanoch zvoláva verejné zhromaždenie obyvateľov obce Ražňany, ktoré sa uskutoční dňa 8.12.2017 o 19.00 hod. v spoločenskom pavilóne.

vložené: 27.11.2017
Mikuláš v našej obci
Mikuláš v našej obci

vložené: 27.11.2017
Výzva občanom

Poslanec NR SR Martin Fecko člen výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie upozorňuje všetkých občanov , ktorý užívajú poľnohospodársku pôdu nie vlastnú, ale cudziu a mali to vyčlenené cez pozemkový úrad resp. pozemkový odbor okresného úradu s príslušným rozhodnutím a chcú túto pôdu aj naďalej užívať, aby v lehote do 28.2.2018 podali žiadosť na pozemkový a lesný odbor príslušného okresného úradu  o vydanie nového rozhodnutia na tento pozemok. Pracovníci odboru upresnia aké doklady je potrebné doložiť podľa zákona č. 504/2003 Z.z.. Nepodaním žiadosti do daného termínu užívanie náhradného pozemku zaniká. Prosím, nezmeškajte to občania. Ďakujem.  

vložené: 16.11.2017