Územný plán obce

Zoznam dokumentov k Územnému plánu obce

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE - Zmeny a doplnky 4/2016 (návrh)

OBSAH ELABORÁTU

Vysvetlivky: Dokument, ktorý je označený ikonou PDF je možné vo formáte PDF stiahnúť do Vášho počítača a otvoriť pomocou programu Adobe Acrobat Reader. Ak je pri dokumente zobrazená aj ikona Online náhľad dokumentu, znamená to, že dokument je možné prehliadať aj bez nutnosti inštalovania pomocných programov priamo na stránke www.raznany.sk. Niektoré dokumenty pre ich veľkosť nie je možné prezerať na stránke, ale je potrebné ich stiahnutie do počítača.


 1. Textová časť
  • Sprievodná správa - návrh PDF
  • ZÁVÄZNÁ ČASŤ ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE RAŽŇANY - návrh PDF
  • ZÁBER PPF A LPF - návrh PDF
 2. Výkresová časť
  • Priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia PDF
  • Doprava PDF
  • Vodné hospodárstvo PDF
  • Energetika a telekomunikácie PDF
  • Vyhodnotenie záberu PPF a LPF PDF
  • Schéma záväzných častí verejnoprospešných stavieb PDFÚZEMNÝ PLÁN OBCE - Zmeny a doplnky 3/2013

21.1.2016 PDF Oznámenie ÚPO

OBSAH ELABORÁTU

Vysvetlivky: Dokument, ktorý je označený ikonou PDF je možné vo formáte PDF stiahnúť do Vášho počítača a otvoriť pomocou programu Adobe Acrobat Reader. Ak je pri dokumente zobrazená aj ikona Online náhľad dokumentu, znamená to, že dokument je možné prehliadať aj bez nutnosti inštalovania pomocných programov priamo na stránke www.raznany.sk. Niektoré dokumenty pre ich veľkosť nie je možné prezerať na stránke, ale je potrebné ich stiahnutie do počítača.


 1. Textová časť
  • Schéma záväzných castí a verejnoprospešných stavieb PDF Online náhľad dokumentu
  • Sprievodná správa PDF Online náhľad dokumentu
  • ÚPO zmeny a doplnky 3/2013 PDF Online náhľad dokumentu
  • Návrh VZN obce Ražňany PDF Online náhľad dokumentu
  • Oznámenie o strategickom dokumentePDF Online náhľad dokumentu
 2. Grafická časť
  • Náložka č.2PDF Online náhľad dokumentu
  • Náložka č.3PDF Online náhľad dokumentu
  • Náložka č.4PDF Online náhľad dokumentu
  • Náložka č.6PDF Online náhľad dokumentu
  • Náložka č.7PDF Online náhľad dokumentu
  • Vyhodnotenie záberu PPF PDF Online náhľad dokumentu


ÚZEMNÝ PLÁN OBCE - Zmeny a doplnky 1/2011

Návrh, PREŠOV, VI. 2013

OBSAH ELABORÁTU

Vysvetlivky: Dokument, ktorý je označený ikonou PDF je možné vo formáte PDF stiahnúť do Vášho počítača a otvoriť pomocou programu Adobe Acrobat Reader. Ak je pri dokumente zobrazená aj ikona Online náhľad dokumentu, znamená to, že dokument je možné prehliadať aj bez nutnosti inštalovania pomocných programov priamo na stránke www.raznany.sk. Niektoré dokumenty pre ich veľkosť nie je možné prezerať na stránke, ale je potrebné ich stiahnutie do počítača.


 1. Textová časť
  • Sprievodná správa PDF
  • Záber PPF PDF
  • Záväzná časť PDF
 2. Grafická časť
  • Priestor. usporiadanie a funkcné využitie územia m 1: 5 000PDF
  • Náložka - Zmeny a doplnky 1/2011PDF
  • Vyhodnotenie záberu PPF a LPF m 1: 5 000 PDF
  • Ochrana prírody a krajinyPDF


ÚZEMNÝ PLÁN OBCE - ZMENY A DOPLNKY 2013

PREŠOV, II. 2013

OBSAH ELABORÁTU


 1. Textová časť
  • Sprievodná správa PDF Online náhľad dokumentu
  • Záber PPF PDF Online náhľad dokumentu
  • Záväzná časť PDF Online náhľad dokumentu
 2. Grafická časť
  • schéma závazných častí a verejnoprospešných stavieb PDF Online náhľad dokumentu
  • výkres č. 1 Širšie vztahy m 1:50 000PDF Online náhľad dokumentu
  • návrh územného plánu obce Ražňany PDF
  • sútlač ÚPN-O + zmeny a doplnky 2/2013 PDF Online náhľad dokumentu
  • výkres č. 61 Vyhodnotenie záberu PPF a LPF m 1: 5 000 PDF Online náhľad dokumentu
  • vodojemy a prívodné vodovod. rády PDF Online náhľad dokumentu


ÚZEMNÝ PLÁN OBCE - ZMENY A DOPLNKY 2011

Návrh, PREŠOV, XI. 2011

OBSAH ELABORÁTU


 1. Textová časť
  • Sprievodná správa PDF Online náhľad dokumentu
  • Záber PPF PDF Online náhľad dokumentu
  • Schéma záväznej časti PDF
  • Záväzná časť PDF
 2. Grafická časť
  • výkres č. 1 Širšie vztahy m 1:50 000PDF
  • náložka č. 21 Priestor. usporiadanie a funkcné využitie plôch m 1: 5 000 PDF
  • náložka č. 31 Doprava m 1: 5 000 PDF Online náhľad dokumentu
  • výkres č. 61 Vyhodnotenie záberu PPF a LPF m 1: 5 000 PDF Online náhľad dokumentu
  • náložka č. 71 Ochrana prírody a krajiny m 1:10 000 PDF


ÚZEMNÝ PLÁN OBCE


 1. TEXTOVÁ ČASŤ
 2. GRAFICKÁ ČASŤ


Aktuality a oznamy
Výzva občanom

Poslanec NR SR Martin Fecko člen výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie upozorňuje všetkých občanov , ktorý užívajú poľnohospodársku pôdu nie vlastnú, ale cudziu a mali to vyčlenené cez pozemkový úrad resp. pozemkový odbor okresného úradu s príslušným rozhodnutím a chcú túto pôdu aj naďalej užívať, aby v lehote do 28.2.2018 podali žiadosť na pozemkový a lesný odbor príslušného okresného úradu  o vydanie nového rozhodnutia na tento pozemok. Pracovníci odboru upresnia aké doklady je potrebné doložiť podľa zákona č. 504/2003 Z.z.. Nepodaním žiadosti do daného termínu užívanie náhradného pozemku zaniká. Prosím, nezmeškajte to občania. Ďakujem.  

vložené: 16.11.2017
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Dňa 23.11.2017 v čase od 12.00 hod. do 15.30 hod. bude v celej obci prerušená distribúcia elektriny.

vložené: 06.11.2017
Výsledky volieb v obci Ražňany do orgánov Prešovského samosprávneho kraja
Výsledky volieb v obci Ražňany do orgánov Prešovského samosprávneho kraja

vložené: 06.11.2017