Úradné dokumenty

Obec Ražňany zverejňuje na tomto mieste úradné dokumenty, týkajúce sa činnosti OcÚ, samosprávy, obecnej rady, obecného zastupiteľstva a komisií.

OcÚ zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia
19.09.2016 Oznámenie o začatí konania - Miloš Mišenko.pdf Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť Nahlad náhľad [292.97K]
15.12.2015 Schválený rozpočet-2016 - VÝDAVKY.pdf Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť Nahlad náhľad [76.21K]
15.12.2015 Schválený rozpočet-2016 - PRÍJMY.pdf Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť Nahlad náhľad [39.77K]
25.11.2015 NÁVRH ROZPOČTU 2016-VÝDAVKY.pdf Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť Nahlad náhľad [85.46K]
25.11.2015 NÁVRH ROZPOČTU 2016-PRÍJMY.pdf Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť Nahlad náhľad [44.97K]
03.06.2015 Záverečný účet obce k 31.12.2014.pdf Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť Nahlad náhľad [425.89K]
26.11.2014 VZN č.5.2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy-návrh.pdf Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť Nahlad náhľad [36.24K]
26.11.2014 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 - VÝDAVKY.pdf Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť Nahlad náhľad [314.75K]
26.11.2014 NÁVRH ROZPOčTU NA ROK 2015 - PRÍJMY.pdf Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť Nahlad náhľad [75.89K]
05.06.2014 Výročná správa za rok 2013.pdf Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť Nahlad náhľad [185.79K]
05.06.2014 Záverečný účet obce k 31.12.2013.pdf Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť Nahlad náhľad [1.35M]
17.12.2013 Rozpocet-vydavky-2014.pdf Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť Nahlad náhľad [294.76K]
17.12.2013 Rozpocet-prijmy-2014.pdf Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť Nahlad náhľad [78.51K]
14.06.2013 vyrocna_sprava_za_rok_2012.pdf Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť Nahlad náhľad [164.02K]
13.06.2013 zaverecny_ucet_obce_k_31-12-2012.pdf Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť Nahlad náhľad [2.46M]
04.05.2013 vyhodnotenie-dotaznika-ms.doc Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť [19.01K]
17.12.2012 Rozpočet-výdaje-2013.pdf Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť Nahlad náhľad [313.92K]
17.12.2012 Rozpočet-príjmy-2013.pdf Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť Nahlad náhľad [80.24K]
16.01.2012 Regionálny a veterinárny úrad.doc Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť [1.59M]
12.01.2012 zasady_odmenovania.pdf Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť Nahlad náhľad [33.85K]
12.01.2012 integrovane_zariadenia_zaslanie_spravy_o_hodnoteni_navrhovanej_cinnosti.pdf Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť Nahlad náhľad [15.33K]
12.01.2012 Smernica_VO_Raznany.pdf Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť Nahlad náhľad [38.28K]
12.01.2012 rozpocet_2012-2.pdf Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť Nahlad náhľad [42.33K]
12.01.2012 rozpocet_2012-1.pdf Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť Nahlad náhľad [42.33K]

Obecná Rada zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia

Zastupiteľstvo zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia

Komisie zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia