Úradné dokumenty

Obec Ražňany zverejňuje na tomto mieste úradné dokumenty, týkajúce sa činnosti OcÚ, samosprávy, obecnej rady, obecného zastupiteľstva a komisií.

OcÚ zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia
29.06.2016 Všeobecne záväzné nariadenie č. 2.2016.pdf VZN stiahnuť Nahlad náhľad [259.72K]
08.06.2016 Všeobecne záväzné nariadenie č. 2.2016-návrh.pdf VZN stiahnuť Nahlad náhľad [259.73K]
12.05.2016 Návrh VZN obce Ražňany č. 1.2016, ktorým sa vyhlsuje záväzná ča.pdf VZN stiahnuť Nahlad náhľad [255.98K]
18.12.2015 VZN č. 4.2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy.pdf VZN stiahnuť Nahlad náhľad [36.67K]
18.12.2015 VZN č.3.2015 o miestnych daniach a poplatkoch.pdf VZN stiahnuť Nahlad náhľad [59.48K]
18.12.2015 VZN č. 2.2015 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ.pdf VZN stiahnuť Nahlad náhľad [30.06K]
16.11.2015 VZN o poskytovaní dotácií č.1.2015.pdf VZN stiahnuť Nahlad náhľad [49.43K]
18.12.2014 VZN č.5.2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy.pdf VZN stiahnuť Nahlad náhľad [36.08K]
21.10.2014 VZN sociálne služby č. 4.2014.pdf VZN stiahnuť Nahlad náhľad [47.61K]
12.06.2014 VZN č. 3.2014 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ.pdf VZN stiahnuť Nahlad náhľad [29.09K]
12.06.2014 VZN č. 2.2014.pdf VZN stiahnuť Nahlad náhľad [24.13K]
12.06.2014 VZN č.1.2014.pdf VZN stiahnuť Nahlad náhľad [35.41K]
02.12.2013 VZN č.2.2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy.pdf VZN stiahnuť Nahlad náhľad [35.88K]
09.10.2013 Dodatok č. 2 k VZN č. 1.2008.pdf VZN stiahnuť Nahlad náhľad [31.12K]
17.12.2012 VZN č. 1.2013 o miestnych daniach a poplatkoch.pdf VZN stiahnuť Nahlad náhľad [57.96K]
13.06.2012 VZN 3_2012 o poskytovani socialnych sluzieb.pdf VZN stiahnuť Nahlad náhľad [235.30K]
20.03.2012 VZN 2_2012 vyska dotacie MS a CZS.pdf VZN stiahnuť Nahlad náhľad [189.36K]
12.01.2012 vzn_stravovanie.pdf VZN stiahnuť Nahlad náhľad [12.99K]
12.01.2012 vzn_cintorinsky_poriadok.pdf VZN stiahnuť Nahlad náhľad [35.28K]
12.01.2012 vzn_o_podmienkach_poskytovania_dotacii.pdf VZN stiahnuť Nahlad náhľad [30.19K]
12.01.2012 VZN_o_podmienkach_drzania_psov.pdf VZN stiahnuť Nahlad náhľad [74.88K]
12.01.2012 VZN_o_rozhodovani_o_opravnych_prostriedkoch_proti.pdf VZN stiahnuť Nahlad náhľad [56.30K]
12.01.2012 VZN1_2012_o_daniach_a_poplatkoch.pdf VZN stiahnuť Nahlad náhľad [44.47K]
12.01.2012 VZN č. 2/2011 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ražňany.pdf VZN stiahnuť Nahlad náhľad [243.78K]
30.11.2016 Návrh VZN č. 3/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady VZN stiahnuť Nahlad náhľad [60.13K]
30.11.2016 Návrh VZN č. 4/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka školského zariadenia zriadených na území obce VZN stiahnuť Nahlad náhľad [36.62K]
16.12.2016 VZN č. 3/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady VZN stiahnuť Nahlad náhľad [60.04K]
16.12.2016 VZN č. 4/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka školského zariadenia zriadených na území obce Ražňa VZN stiahnuť Nahlad náhľad [36.49K]
26.01.2017 VZN č. 1/2017 o miestnom referende VZN stiahnuť Nahlad náhľad [37.39K]

Obecná Rada zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia

Zastupiteľstvo zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia

Komisie zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia