Čo je najnovšie (2. strana)

<small>Vytvorená fotogaléria :</small> Sviatok sv.Demetra

Vytvorená fotogaléria : Sviatok sv.Demetra

Nový článok v spravodajstve: Vysoké Tatry vymenili za Slovenský raj

    Predchádzajúcich šesť rokov navštevovali ražnianski nadšenci, vyznávači turizmu a krásnej slovenskej prírody Vysoké Tatry. Tohtoročný ... čítaj ďalej

Bola pridaná nová udalosť na deň 26.10.2017 (štvrtok): Zber tuhého komunálneho odpadu zo zberných nádob

<small>Medzi zmluvy bol vložený dokument:</small> Zmluva o prenájme nádob

Medzi zmluvy bol vložený dokument: Zmluva o prenájme nádob

<small>Medzi zmluvy bol vložený dokument:</small> Kúpna zmlvua č. Z201753907_Z

Medzi zmluvy bol vložený dokument: Kúpna zmlvua č. Z201753907_Z

<small>Vytvorená fotogaléria :</small> OKTÓBER - mesiac úcty k starším

Vytvorená fotogaléria : OKTÓBER - mesiac úcty k starším

Nový článok v spravodajstve: Ňaršanka v zlatom pásme regionálnej prehliadky folkloristov

V nedeľu 15. októbra 2017 sa v Divadle Alexandra Duchnoviča v Prešove uskutočnil 43 ročník ... čítaj ďalej

Bola pridaná nová udalosť na deň 20.10.2017 (piatok): Zber PET, VKM, KOV

Nový článok v spravodajstve: Intenzifikácia separovaného zberu a zberný dvor Ražňany

   Z dôvodu vybudovania, respektíve dobudovania systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu sa obec Ražňany zapojila ... čítaj ďalej

Nový článok v spravodajstve: Výstavba chodníka okolo cintorína

    Obec pokračuje s plnením kapitálových výdavkov schválených obecným zastupiteľstvom na rok 2017. Rekonštrukcia kaštieľa a výstavba ... čítaj ďalej
 • Výzva občanom

  Poslanec NR SR Martin Fecko člen výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie upozorňuje všetkých občanov , ktorý užívajú poľnohospodársku pôdu nie vlastnú, ale cudziu a mali to vyčlenené cez pozemkový úrad resp. pozemkový odbor okresného úradu s príslušným rozhodnutím a chcú túto pôdu aj naďalej užívať, aby v lehote do 28.2.2018 podali žiadosť na pozemkový a lesný odbor príslušného okresného úradu  o vydanie nového rozhodnutia na tento pozemok. Pracovníci odboru upresnia aké doklady je potrebné doložiť podľa zákona č. 504/2003 Z.z.. Nepodaním žiadosti do daného termínu užívanie náhradného pozemku zaniká. Prosím, nezmeškajte to občania. Ďakujem.  

  vložené: 16.11.2017
 • Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

  Dňa 23.11.2017 v čase od 12.00 hod. do 15.30 hod. bude v celej obci prerušená distribúcia elektriny.

  vložené: 06.11.2017
 • Výsledky volieb v obci Ražňany do orgánov Prešovského samosprávneho kraja
  Výsledky volieb v obci Ražňany do orgánov Prešovského samosprávneho kraja

  vložené: 06.11.2017
zber triedeného odpadu
Kalendár zberu triedeného odpadu
najnovšie číslo časopisu
Ražniansky zvon 46,47/2017
Ražniansky Zvon

Vydanie: Ražniansky zvon 46,47/2017

Dátum vydania: 05.11.2017

SMS / e-mail odber noviniek
SMS hlásnik

Dostávajte čerstvé správy z obce SMS alebo e-mailovou správou. Vyberte si tému, vložte svoje telefónne číslo alebo e-mail a potvrďte kódom.

loader