Spravodajstvo a tlačové správy

Ňaršanka v zlatom pásme regionálnej prehliadky folkloristov

[19.10.2017] V nedeľu 15. októbra 2017 sa v Divadle Alexandra Duchnoviča v Prešove uskutočnil 43 ročník regionálnej prehliadky folklórnych skupín KRÁSA ŽIVOTU 2017 . Zúčastnilo sa tejto prehliadky 10 folklórnych skupín z okresu Prešov a Sabinov. Porota ocenila v Zlatom pásme v poradí FS Záborsky zo Župčan, DsFSK Ňaršanka z Ražňan ...


Intenzifikácia separovaného zberu a zberný dvor Ražňany

[16.10.2017]    Z dôvodu vybudovania, respektíve dobudovania systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu sa obec Ražňany zapojila do výzvy, ktorú vyhlásilo Ministerstvo vnútra v tejto výzve bola aj úspešná. Celkové oprávnené výdavky na aktivitu schválilo Ministerstvo vnútra vo výške 109.939, 68 €.Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov je 5 % - 5.496, 98 €. Skupina ...


Výstavba chodníka okolo cintorína

[16.10.2017]     Obec pokračuje s plnením kapitálových výdavkov schválených obecným zastupiteľstvom na rok 2017. Rekonštrukcia kaštieľa a výstavba nového pavilónu MŠ sa presúva do roka 2018, a preto sa finančné prostriedky určené na tieto aktivity rozpočtovým opatrením presunú na výstavbu chodníka, ktorý bude pokračovať od zastávky pri Ostrovanoch okolo celého cintorína a napojí sa pri ...


Multifunkčné ihrisko

[09.10.2017]      Po neúspešných žiadostiach o dotáciu na výstavbu multifunkčného ihriska, ktoré obec zaslala na Úrad vlády SR a zrušení výzvy v roku 2017 sa obecné zastupiteľstvo rozhodlo použiť finančné prostriedky z rezervného fondu z rokov 2015 a 2016 na výstavbu multifunkčného ihriska pri futbalovom ihrisku v našej obci. Priestor za futbalovou bránou umožňoval vybudovať ihrisko o rozmeroch 40 ...


III. ročník volejbalového turnaja žien

[06.09.2017]     Turnaj žien sa po prvý krát konal na novovybudovanom multifunkčnom ihrisku. Ani chladné počasie neodradilo dievčatá a ženy z našej obce zúčastniť sa turnaja, ktorý bol naplánovaný na 2. septembra na sobotné popoludnie. Tri prihlásené družstvá zabojovali o najcennejší kov. Zápasy boli veľmi vyrovnané, no víťaz môže byť len jeden, a tento rok ...