Ján Podhájsky OFMcap - kapucín, rodák z Ražňan

vložený: 05.12.2014 13:52, upravený: 05.12.2014 13:52, čítaný: 3347x

P. Ján Podhájsky z Ražnan, v Bratislave, poch. na Martinskom cintoríne v Bratislave (sektor XIII) 1998.

Brat Ján Podhájsky sa narodil 28.8.1937 v obci Ražnany. Po štúdiu medicíny sa stal najprv zubným lekárom. Po štúdiu teológie v diecéznom seminári sa stal kňazom 11.6.1978 a ten istý deň sa uvádza ako jeho tajný vstup do noviciátu kapucínov. Časné sľuby zložil 27.1.1982 a vecné 26.1. 1985. Podporoval finančne tajné štúdiá podzemnej Cirkvi. Pôsobil ako farár v Tisovci až do r.1981, kedy zo zdravotných dôvodov odišiel do kláštora v Pezinku.

Spolu s františkánom, P. Fidélom Jurčovičom v roku 1995 pripravil oficiálne znenie Reguly sv. Františka pre všetky tri rádové vetvy na Slovensku. Bol to významný skutok pre život všetkých Menších bratov na Slovensku. Taktiež spolu so sestrami kapucínkami zostavil slovenské direktórium pre kapucínov a klarisky kapucínky. Vynikal ako dobrý kazateľ, ale na sklonku života dokázal v tichosti trpieť a modliť sa. Posledné roky života prežil sužovaný.

Česť jeho pamiatke.

Poznámka: OFMcap je skratka z latinského názvu Ordo fratrum minorum capucinorumľudovo kapucíni

Ján Podhájsky OFMcap - kapucín, rodák z Ražňan
Fotogaléria k článku
Podobné články