Spravodajstvo a tlačové správy

Kino v našej obci

[06.08.2021] Obec Ražňany z dôvodu Storočnice slovenského filmu v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom zorganizovali dňa 17.7.2021 v miestnom parku premietanie filmu Katka od režiséra J. Kadára na veľkoplošnom plátne. Vstup bol voľný so začiatkom premietania po zotmení. Filmovú atmosféru pod hviezdami si prišli dopriať fanúšikovia filmu z obdobia 90. rokov. Premietanie pokračuje aj v ostatných obciach a mestách ...


Kino v našej obci

[06.08.2021]    Obec Ražňany z dôvodu Storočnice slovenského filmu v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom zorganizovali dňa 17.7.2021 v miestnom parku premietanie filmu Katka od režiséra J. Kadára na veľkoplošnom plátne. Vstup bol voľný so začiatkom premietania po zotmení. Filmovú atmosféru pod hviezdami si prišli dopriať fanúšikovia filmu z obdobia 90. rokov. Premietanie pokračuje aj v ostatných obciach a mestách ...


Požičovňa bicyklov už aj v našej obci

[06.08.2021]    Mesto Sabinov už dlhšiu dobu rokovalo s predstaviteľmi firmy ANTIK TELEKOM, ktorí sú poskytovateľmi služby systému verejného zapožičiavania bicyklov. Cieľom mesta bolo mať na svojom území takúto službu. Dohoda vznikla a umožnila do projektu okrem okresného mesta Sabinov zapojiť aj okolité obce, a to Pečovskú Novú Ves, Drienicu a našu obec. Hlavným dôvodom spolupráce ...


Ražnianski hasiči sa dočkali

[20.07.2021]     Obec Ražňany zaslala na Ministerstvo vnútra SR prvú žiadosť ešte pred šiestimi rokmi a žiadala prideliť Dobrovoľnému hasičskému zboru v Ražňanoch zásahové motorové vozidlo. Dôvodom žiadosti bola nutnosť vynoviť vozový park. Vozidlo Škoda 706 bolo už dávno za hranicou životnosti a len vďaka zanieteným jednotlivcom sa darilo udržiavať zásahové vozidlo schopné výjazdu. V priebehu ...


Kompostér do každej domácnosti

[20.05.2021] Ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o odpadoch“ ) ukladajú obci okrem iných povinností aj povinnosť zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho ...