Spravodajstvo a tlačové správy

OBECNÁ ZABÍJAČKA 2019

[17.01.2019]      Na deň 12.1.2019 bol po konzultácií s hlavnými mäsiarmi navrhnutý termín Obecnej zabíjačky. Kultúrno – spoločenská komisia pripravila oznam, ktorý si v domových schránkach našli naši občania. Medzi hlavné zmeny obsiahnuté v ozname patrila informácia, že z dôvodu veľkého záujmu o zabíjačkové špeciality sa jedlo nebude podávať do nádob s možnosťou odniesť si ho domov. ...


SILVESTER 2018

[17.01.2019]      Pred polnocou sa zišli občania pri obecnom úrade, aby privítali Nový rok 2019. Počasie v tento deň bolo primerané ročnému obdobiu a napomohlo dobrej viditeľnosti pri odpálení obecného ohňostroja, ktorý z dôvodu bezpečnosti účastníkov bol umiestnený pri miestnej Sýpke. Pre občanov, ktorí sa zúčastnili privítania Nového roku okrem ohňostroja bolo pripravené občerstvenie ...


Mikuláš v obci

[20.12.2018]      V stredu deň pred Mikulášom boli pozvané všetky deti z obce, aby v našom kostole privítali Mikuláša. Aj tento rok prišiel s plným košom darčekov a na otázky, ktoré kládol deťom odpovedali vždy tak, aby darček od Mikuláša dostali. Konštatoval, že máme najlepšie deti, ktoré hovorili len o dobrých skutkoch, počúvaní rodičov, učení a upratovaní. Na ...


Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva

[29.11.2018]      Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva a starostu obce sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva a zložením sľubu novozvoleného starostu obce. Sľub sa skladá na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré zvolá starosta zvolený v predchádzajúcom volebnom období tak, aby sa zasadnutie uskutočnilo 30 dní od vykonania volieb (podľa § 12 ods. 1 ...


OKTÓBER – MESIAC ÚCTY K STARŠIM

[08.11.2018]

     Ani tento rok sme nezabudli na našich seniorov a pozvali sme ich do priestorov spoločenského pavilónu    na posedenie a potešiť ich vystúpením detí z MŠ, CZŠ a folklórneho súboru ŇARŠANKA. Ďakujeme účinkujúcim, organizátorom a našim starkým, ktorým želáme ešte veľa zdravia, lásky a energie do nasledujúcich dní.