Čo je najnovšie

Nový článok v spravodajstve: Zateplenie šatní futbalového ihriska

     Obec Ražňany bola úspešná pri podávaní žiadostí o pridelenie finančných prostriedkov na zateplenie obecnej budovy ... čítaj ďalej
<small>Vyšlo nové číslo Ražniansky Zvon:</small> Ražniansky zvon 50,51/2019

Vyšlo nové číslo Ražniansky Zvon: Ražniansky zvon 50,51/2019

Nový oznam: KOMPOSTOVISKO ZATVORENÉ!

Oznamujeme občanom, že obecné kompostovisko bude od 1.12.2019 zatvorené.

<small>Na úradnú tabuľu bol do sekcie pridaný(á) oznam</small> : Verejná vyhláška - Oznam pre vlastníkov poľovných pozemkov

Na úradnú tabuľu bol do sekcie pridaný(á) oznam : Verejná vyhláška - Oznam pre vlastníkov poľovných pozemkov

<small>Na úradnú tabuľu bol do sekcie pridaný(á) oznam</small> : Oznámenie verejnou vyhláškou-schválenie registra pôvodného stavu v obvode jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálnych území Sabinov, Orkucany a Ražňany, lokalita "Poľný mlyn - Búchanec"

Na úradnú tabuľu bol do sekcie pridaný(á) oznam : Oznámenie verejnou vyhláškou-schválenie registra pôvodného stavu v obvode jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálnych území Sabinov, Orkucany a Ražňany, lokalita "Poľný mlyn - Búchanec"

<small>Medzi bol vložený dokument:</small> Návrh VZN č. 6/2019 obce Ražňany o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Medzi bol vložený dokument: Návrh VZN č. 6/2019 obce Ražňany o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

<small>Medzi bol vložený dokument:</small> Návrh VZN č. 5/2019 obce Ražňany o miestnych daniach na území obce

Medzi bol vložený dokument: Návrh VZN č. 5/2019 obce Ražňany o miestnych daniach na území obce

<small>Medzi bol vložený dokument:</small> Návrh VZN č. 4/2019 obce Ražňany o dani z nehnuteľností na území obce

Medzi bol vložený dokument: Návrh VZN č. 4/2019 obce Ražňany o dani z nehnuteľností na území obce

<small>Medzi bol vložený dokument:</small> Návrh VZN č. 7/2019 obce Ražňany o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školského zariad

Medzi bol vložený dokument: Návrh VZN č. 7/2019 obce Ražňany o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školského zariad

<small>Na úradnú tabuľu bol do sekcie pridaný(á) oznam</small> : Návrh rozpočtu obce na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022-VÝDAVKY

Na úradnú tabuľu bol do sekcie pridaný(á) oznam : Návrh rozpočtu obce na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022-VÝDAVKY

<small>Na úradnú tabuľu bol do sekcie pridaný(á) oznam</small> : Návrh rozpočtu obce na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022-PRÍJMY

Na úradnú tabuľu bol do sekcie pridaný(á) oznam : Návrh rozpočtu obce na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022-PRÍJMY

<small>Medzi bol vložený dokument:</small> Uznesenia OcZ 22.11.2019

Medzi bol vložený dokument: Uznesenia OcZ 22.11.2019

<small>Medzi bol vložený dokument:</small> Zápisnica OcZ 22.11.2019

Medzi bol vložený dokument: Zápisnica OcZ 22.11.2019

Nový oznam: Výkup papiera

V sobotu 30.11.2019 o 9.00 hod. pred obecným úradom sa uskutoční výkup zberového papiera   ...
<small>Vyšlo nové číslo Ražniansky Zvon:</small> Ražniansky zvon 48,49/2019

Vyšlo nové číslo Ražniansky Zvon: Ražniansky zvon 48,49/2019

 • KOMPOSTOVISKO ZATVORENÉ!

  Oznamujeme občanom, že obecné kompostovisko bude od 1.12.2019 zatvorené.

  vložené: 02.12.2019
 • Nedodržiavanie zásad protipožiarnej bezpečnosti pri používaní vykurovacích telies a komínov sa nevypláca

  vložené: 09.10.2019
zber triedeného odpadu
Kalendár zberu triedeného odpadu na rok 2019 / polrok
najnovšie číslo časopisu
Ražniansky zvon 50,51/2019
Ražniansky Zvon

Vydanie: Ražniansky zvon 50,51/2019

Dátum vydania: 06.12.2019

SMS / e-mail odber noviniek
SMS hlásnik

Dostávajte čerstvé správy z obce SMS alebo e-mailovou správou. Vyberte si tému, vložte svoje telefónne číslo alebo e-mail a potvrďte kódom.

loader