Obecné zastupiteľstvo

Starosta obce

Radovan Rokošný

tel. kontakt:

 • 051/452 12 14
 • 0905 392 530
 • 0904 928 281


e-mail:

 • raznany@raznany.sk
 • starosta@raznany.sk
 • radovan.rokosny@gmail.com


Zástupca starostu

Martin Kolarčík

e-mail:

 • masyko@mail.t-com.sk

Poslanci


 • Ing. Karol Balčák – balcakkarol@gmail.com
 • Bc. Imrich Horňák – imo.hornak@gmail.com
 • Ing. Jozef Horňák – jozo.hornak@gmail.com
 • Gabriel Jusko – gabik201@azet.sk
 • Viliam Kišeľa – viliam305@azet.sk
 • Martin Kolarčík – masyko@mail.t.com.sk
 • Ing. Peter Poloha – poloha.p@gmail.com
 • Peter Solár – petersolar71@gmail.com
 • Ing. Vladimír Stračiak – vstraciak@stratex.sk

Zástupca starostu – Martin Kolarčík


Hlavný kontrolór


 • Ing. Mária Galeštoková – e-mail: galestokovam@gmail.com


Zloženie Obecnej rady
Martin Kolarčík
Ing. Peter Poloha
Ing. Vladimír Stračiak