Obecné zastupiteľstvo

Starosta obce

Radovan Rokošný

tel. kontakt:

 • 051/452 12 14
 • 0905 392 530
 • 0904 928 281


e-mail:

 • raznany@raznany.sk
 • starosta@raznany.sk
 • radovan.rokosny@gmail.com


Zástupca starostu

Ing. Slavomír Kožár, MBA

e-mail:

 • slavomir.kozar@gmail.com

Poslanci


 • 1. Mgr. Katarína Heredošová, Dis. art kather1976@hotmail.com
 • 2. Bc. Imrich Horňák imo.hornak@gmail.com
 • 3. Viliam Kišeľa viliam305@azet.sk
 • 4. Ing. Slavomír Kožár, MBA slavomir.kozar@gmail.com
 • 5. Mgr. Marta Kožárová marta.kozarova@gmail.com
 • 6. Ing. Roman Loučka roman.loucka@gmail.com
 • 7. Nikola Slaninková nika.slaninkova@gmail.com
 • 8. Mária Smetanková asvsmetanka@centrum.sk
 • 9. Mgr. Juraj Tuleja juraj.tuleja@gmail.com

Hlavný kontrolór


 • Ing. Mária Galeštoková – e-mail: galestokovam@gmail.com


Zloženie Obecnej rady
-
Aktuality a oznamy
10. ročník PREŠOVSKÝ CYKLOMARATÓN

Občianske združenie CYKLOMARATÓ PREŠOV Vás 31. augusta 2024 pozývan na 10. ročník PREŠOVSKÝ CYKLOMARATÓN.

Príloha
10. ročník PREŠOVSKÝ CYKLOMARATÓN
vložené: 06.05.2024
ROZHODNUTIE - verejná vyhláška

vložené: 10.01.2024
Verejná vyhláška - rozhodnutie

vložené: 10.01.2024
ROZHODNUTIE (verejná vyhláška) o umiestnení líniovej stavby: „INS FTTH SABI 05 Uzovský Šalgov"

vložené: 22.12.2023