Územný plán obce

Zoznam dokumentov k Územnému plánu obce

Zmeny a doplnky ÚPN-O 9/2022

Textová časť

Výkresová časť

Aktualizácia z 9.5.2023

Zmeny a doplnky ÚPN-O 8/2022 - Textová časť aktualizovaný

Zmeny a doplnky ÚPN-O 8/2022

Zmeny a doplnky ÚPN-O 8/2022 - Výkresová časť

ÚPNO RAŽŇANY - Zmeny a doplnky 6/2019 -

Textová časť ZaD 6/2019

Výkresová časť ZaD 6/2019

ÚPNO RAŽŇANY - Zmeny a doplnky 7/2020

ÚPNO RAŽŇANY - Zmeny a doplnky 6/2019

Textová časť ZaD 2019

Výkresová časť ZaD 2019

Obsah elaborátu

ÚPNO RAŽŇANY - Zmeny a doplnky 5/2018

Textová časť ZaD 2018

Výkresová časť ZaD 2018


ÚPNO RAŽŇANY – Zmeny a doplnky č. 5/2018 - návrh

OBSAH ELABORÁTU

Vysvetlivky: Dokument, ktorý je označený ikonou PDF je možné vo formáte PDF stiahnúť do Vášho počítača a otvoriť pomocou programu Adobe Acrobat Reader. Ak je pri dokumente zobrazená aj ikona Online náhľad dokumentu, znamená to, že dokument je možné prehliadať aj bez nutnosti inštalovania pomocných programov priamo na stránke www.raznany.sk. Niektoré dokumenty pre ich veľkosť nie je možné prezerať na stránke, ale je potrebné ich stiahnutie do počítača.


 1. Textová časť
  • Sprievodná správa - návrhPDF
  • ZÁVÄZNÁ ČASŤ ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE RAŽŇANY - návrhPDF
  • ZÁBER PPF A LPF - návrh PDF
 2. Výkresová časť
  • Priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia PDF
  • Vyhodnotenie záberu PPF a LPF PDF
  • Schéma záväzných častí verejnoprospešných stavieb PDFÚZEMNÝ PLÁN OBCE - Zmeny a doplnky 4/2016 (návrh)

OBSAH ELABORÁTU

Vysvetlivky: Dokument, ktorý je označený ikonou PDF je možné vo formáte PDF stiahnúť do Vášho počítača a otvoriť pomocou programu Adobe Acrobat Reader. Ak je pri dokumente zobrazená aj ikona Online náhľad dokumentu, znamená to, že dokument je možné prehliadať aj bez nutnosti inštalovania pomocných programov priamo na stránke www.raznany.sk. Niektoré dokumenty pre ich veľkosť nie je možné prezerať na stránke, ale je potrebné ich stiahnutie do počítača.


 1. Textová časť
  • Sprievodná správa - návrh PDF
  • ZÁVÄZNÁ ČASŤ ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE RAŽŇANY - návrh PDF
  • ZÁBER PPF A LPF - návrh PDF
 2. Výkresová časť
  • Priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia PDF
  • Doprava PDF
  • Vodné hospodárstvo PDF
  • Energetika a telekomunikácie PDF
  • Vyhodnotenie záberu PPF a LPF PDF
  • Schéma záväzných častí verejnoprospešných stavieb PDFÚZEMNÝ PLÁN OBCE - Zmeny a doplnky 3/2013

21.1.2016 PDF Oznámenie ÚPO

OBSAH ELABORÁTU

Vysvetlivky: Dokument, ktorý je označený ikonou PDF je možné vo formáte PDF stiahnúť do Vášho počítača a otvoriť pomocou programu Adobe Acrobat Reader. Ak je pri dokumente zobrazená aj ikona Online náhľad dokumentu, znamená to, že dokument je možné prehliadať aj bez nutnosti inštalovania pomocných programov priamo na stránke www.raznany.sk. Niektoré dokumenty pre ich veľkosť nie je možné prezerať na stránke, ale je potrebné ich stiahnutie do počítača.


 1. Textová časť
  • Schéma záväzných castí a verejnoprospešných stavieb PDF Online náhľad dokumentu
  • Sprievodná správa PDF Online náhľad dokumentu
  • ÚPO zmeny a doplnky 3/2013 PDF Online náhľad dokumentu
  • Návrh VZN obce Ražňany PDF Online náhľad dokumentu
  • Oznámenie o strategickom dokumentePDF Online náhľad dokumentu
 2. Grafická časť
  • Náložka č.2PDF Online náhľad dokumentu
  • Náložka č.3PDF Online náhľad dokumentu
  • Náložka č.4PDF Online náhľad dokumentu
  • Náložka č.6PDF Online náhľad dokumentu
  • Náložka č.7PDF Online náhľad dokumentu
  • Vyhodnotenie záberu PPF PDF Online náhľad dokumentu


ÚZEMNÝ PLÁN OBCE - Zmeny a doplnky 1/2011

Návrh, PREŠOV, VI. 2013

OBSAH ELABORÁTU

Vysvetlivky: Dokument, ktorý je označený ikonou PDF je možné vo formáte PDF stiahnúť do Vášho počítača a otvoriť pomocou programu Adobe Acrobat Reader. Ak je pri dokumente zobrazená aj ikona Online náhľad dokumentu, znamená to, že dokument je možné prehliadať aj bez nutnosti inštalovania pomocných programov priamo na stránke www.raznany.sk. Niektoré dokumenty pre ich veľkosť nie je možné prezerať na stránke, ale je potrebné ich stiahnutie do počítača.


 1. Textová časť
  • Sprievodná správa PDF
  • Záber PPF PDF
  • Záväzná časť PDF
 2. Grafická časť
  • Priestor. usporiadanie a funkcné využitie územia m 1: 5 000PDF
  • Náložka - Zmeny a doplnky 1/2011PDF
  • Vyhodnotenie záberu PPF a LPF m 1: 5 000 PDF
  • Ochrana prírody a krajinyPDF


ÚZEMNÝ PLÁN OBCE - ZMENY A DOPLNKY 2013

PREŠOV, II. 2013

OBSAH ELABORÁTU


 1. Textová časť
  • Sprievodná správa PDF Online náhľad dokumentu
  • Záber PPF PDF Online náhľad dokumentu
  • Záväzná časť PDF Online náhľad dokumentu
 2. Grafická časť
  • schéma závazných častí a verejnoprospešných stavieb PDF Online náhľad dokumentu
  • výkres č. 1 Širšie vztahy m 1:50 000PDF Online náhľad dokumentu
  • návrh územného plánu obce Ražňany PDF
  • sútlač ÚPN-O + zmeny a doplnky 2/2013 PDF Online náhľad dokumentu
  • výkres č. 61 Vyhodnotenie záberu PPF a LPF m 1: 5 000 PDF Online náhľad dokumentu
  • vodojemy a prívodné vodovod. rády PDF Online náhľad dokumentu


ÚZEMNÝ PLÁN OBCE - ZMENY A DOPLNKY 2011

Návrh, PREŠOV, XI. 2011

OBSAH ELABORÁTU


 1. Textová časť
  • Sprievodná správa PDF Online náhľad dokumentu
  • Záber PPF PDF Online náhľad dokumentu
  • Schéma záväznej časti PDF
  • Záväzná časť PDF
 2. Grafická časť
  • výkres č. 1 Širšie vztahy m 1:50 000PDF
  • náložka č. 21 Priestor. usporiadanie a funkcné využitie plôch m 1: 5 000 PDF
  • náložka č. 31 Doprava m 1: 5 000 PDF Online náhľad dokumentu
  • výkres č. 61 Vyhodnotenie záberu PPF a LPF m 1: 5 000 PDF Online náhľad dokumentu
  • náložka č. 71 Ochrana prírody a krajiny m 1:10 000 PDF


ÚZEMNÝ PLÁN OBCE


 1. TEXTOVÁ ČASŤ
 2. GRAFICKÁ ČASŤ


Aktuality a oznamy
10. ročník PREŠOVSKÝ CYKLOMARATÓN

Občianske združenie CYKLOMARATÓ PREŠOV Vás 31. augusta 2024 pozývan na 10. ročník PREŠOVSKÝ CYKLOMARATÓN.

Príloha
10. ročník PREŠOVSKÝ CYKLOMARATÓN
vložené: 06.05.2024
ROZHODNUTIE - verejná vyhláška

vložené: 10.01.2024
Verejná vyhláška - rozhodnutie

vložené: 10.01.2024
ROZHODNUTIE (verejná vyhláška) o umiestnení líniovej stavby: „INS FTTH SABI 05 Uzovský Šalgov"

vložené: 22.12.2023