PHSR

Program hospodárskeho rozvoja obce Ražňany na rok 2016

Aktuality a oznamy
ODPOČET SPOTREBY VODY V DOMÁCNOSTIACH

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice, závod P r e š o v

Vám oznamuje,  že v mesiaci  marec   2021  bude vo Vašej meste/obci prebiehať odpočet

spotreby vody z dôvodu zmeny ceny.

Odpočet sa bude vykonávať:

v pracovných dňoch PO – PIA, v čase od 7,00 hod. do 15,00 hod., zamestnancami VVS,

ktorí na Vaše požiadanie sa preukážu preukazom zamestnanca spoločnosti.

Prosíme o sprístupnenie vodomernej šachty. V prípade nesprístupnenia odberného

miesta, žiadame nahlásiť stav vodomera do 14. uvedeného mesiaca a to:

e-mailom: zakaznik@vodarne.eu         

telefonicky: 0517572777

S úctou

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice


vložené: 25.02.2021
Antigénové testovanie - výsledky z 13.02.2021

Dňa 13.02.2021 sa v našej obci uskutočnilo antigénové testovanie obyvateľov. Zúčastnilo sa 335 občanov. Neboli žiadni pozitívne testovaní občania.

vložené: 15.02.2021