DHZ Ražňany

DHZ Ražňany

DHZ Ražňany

O nás

Držiteľ medaily za príkladnú prácu

Technika OÚ: Cas – 25, RTOH, PPS – 1500 (športová úprava)
Členská základňa: 67 členov, z toho 16 žien
Výbor DHZ:

 • Leššo Ondrej - predseda
 • Jusko Gabriel - veliteľ
 • Eliaš Jozef - preventivár
 • Repaský Peter - tajomník
 • Gaľa Stanislav - pokladník - hospodár
 • Leššová Martina - referent mládeže
 • Karniš Ján - strojník
 • Novotná Anna - člen výboru
 • Karnišová Lucia - člen výboru
 • Karniš Marek - člen výboru
 • Mašľar Jozef ml. - člen výboruKontrolná Revízna Komisia:

 • Mašľar Jozef st. - predseda KRK
 • Galeštok Pavol - člen KRK
 • Basar Anton - člen KRK

Aktívne sa zapájame do previerok pripravenosti DHZ a rôznych pohárových súťaži. DHZ Ražňany pozostáva zo 7 súťažných družstiev:

2 družstvá – mladí hasiči (deti)
2 družstvá – dorastenky, dorastenci
2 družstvá – muži, ženy
1 družstvo – muži nad 35 rokov

Taktiež sme organizátorom pohárovej súťaže : Memoriálu p. Cicmana tento rok (2004) už jeho 13. ročník, publikovaný v hasičskej tlači.

Aktivitu členov možno hodnotiť aj výsledkami či už v represii zásahoch a hodnotení OV.
Taktiež sa zbor zapája do rôznych kultúrnych akcii, poriadaných OÚ ale aj aktivít vyplývajúcich z jej plánu.

Zbor hľadá sebe podobných na nadviazanie spolupráce či už slovenské alebo zahraničné družstvá.

Z histórie

Ak sme predpokladali podľa doloženej písomnej formy historických záznamov rok vzniku DHZ Ražňany 1926, tak sme boli v omyle. Pri kontrole archivovaných dokumentov sme našli matričnú knihu, kde je okrúhla pečiatka z roku 1892 s názvom Obecný Hasičský Zbor.

O možnosti existencie OHZ Ražňany sme požiadali o overenie p. Blahoslava Lazorika, zamestnanca Technického múzea v Prešove, ktorý potvrdil možnosť, že je to pravdepodobné. OHZ sa spomína v hlavnej správe o zložení a štruktúre hasičskej organizácie Šarišskej župy z 25. júla 1894, kde sme boli zaradení v Horno-Torysskej hasičskej organizácii X. orkucanskej stotine s veliteľom Kirchmayer Gero, statkár z Jakubovian. Veliteľ oddielu bol Antolyik József, kňaz z Ražnian, veliteľ čaty Angelovicz András, učiteľ z Ražnian.

Keďže do roku 1896, keď sa organizujú župné hasičské zväzy - jednoty, boli tieto zbory organizované v rámci Uhorského krajinského zväzu založené v v Pešti 1870, aj OHZ v Ňaršanoch musela byť spolu so stanovami zaregistrované na ministerstve vnútra Uhorska. Nevyhnutnou podmienkou a uznávaným dokladom vzniku každého OHZ v tomto období bolo udelenie registračného čísla Ministerstvom vnútra Uhorska. Avšak vzniknuté okolnosti - požiar archívu v Pešti, nám zabránili dokladovať túto skutočnosť. No i napriek týmto skutočnostiam je možné rok 1892 považovať za vznik DHZ- OHZ v Ražňanoch.

V rokoch prvej svetovej vojny práca OHZ stagnovala, no i napriek tomu zbor prekonal aj túto prekážku, a v roku 1926 sa pridal k výzve Zemskej Hasičskej Jednoty zakladať DHZ - Dobrovoľné Hasičské Zbory.

Z mladšej doby činnosti DHZ sú známe osobnosti, ktoré už boli spomenuté v predošlom článku, a k doplneniu ešte osobnosti ako p. Jusko Ján, Karniš Vincent, -zaslúžilí členovia DPO.

Rok 1987 bol čiernym dňom organizácie, keď naše auto CAS 25 havarovalo v Zlatej Bani s posádkou dvoch súťažných družstiev. Po tejto nehode začala stagnácia činnosti zboru.

V roku 1989 sa skupina mladých členov zboru rozhodla aktivovať činnosť, a tak vznikol nový výbor DHZ pod vedením p. Lešša Ondreja a p. Fabiana Františka. Pod ich vedením sa zorganizovalo 7 súťažných družstiev. Zlepšila sa súčinnosť jednotiek s inými zbormi.

Terajší výbor s malými zmenami pracuje už druhé volebné obdobie, no s menším počtom súťažných družstiev.

DHZ je držiteľom vyznamenania Za Príkladnú Prácu, Za Zásluhy. Tieto ocenenia mu boli udelené za vzorné plnenie povinností v rámci DPO a prácu pri odstraňovaní následkov povodní v rokoch 1989, 2002,2006. Taktiež sme držiteľmi Čestného uznania Ministerstva vnútra z roku 1998.

Kronika zboru je písaná od roku 1989, kde v písomnej a fotografickej forme zaznamenávame rôzne činnosti a pamätné dni pre DHZ.

Aktuality a oznamy
Matrika obce od roku 1780
Matrika obce od roku 1780

Internet už dnes ponúka aj možnosť nahliadnuť do najstarších zachovalých spisov kroník. My sme našli zatiaľ najstaršiu kroniku našej obce z roku 1780.

vložené: 09.05.2017