Obec Ražňany : kalendár udalostí

Patrí napríklad: neseparovateľný a znečistený komunálny odpad Nepatrí napríklad: vytriedené zložky komunálneho odpadu – plasty, papier, sklo, kovy, zelený odpad, nebezpečný odpad, ...

(18.7.2002) Vznik internetovej stránky našej obce, ktorá prešla mnohými zmenami a bola v roku 2005 ocenená ako najlepšia stránka obce Slovenskej republiky.

(15.7.2009) Neďaleko letiska v Ražňanoch spadlo po 19. hodine športové lietadlo značky Viper. Pri nehode zomrel pilot 62-ročný Ján G. z Veľkého Šariša a jeho kolega bol ťažko zranený.

Určené pre odpady z obalov z plastov a odpady z určených neobalových výrobkov z plastov Patrí napríklad: plastové fľaše z nápojov, drogérie a kozmetiky /PET, HDPE, PP/, fólie číre a farebné /PE-LDPE, HDPE/, čisté - opláchnuté plastové obaly z potravín “tégliky“, polystyrén /PS, EPS/, igelitové tašky a vrecká, ... Nepatrí napríklad: znečistené fľaše a obaly - škodlivinami, chemikáliami, olejmi a ropnými látkami, guma, molitan, ...

(9.7.2009) Archeológovia objavili pri obci Ražňany na východnom Slovensku unikátne stopy pravdepodobne rímskej kamennej stavby. Jedinečný nález, starý vyše 1600 rokov, bol pravdepodobne súčasťou sídla kráľa Vandalov.

(9.7.1941) Bola založená Telovýchovná Jednota v Ražňanoch.

(8.7.2002) Rozlúčka dôst.pána fara Petra Rákoša s veriacimi Ražnianskej farnosti

(7.7.2002) Prvú svätú omšu odslúžil novokňaz dôst.pán Juraj Jurica v miestnom parku.

(5.7.2002) Vysviacka nášho rodáka Juraja Juricu.Prijíma sviatosť kňazstva v kostole sv.Demetra v Ražňanoch.

Patrí napríklad: neseparovateľný a znečistený komunálny odpad Nepatrí napríklad: vytriedené zložky komunálneho odpadu – plasty, papier, sklo, kovy, zelený odpad, nebezpečný odpad, ...

(4.7.1975) Folklórny súbor pod vedením p. Vaľkovej bol pozvaný na celoslovenskú prehliadku vo Východnej.

(1.7.1913) Farárom v Ražňanoch sa stáva, kňaz košickej arcidiecécy, Štefan Onderčo.

(1.7.1979) Začala premávať v rámci MHD linka č. 4 Sabinov - Ražňany.

(1.7.1997) Začína pôsobiť ako administrátor farnosti Vdp.Peter Rákoš.

(1.7.2002) Uvítanie nového správcu fary dôst.pán Štefan Ružbarského

(1.7.1998) Na faru v Ražňanoch nastúpil pán kaplán Kertýs.

(1.7.2008) Privítali sme nového duchovného otca dôst.pána Pavla Bugoša,správcu farnosti Ražňany.

(1.7.2010) Prichádza k nám nový pán kaplán Milan Supek

(30.6.2002) Pán kaplán Kertys Martin sa lúči s veriacimi.Odchádza z farnosti.

(29.6.2008) Pri svätej omši sa rozlúčil z farnosťou duch.otec a správca fary Ružbarsky Štefan.Pôsobil tu 6 rokov.