V nedeľu sa začína advent - čas očakávania

vložený: 25.11.2004 09:09, upravený: 25.11.2004 09:09, čítaný: 4844x

AdventBRATISLAVA 25. novembra (SITA) - Nedeľou 28. novembra sa začína tento rok v Katolíckej cirkvi Advent - očakávanie Spasiteľovho príchodu. Názov tohto obdobia pochádza z latinského adventus, príchod. Ide o dvojaký príchod Ježiša Krista na zem: apokalyptický - čiže posledný, na ktorý sa cirkev sústredí v prvej fáze adventu, a historický, na ktorý sa bezprostredne pripravuje v poslednom adventnom týždni. Príprava spočíva v pokání, sebazapieraní a horlivejšej zbožnosti, preto sa predvianočné obdobie nazýva aj "malým pôstom". Stáročné čakanie ľudstva na Spasiteľa pripomínajú ranné omše "roráty". Dostali meno podľa úvodného omšového verša "Rorate coeli desuper..." - "Roste nebesia zhora, oblaky pršte spravodlivého, otvor sa zem a vydaj Spasiteľa."Začiatok adventnej tradície siaha do 4. storočia, keď veriaci v južnej Galii, Španielsku a v Ríme zaviedli trojtýždňovú predvianočnú prípravu. Pôstne prejavy sa neskôr rôznili: kým v Ríme sa ujali dva týždne bez asketického rázu, južná Galia zaviedla prísny 40-dňový pôst, ktorý sa končil až v januári. Cirkevní otcovia na synode v Aachene v roku 922 rozhodli, že každoročná príprava na narodenie Mesiáša bude trvať štyri adventné nedele. Štyri týždne symbolizovali 4 000 rokov, na ktoré sa v tom čase odhadovala história ľudstva pred Kristom. V období adventu platil zákaz usporadúvať hlučné zábavy a svadby. Podľa toho, ako vychádza nedeľa pred . decembrom, sa advent môže začínať najskôr 27. novembra a najneskôr 3. decembra - vtedy štvrtá adventná nedeľa splýva so Štedrým dňom.

Kým na západe sa prípravný pôst pred sviatkom Narodenia Pána všeobecne rozšíril už v 6. storočí, východ sa pôstnej disciplíne podriadil až v 9. storočí. Dnes je však práve vo východnej, čiže v byzantskej liturgii toto obdobie dlhšie. Nazýva sa Filipovka, pretože sa začína po sviatku svätého Filipa, alebo "štyridsiatnica", pretože trvá 40 dní. Znamená to, že aj slovenskí gréckokatolíci sa na príchod Božieho Syna pripravujú vhodnými modlitbami a pôstom už od 15. novembra.

V nedeľu sa začína advent - čas očakávania
Podobné články