Výlet dôchodcov v Košiciach

vložený: 28.09.2012 12:47, upravený: 28.09.2012 12:47, čítaný: 5013x

V stredu 26.9.2012 zorganizoval klub dôchodcov v spolupráci s obecným úradom a duchovným otcom výlet do Košíc pod názvom „Po stopách nášho duchovného otca Pavla Bugoša.“ Prvá zastávka bola vo Vyšnej Šebastovej, kde si prezrelo 22 seniorov Ružencovú záhradu a rímsko – katolícky kostol, kde ich miestny kostolník oboznámil s históriou chrámu. Potom autobus smeroval do Košíc, časť Nad jazerom, kde sa zúčastnili na slávení Svätej omše v kostole, v ktorom náš duchovný otec pôsobil 6 rokov. Následne navštívili mestskú časť Košíc Myslavu, kde si prezreli faru a kostol, kde vdp. Pavol Bugoš strávil 12 rokov svojho kňazského života. Po prestávke na chutný obed , pokračovali návštevou kláštora rádu Bosých karmelitánok v Košiciach. Účastníci výletu zakončili exkurziu v ražňianskom klube dôchodcov, kde si plní zážitkov rozprávali svoje dojmy.
Výlet dôchodcov v Košiciach
Fotogaléria k článku
Podobné články