Úradné dokumenty

Obec Ražňany zverejňuje na tomto mieste úradné dokumenty, týkajúce sa činnosti OcÚ, samosprávy, obecnej rady, obecného zastupiteľstva a komisií.

OcÚ zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia
26.01.2017 VZN č. 1/2017 o organizácii miestneho referenda VZN stiahnuť Nahlad náhľad [0.00B]
14.12.2018 VZN č. 2/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady VZN stiahnuť Nahlad náhľad [0.00B]
16.12.2019 VZN č. 5/2019 obce Ražňany o miestnych daniach na území obce VZN stiahnuť Nahlad náhľad [435.83K]
16.12.2019 VZN č. 6/2019 obce Ražňany o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady VZN stiahnuť Nahlad náhľad [432.53K]
16.12.2019 VZN č. 7/2019 obce Ražňany o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia z VZN stiahnuť Nahlad náhľad [358.80K]
25.08.2020 NÁVRH VZN obce Ražňany č. 2/2020, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu obce Ražňany, ZaD č. 6/2019 VZN stiahnuť Nahlad náhľad [209.24K]
14.09.2020 VZN č. 2/2020, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu obce Ražňany, ZaD č. 6/2019 VZN stiahnuť Nahlad náhľad [0.00B]
16.12.2021 VZN č. 6/2021 o miestnom poplatku za rozvoj VZN stiahnuť Nahlad náhľad [0.00B]
29.06.2022 Záverečný účet obce Ražňany za rok 2021 SCHVÁLENÝ Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť Nahlad náhľad [1.08M]
29.06.2022 Rozpočet za rok 2021 ČERPANIE (príloha ku záverečnému účtu) Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť Nahlad náhľad [420.11K]
29.06.2022 Výročná správa obce Ražňany za rok 2021 Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť Nahlad náhľad [1.16M]
29.06.2022 Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke obce Ražňany za rok 2021 Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť Nahlad náhľad [704.10K]
30.06.2022 Dodatok správy nezávislého audítora OcZ k výročnej správe za rok 2021 Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť Nahlad náhľad [708.74K]
05.10.2022 Príloha k VZN č. 3/2022 - Záväzná časť, Zmeny a doplnky č. 8/2022 ÚPN-O Ražňany VZN stiahnuť Nahlad náhľad [58.13K]

Obecná Rada zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia

Zastupiteľstvo zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia
23.11.2017 Zápisnica OcZ 13.10.2017 Zápisnice -
23.11.2017 Uznesenia OcZ 13.10.2017 Uznesenia - stiahnuť Nahlad náhľad [33.32K]
16.03.2018 Uznesenia OcZ 26.1.2018 Uznesenia - stiahnuť Nahlad náhľad [0.00B]
19.10.2018 Zápisnica OcZ 12.10.2018 Zápisnice - stiahnuť Nahlad náhľad [0.00B]
31.07.2019 Zápisnica OcZ 22.7.2019 Zápisnice - stiahnuť Nahlad náhľad [347.20K]
18.09.2019 Zápisnica OcZ 13.9.2019 Zápisnice - stiahnuť Nahlad náhľad [922.38K]
24.04.2020 Nahrávka OcZ z 23.4.2020 2. časť Nahrávky -
23.12.2020 Zápisnica OcZ 11.12.2020 Zápisnice - stiahnuť Nahlad náhľad [0.00B]
28.05.2021 Uznesenia OcZ 14.5.2021, 18.5.2021 Uznesenia - stiahnuť Nahlad náhľad [0.00B]
28.05.2021 Zápisnica OcZ 14.5.2021.18.5.2021 Zápisnice - stiahnuť Nahlad náhľad [0.00B]
03.03.2022 Uznesenie OcZ 21.2.2022 Uznesenia - stiahnuť Nahlad náhľad [0.00B]
03.03.2022 Zápisnica OcZ 21.2.2022 Zápisnice - stiahnuť Nahlad náhľad [0.00B]
13.06.2022 Zápisnica OcZ 18.5.2022 Zápisnice - stiahnuť Nahlad náhľad [674.70K]

Komisie zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia