Obec Ražňany : kalendár udalostí

(1.12.1974) Začalo sa s prístavbou chodby, pokladne a skladu palív kina v celkovej sume 10 000Sk,-

(29.11.1974) Ražňanské ženy organizované v SZŽ pod vedením Gabriely Vaľkovej sa v rámci okresnej súťaže Krása života umiestnili na 1.mieste s folkórnym pásmom Šarišská Svadba.

(27.11.2010) Vo komunálnych voľbách vyhral R. Rokošný, ktorý s rozdielom 91 hlasov porazil svojho protikandidáta Ing. D. Eliáša po 8 ročnom pôsobení.

(21.11.2005) Naša obec získala 1. miesto v celoslovenskej súťaži web stránok samospráv, miest a obcí, ktorú vyhlásila Únia miest Slovenska a Občianske združenie eSlovensko pod záštitou predsedu NR SR, predsedu vlády SR, ministra hospodárstva, ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií a Európskeho komisára za SR.

Patrí sem: stlačené čisté PET fľaše, obaly od kozmetických a čistiacich prostriekov

Nepatrí sem: flaše od jedlých a minerálnych olejov, silne znečistené plastové obaly, fľaše od chemikálii, ropných produktov, tégliky od jogurtov

(17.11.1983) Boli danné do prevádzky nové priestory MŠ.

Darovanie krvi mobilnou jednotkou NTS. Pozývame všetkých, ktorí môžu darovať krv, aby prišli do pamätnej izby Štefana Onderča v čase od 8.00 do 11.00 hod..

(6.11.1998) Zomrel dôst.pán František Doľak,ktorý sa narodil v Ražňanoch 23.3.1917.Pochovaný je na cintoríne v Drienove,kde bol na posledy správcom fary.

patrí sem: nápojové obaly zo skla, nádoby zo skla, sklenené črepy, tabuľové sklo

nepatrí sem: silno znečistené fľaše a sklenené obaly, porcelán a keramika, žiarovky, žiarivky, autosklo, sklo kombinované s iným materiálom

(3.11.2001) Dva mesiace trvala rekonštrukcia sakristie.Podlaha,oteplenie elektro inštalácia.

(31.10.2009) Posviacka obnovenej farskej budovy.Sv.omšu odslúžil a farskú budovu posvätil otec biskup Alojz Tkáč.

(29.10.2013) Apoštolský nuncius na Slovensku posvätil kostol v Ražňanoch a relikviu sv. Demetra.

(26.10.2010) Posviacka obnoveného kostola sv.Demetra v Ražňanoch.Svätú omšu odslúžil a obnovený kostol posvätil otec biskup Alojz Tkáč.

(26.10.305) Mučenícka smrť sv.Demetra, patróna kostola

(25.10.2008) Rádio Lumen vysiela priamy prenos sv.omše z kostola sv.Demetra v Ražňanoch. Celebruje duch.o.Pavol Bugoš.

(25.10.1998) Posviacka nového organu v kostole.Posvätil Mons.Fabian.

(25.10.1996) Posviacka obnovenej vnútornej časti kostola.Posviacku vykonal dôst.pán biskup Bober.