Obec Ražňany : kalendár udalostí

(17.1.1984) Snehová kalamita - štátna cesta do Sabinova bola na celé dopoludnie neprejazdná, úsek štátnej cesty do Jarovníc uvoľňovali 3 dni.

Patrí sem: stlačené čisté PET fľaše, obaly od kozmetických a čistiacich prostriekov

Nepatrí sem: flaše od jedlých a minerálnych olejov, silne znečistené plastové obaly, fľaše od chemikálii, ropných produktov, tégliky od jogurtov

(8.1.2010) Redaktor rádia Lúmen pripravuje reláciu \"LUPA\", o živote vo farnosti.

(6.1.2002) Posvätené a odovzdané priestory pre mladých v kaštieli

(1.1.1975) JRD Ražnany bolo zlúčené s JRD Šar. Michaľany, kde bolo aj jeho sídlo.