Voľby do NR SR 2023

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 204/2023 Z. z. vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil deň ich konania
na sobotu 30. septembra 2023
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h.