Aktuality a oznamy
Obecné zastupiteľstvo so zvukovým záznamom

Dňa 23.4.2020 sa konalo riadne obecné zastupiteľtvo v priestoroch spoločenského pavilónu. Úrad verejného zdravotníctva SR opatrením zo dňa 23.3.2020 z dôvodu šírenia prenosného ochorenia COVID - 19 nariadil opatrenie, ktorým všetkým fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej, či inej povahy. Opatrením Úradu verejného zdravotníctva zo dňa 20.4.2020 vyplýva nasledovné: tento zákaz sa nevzťahuje na zasadnutia a schôdze štátnych orgánov a orgánov územnej samoprávy. Novela zákona o obecnom zriadení reaguje na aktuálnu situáciu v súvislosti s rozšírením možnosti foriem hlasovania obecných a mestkých zastupiteľstiev. Rokovanie obecného zastupiteľstva podľa §12 možno počas krízovej situácie uskutočniť prostredníctvom video konferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie. Z rokovania obecného zastupiteľstva obec vyhotoví obrazovo - zvukový alebo zvukový záznam, ktorý do 48 hodín po ukončení rokovania zverejní na webovom sídle obce. Zvukový záznam nájdete na hlavnej stránke v sekcii - Samospráva - Úradné dokumenty - Zatupiteľstvo.

vložené: 27.04.2020