Spravodajstvo a tlačové správy

Poslanecký Mikulášsky punč

[08.12.2022]      V nedeľné popoludnie sa deti z našej obce stretli v miestom kostole s Mikulášom, ktorého sprevádzali anjel s čertom, ktorý bol priviazaný na reťazi. Po úvodnom slove duchovného otca si deti prevzali Mikulášske balíčky a spolu prišli pred obecný úrad, kde sa na prosbu detí a pokyn Mikuláša rozsvietil vianočný stromček. Pripravený bol kultúrny program, ...


Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva

[29.11.2022]     Na slávnostné ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva boli pozvaní poslanci, ktorí uspeli vo voľbách, ale aj poslanci, ktorým končil poslanecký mandát. Zastupiteľstva sa zúčastnila aj predsedkyňa miestnej volebnej komisie p. Diana Kolarčíková ako aj hlavná kontrolórka, ekonómka a zapisovateľka zasadnutia. Prvý krát sa voľby v našej obci z dôvodu zvýšeného počtu voličov konali v dvoch ...


Výzvy Prešovského samosprávneho kraja

[26.10.2022]    Obec Ražňany sa každoročne zapája do vyhlásených výziev PSK. Tento krát to bola výzva poslancov PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2022 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení, Program: Šport, Podprogram: 1.1 – ŠPORT – kapitálové (investičné) výdavky. Obec si dala vypracovať ...


Osobné motorové vozidlo pre Denný stacionár

[25.10.2022]     Budova na bývalom poľnohospodárskom družstve, ktorá v čase fungovania PD slúžila na administratívne účely sa postupne rekonštruuje a po odovzdaní zhotoviteľom stavby, ktorým je firma EURO-BAU s.r.o. bude slúžiť pre našich seniorov. Už názov projektu Denný stacionár v obci Ražňany predurčuje využitie priestorov na dennej báze a v priebehu pracovného týždňa by ho ...


Mesiac október - Úcta k starším

[25.10.2022]     Premenlivé počasie, lístie na chodníku v parku alebo dym z komínov nás informujú, že sa blíži jesenné počasie a práve jeseň sa spája s našimi babkami, dedkami, ktorí si toho v živote prežili veľmi veľa. Úctu im prejavujeme počas celého roka, no práve október je ten správny mesiac pozvať na posedenie pri kávičke našich ...