Spravodajstvo a tlačové správy

KARNEVAL NA ĽADE

[23.01.2019]      Už niekoľko rokov, ak to zimné počasie dovolí sa za obecným úradom v miestnom parku zmení viacúčelové ihrisko na klzisko, ktoré môže využívať široká verejnosť obce. Aj usporiadanie kultúrnej akcie „Karneval na ľade“ je závislé na teplotách. Január 2019 nám umožnil pripraviť ľadovú plochu po oteplení na poslednú chvíľu. Ešte ...


OBECNÁ ZABÍJAČKA 2019

[17.01.2019]      Na deň 12.1.2019 bol po konzultácií s hlavnými mäsiarmi navrhnutý termín Obecnej zabíjačky. Kultúrno – spoločenská komisia pripravila oznam, ktorý si v domových schránkach našli naši občania. Medzi hlavné zmeny obsiahnuté v ozname patrila informácia, že z dôvodu veľkého záujmu o zabíjačkové špeciality sa jedlo nebude podávať do nádob s možnosťou odniesť si ho domov. ...


SILVESTER 2018

[17.01.2019]      Pred polnocou sa zišli občania pri obecnom úrade, aby privítali Nový rok 2019. Počasie v tento deň bolo primerané ročnému obdobiu a napomohlo dobrej viditeľnosti pri odpálení obecného ohňostroja, ktorý z dôvodu bezpečnosti účastníkov bol umiestnený pri miestnej Sýpke. Pre občanov, ktorí sa zúčastnili privítania Nového roku okrem ohňostroja bolo pripravené občerstvenie ...


Mikuláš v obci

[20.12.2018]      V stredu deň pred Mikulášom boli pozvané všetky deti z obce, aby v našom kostole privítali Mikuláša. Aj tento rok prišiel s plným košom darčekov a na otázky, ktoré kládol deťom odpovedali vždy tak, aby darček od Mikuláša dostali. Konštatoval, že máme najlepšie deti, ktoré hovorili len o dobrých skutkoch, počúvaní rodičov, učení a upratovaní. Na ...


Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva

[29.11.2018]      Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva a starostu obce sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva a zložením sľubu novozvoleného starostu obce. Sľub sa skladá na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré zvolá starosta zvolený v predchádzajúcom volebnom období tak, aby sa zasadnutie uskutočnilo 30 dní od vykonania volieb (podľa § 12 ods. 1 ...