Spravodajstvo a tlačové správy

Čerešňobranie 2022 spojené so stretnutím rodákov po 10.tich rokoch

[08.08.2022]     Každoročná akcia, ktorá mala prestávku kvôli pandemickej situácií sa uskutočnila v miestnom parku 1. júlový týždeň. Čerešňobranie bolo spojené so stretnutím rodákov, ktoré sa naposledy uskutočnilo v roku 2012. 10 rokov je dlhá doba o to viac sme sa tešili na stretnutia s ľuďmi žijúci dlhodobo mimo obce. Tak ako majú susedné obce svoje ...


Nové oplotenie v MŠ

[02.08.2022]      Na návrh starostu obce obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočtové opatrenie a uvoľnilo finančnú čiastku vo výške 8.300,- € na kapitálovú investíciu do výmeny časti oplotenia v materskej škole. Oplotenie už ohrozovalo bezpečnosť susedných nehnuteľností a detí pohybujúcich sa v areáli MŠ. Chýbajúce plechové výplne umožňovali neobmedzený vstup do areálu a 30 rokov staré ...


Dôchodcovia sa plavili na lodi Bohemia

[22.07.2022]       Obec Ražňany v spolupráci s klubom dôchodcov zorganizovali jedňový výlet do Veľkej Domaše, inak nazývané aj slovenské more. Z histórie vieme, že vodná nádrž sa začala stavať v roku 1962 a dokončená bola v roku 1967. Nachádza sa na ploche 14, 22 km² a nameraná najväčšia hĺbka je 35 m.      Cestou do ...


Nové detské ihrisko v športovom areáli

[15.07.2022]     Otvorenie detského ihriska bolo spojené s ukončením futbalovej sezóny žiakov a mužov futbalového klubu FC Ražňany. Pri každoročnej kontrole detských ihrísk v obci nás kontrolór upozornil na necertifikované detské prvky v športovom areáli a navrhol opatrenie na nápravu - dodržať odstupové vzdialenosti od prvkov, vymeniť staré za nové certifikované, ohraničiť priestor, ktorý bude využívaný na ...


Stavanie mája

[17.06.2022]     V sobotu napoludnie dňa 4.6.2022 pred kultúrno – spoločenskou akciou MDD sa členovia ražnianskeho folklórneho súboru ŇARŠANKA stretli pri stavaní mája, ktorý sa každoročne stavia na Turíce a umiestňuje sa neďaleko miestnej Sýpky. Spev, dobrá nálada, silní chlapi a šikovné žienky predurčovali krásny umelecký zážitok a bolo tomu tak. Na obciach tieto ...