Priamy prenos z kostola sv. Demetra, Ražňany

Čo je najnovšie

PDF

Nový oznam: Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia

<small>Vyšlo nové číslo Ražniansky Zvon:</small> Ražniansky zvon 10/2020

Vyšlo nové číslo Ražniansky Zvon: Ražniansky zvon 10/2020

<small>Medzi bol vložený dokument:</small> Zápisnica OcZ 26.6.2020

Medzi bol vložený dokument: Zápisnica OcZ 26.6.2020

Nová pozvánka: Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 26.6.2020

<small>Na úradnú tabuľu bol do sekcie pridaný(á) oznam</small> : Oznámenie o strategickom dokumente "Plán rozvoja verejných vodovod a verejných kanalizácií pre územie PSK na roky 2021-2027

Na úradnú tabuľu bol do sekcie pridaný(á) oznam : Oznámenie o strategickom dokumente "Plán rozvoja verejných vodovod a verejných kanalizácií pre územie PSK na roky 2021-2027

<small>Vyšlo nové číslo Ražniansky Zvon:</small> Ražniansky zvon 9/2020

Vyšlo nové číslo Ražniansky Zvon: Ražniansky zvon 9/2020

<small>Vyšlo nové číslo Ražniansky Zvon:</small> Ražniansky zvon 8/2020

Vyšlo nové číslo Ražniansky Zvon: Ražniansky zvon 8/2020

<small>Medzi bol vložený dokument:</small> NÁVRH VZN č. 2/2020 - Dodatok č. 1 VZN č. 7/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka

Medzi bol vložený dokument: NÁVRH VZN č. 2/2020 - Dodatok č. 1 VZN č. 7/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka

<small>Vyšlo nové číslo Ražniansky Zvon:</small> Ražniansky zvon 6/2020

Vyšlo nové číslo Ražniansky Zvon: Ražniansky zvon 6/2020

<small>Na úradnú tabuľu bol do sekcie pridaný(á) oznam</small> : Oznámenie - návrh Zmien a doplnkov č. 7/2020 ÚPN - O Ražňany

Na úradnú tabuľu bol do sekcie pridaný(á) oznam : Oznámenie - návrh Zmien a doplnkov č. 7/2020 ÚPN - O Ražňany

PDF

Nový oznam: Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Nový oznam: PSK uvoľňuje opatrenia

PSK uvoľňuje optrenia, ktorými bola snaha zastaviť šírenie ochorenia Covid - 19 v SR. Od ...
<small>Medzi bol vložený dokument:</small> Zápisnica OcZ 23.4.2020

Medzi bol vložený dokument: Zápisnica OcZ 23.4.2020

Nový oznam: Veľkoobjemové kontajnery

Vážení občania, informujeme Vás, že z dôvodu epidemiologických opatrení budú veľkoobjemové kontajnery pristavené na obecnom ...
<small>Medzi bol vložený dokument:</small> VZN č. 1/2020 obce Ražňany o pravidlách umiestňovania herní a kasín na území obce

Medzi bol vložený dokument: VZN č. 1/2020 obce Ražňany o pravidlách umiestňovania herní a kasín na území obce

 • Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia

  vložené: 07.07.2020
 • PSK uvoľňuje opatrenia

  PSK uvoľňuje optrenia, ktorými bola snaha zastaviť šírenie ochorenia Covid - 19 v SR. Od 1. mája 2020 na území ...

  vložené: 30.04.2020
 • Usmernenie k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3461/2020 zo dňa 21.04.2020 vo veci prevádzky vonkajších šport

  vložené: 28.04.2020
 • Opatrenia proti šíreniu koronavírusu

  Ďalšie prílohy k oznamu:

  vložené: 09.03.2020
Sv. omše (online)
PO 6.7. 07.00 (Ražňany)
UT 7.7. 18.30 (Ražňany
ST 8.7. 18.30 (Ražňany)
ŠT 9.7. 07.00 (Ražňany)
PI 10.7. 18.30 (Ražňany)
SO 11.7. 07.00 (Ražňany)
NE 12.7. 09.00 (Ražňany)
10.30 (Uz. Šalgov)
10.30 (Uz. Pekľany)
zber triedeného odpadu
Kalendár zberu triedeného odpadu na rok 2020
najnovšie číslo časopisu
Ražniansky zvon 10/2020
Ražniansky Zvon

Vydanie: Ražniansky zvon 10/2020

Dátum vydania: 03.07.2020

SMS / e-mail odber noviniek
SMS hlásnik

Dostávajte čerstvé správy z obce SMS alebo e-mailovou správou. Vyberte si tému, vložte svoje telefónne číslo alebo e-mail a potvrďte kódom.

loader