Povinné zverejňovanie

Novela Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona č. 211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, ktorá bola schválená 9. decembra 2010 a platí od 1. 1. 2011 priniesla mestu a nim zriadeným príspevkovým a rozpočtovým organizáciám novú povinnosť a to zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na svojom webovom sídle.

Zmluvy zoznam dokumentov

Právna úprava: v zmysle ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z . z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p. v spojení s ustanovením § 47 ods. 1 Občianskeho zákonníka s výnimkou ods. 4 a 5 § 5a zákona č. 211/2000 Z . z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p.

Podmienka účinnosti – nasledujúci deň po zverejnení

Dátum Názov Popis Typ Akcia
27.09.2016 Zmluva č. 9.2016 o prenájme miesta na pohrebisku Ražňany.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [682.46K]
23.09.2016 Zmluva č.8.2016 o prenájme miesta na pohrebisku Ražňany Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [46.44K]
23.09.2016 Zmluva č.7.2016 o prenájme miesta na pohrebisku Ražňany.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [46.14K]
23.09.2016 Dohoda č 16_37_52A_180 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytovania príspevku Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [374.22K]
17.08.2016 Dohoda č. 16.37.052.1027.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [362.97K]
08.08.2016 Zmluva č. 50-000116840PO2016.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [4.60M]
05.08.2016 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - O22.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.03M]
20.07.2016 Zmluva č. 6.2016 o prenájme miesta na pohrebisku.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [682.49K]
20.07.2016 Zmluva č. 5.2016 o prenájme miesta na pohrebisku.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [682.49K]
12.07.2016 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. 283_2015-2050-1200 - text.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [254.21K]
29.06.2016 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme - SHOW DANCE.docx Zmluvy stiahnuť [15.75K]
17.06.2016 Dohoda č. 16_37_52A_109 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytovania príspev Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [482.72K]
15.06.2016 Zmluva č. 2016.19 - Ing. Vladimír Andraščik.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [824.35K]
17.05.2016 Zmluva č. 4.2016 o prenájme miesta na pohrebisku Ražňany.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [682.48K]
16.05.2016 Zmluva o poskytovaní služieb-Zníženie energetickej náročnosti h.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.68M]
16.05.2016 Zmluva o poskytovaní služieb-Zníženie energetickej náročnosti hospodársk.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.68M]
16.05.2016 Zmluva o grantovom účte.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [307.85K]
13.04.2016 Zmluva o poskytovaní verejných lužieb - Slovak Telecom.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.79M]
13.04.2016 Zmluva č. 3.2016 o prenájme miesta na pohrebisku Ražňany.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [330.60K]
13.04.2016 Zmluva č. 2.2016 o prenájme miesta na pohrebisku Ražňany.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [330.93K]
13.04.2016 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - O2.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.18M]
13.04.2016 Zmluva-Slovgram.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [913.02K]
01.04.2016 Zmluva č. 26499.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.42M]
01.04.2016 Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnáv Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [346.79K]
22.03.2016 Zmluva Dance štúdio.docx Zmluvy stiahnuť [19.68K]
21.03.2016 Zmluva o HB- OLhová.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [682.47K]
21.03.2016 Zmluva o poskytovaní služieb č. SKP16.03.039.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.23M]
21.03.2016 Zmluva o poskytovaní verejných lužieb - balík služieb - Slovak .pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.01M]
21.03.2016 Zmluva o poskytovaní verejných lužieb - balík služieb - Slovak .pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.01M]
21.03.2016 Kúpna zmluva - Slovak Telecom 2.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [391.92K]
21.03.2016 Kúpna zmluva - Slovak Telecom.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [391.84K]
15.03.2016 Zmluva ÄŤ. VSN0708201517.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [638.62K]
15.03.2016 Dodatok ÄŤ. 1 k dohode ÄŤ.15.37.054.135-Ĺ nZ.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.64M]
11.03.2016 Zmluva o dielo č. 0103.2016.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.16M]
11.03.2016 Zmluva o dielo MEDIINVEST.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.58M]
10.03.2016 Zmluva o poskytovaní služieb vo VO - Ján Velebír - STAVITEĽ.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.44M]
02.03.2016 Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia č. 9101600381.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.39M]
22.02.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie č.2.2016- FUTBALOVÝ KLUB.doc Zmluvy stiahnuť [45.50K]
18.02.2016 Dohoda č. 16.37.052.286.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [4.04M]
10.02.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie č.1.2016- ŇARŠANKA.doc Zmluvy stiahnuť [45.00K]
05.02.2016 Darovacia zmluva-Spoločnosť Šariš.doc Zmluvy stiahnuť [36.00K]
05.02.2016 Darovacia zmluva-MARIUS PEDERSEN.doc Zmluvy stiahnuť [37.00K]
05.02.2016 Zmluva - tanečný krúžok Fabian.doc Zmluvy stiahnuť [46.00K]
05.02.2016 Mandátna zmluva č. 01.2016-ÚP.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [529.73K]
05.02.2016 Zmluva - Minor plan.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.06M]
25.01.2016 Zmluva o výpožičke č. KRHZ - PO - 728 - 089.2015.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [2.00M]
25.01.2016 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na činnosť CVČ - Ri.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [539.19K]
25.01.2016 Dodatok č. 22 k zmluve č. 25 005 o poskytovaní služieb v oblast.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.46M]
08.01.2016 Zmluva o dielo - MEDIINVEST.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.34M]
08.01.2016 Zmluva o dielo- Euroleader Consulting, s.r.o..pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.49M]
28.12.2015 Dohoda o vydaní a vyplnení balnkozmenky č. 40.1018.15 + protoko.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [0.98M]
28.12.2015 Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (B) č. 40.018.15.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.38M]
22.12.2015 Zmluva o poskytnutí služby 3A - ZoPS - 281215.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.13M]
17.12.2015 Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [2.51M]
01.12.2015 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 751.199.2015.ÚP.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [0.96M]
26.11.2015 Zmluva o prenájme miesta n pohrebisku č. 2.2015.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [344.39K]
26.11.2015 zmluva VŽP MŠ Ražňany.docx Zmluvy stiahnuť [75.67K]
19.11.2015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.02M]
12.11.2015 Zmluva o dielo a poskytovaní servisných služieb - Geosense SK s.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [3.33M]
12.11.2015 Zmluva o poskytnutí užívacích práv k službe systému ASPI - ZM -.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [584.74K]
06.11.2015 Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia č. 9101600287.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.51M]
06.11.2015 Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia č. 9101600286.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.51M]
28.10.2015 kupno_predajna_zmluva_- traktorová vlečka.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [30.33K]
28.10.2015 Zmluva o dielo-REMOPEL.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [45.35K]
20.10.2015 Zmluva o poskytnutí NFP - text.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [241.60K]
20.10.2015 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [268.80K]
20.10.2015 Dohoda č. 15_37_52A_116 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytovania príspevk Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [356.22K]
20.10.2015 Zmluva o dielo - Ján Maník.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [2.47M]
24.09.2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k informačnému systému Dátové.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [326.00K]
23.09.2015 Dodatok č. 1 k dohode č. 15.37.52A.15.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.49M]
14.09.2015 Zmluva o grantovom účte-3542661018.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [305.39K]
14.09.2015 Dodatok č. DOD.01-2015.309.2015-IZ-4.0.V.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.08M]
14.08.2015 Zmluva o dielo č. 4 R.2015.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [2.13M]
06.08.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na ork 2015.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [4.55M]
30.06.2015 Zmluva o dielo-Pavol Futej.doc Zmluvy stiahnuť [35.50K]
29.06.2015 Zmluva o grantovom účte.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [301.15K]
29.06.2015 Zmluva o bežnom účte.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [278.16K]
24.06.2015 Dodatok č. 1 k dohode č.15.37.054.80.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [500.68K]
23.06.2015 Zmluva o dielo - Euroleader Consulting.doc Zmluvy stiahnuť [97.50K]
19.06.2015 Zmluva č. 2015.25 - Ing. Vladimír Andraščík.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [830.60K]
02.06.2015 Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia č. 9101600219.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.49M]
13.05.2015 Dodatok č. 1 k zmlvue č. 50-000048475PO2011.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.22M]
13.05.2015 Poistka č. 9259568759 - UNIQA.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [581.59K]
12.05.2015 Zmluva o vykonaní súvislej praxe žiakov PsSA - Monika Gaľová.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [895.46K]
12.05.2015 Zmluva o dielo-Legal consulting.odt Zmluvy stiahnuť [12.35K]
12.05.2015 Dohoda č. 15.37.052.453- AČ.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [3.60M]
12.05.2015 Zmluvao poskytnutí nenávratného finančného príspevku zamestnáva.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [4.80M]
04.05.2015 Dohoda č. 15.37.054.80.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [4.94M]
16.04.2015 Zmluva o výpožičke č.4.2015.docx Zmluvy stiahnuť [21.49K]
15.04.2015 Zmluva o dielo č. 520.2015.A1K.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.11M]
15.04.2015 Dohoda č.15.37.054.26.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [4.92M]
02.04.2015 Zmluva o HM č.1.2015.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [350.82K]
02.04.2015 Zmluva Sport klub - Jánošík.doc Zmluvy stiahnuť [4.29M]
02.04.2015 Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia č. 9101600160.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.49M]
25.03.2015 Dohoda č.15.37.52A.15.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [3.73M]
04.03.2015 Príloha č 1 - VZP pre používanie služieb IS DCOM_NEW.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [414.36K]
04.03.2015 Zmluva o spolupráci č. 082.2015-IZ-4.0.V.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [4.85M]
27.02.2015 SPP 52.15CEZ.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.96M]
26.02.2015 Licenčná zmluva č. 150104-IFOsoft.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [450.59K]
26.02.2015 Darovacia zmluva-Spoločnosť Šariš.doc Zmluvy stiahnuť [36.00K]
26.02.2015 Zmluva o reklame - Marius Pedersen.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [632.17K]
18.02.2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o dotácii č. 1-ŇARŠANKA.docx Zmluvy stiahnuť [15.80K]
18.02.2015 Dodatok č.02 k Zmluvám o dodávke plynu.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.30M]
18.02.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie č.2.2015- FUTBALOVÝ KLUB.doc Zmluvy stiahnuť [43.50K]
07.02.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie č.1.2015- ŇARŠANKA.doc Zmluvy stiahnuť [40.50K]
02.01.2015 Zmluva o dielo č.09-2014.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [220.71K]
18.12.2014 Zmluva o spolupráci-Oblastný futbalový zväz.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [126.07K]
12.12.2014 Dotatok č.1 k dohode č.50.§50j.NS.2014.ŠR.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [427.90K]
25.11.2014 Zmluva o reklame.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [361.71K]
21.11.2014 Dohoda o ukončení nájomnej zmuvy.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [83.19K]
10.11.2014 Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátového centra obcí a miest.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.22M]
10.11.2014 Nájomná zmluva HM č. 507.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [682.46K]
10.11.2014 Nájomná zmluva HM č. 615.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [682.45K]
10.11.2014 Nájomná zmluva HM č. 318.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [682.46K]
10.11.2014 Nájomná zmluva HM č.403.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [682.46K]
29.10.2014 Nájomná zmluva HM č.698.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [682.47K]
29.10.2014 Nájomná zmluva HM č.697.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [682.47K]
23.10.2014 Poistná zmluva č.5720078646.doc Zmluvy stiahnuť [1.65M]
23.10.2014 Dohoda č. 50.§50j.NS.2014.ŠR.doc Zmluvy stiahnuť [2.45M]
21.10.2014 Dohoda o zabezpečení povinnej práce-Štefan Solár.doc Zmluvy stiahnuť [730.50K]
26.09.2014 Zmluva o dielo-OVOMONT.doc Zmluvy stiahnuť [1.60M]
19.09.2014 Nájomná zmluva HM č. 804.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [682.48K]
19.09.2014 Nájomná zmluva HM č.803.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [682.46K]
02.09.2014 Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov č.5.91.doc Zmluvy stiahnuť [608.00K]
25.08.2014 Nájomná zmluva HM č. 50.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [682.47K]
25.08.2014 Nájomná zmluva HM č. 317.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [682.50K]
11.08.2014 Zmluva o dielo - HOSPODARSKY PAVILON.doc Zmluvy stiahnuť [159.50K]
11.08.2014 Zmluva o poskytnutí dotácie č.2.2014- ŇARŠANKA.doc Zmluvy stiahnuť [95.50K]
08.08.2014 Zmluva č. 307.2014.ORHC.doc Zmluvy stiahnuť [1.07M]
05.08.2014 Dodatok č. 1 k dohode č.13.§52.2014.ŠR.doc Zmluvy stiahnuť [1.25M]
01.08.2014 Nájomná zmluva HM č.802.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [682.45K]
08.07.2014 Poistná zmluva č. 5720076555.doc Zmluvy stiahnuť [1.60M]
03.07.2014 Zmluva CVČ - Ražňany- ABÚ.doc Zmluvy stiahnuť [42.00K]
13.06.2014 Dohoda č.26.2014.§10.doc Zmluvy stiahnuť [892.00K]
12.06.2014 Zmluva - Andraščík.doc Zmluvy stiahnuť [802.50K]
04.06.2014 Dohoda o zabezpečení povinnej práce-František Fabián.doc Zmluvy stiahnuť [665.00K]
27.05.2014 Dohoda číslo 13.§52.2014.ŠR.doc Zmluvy stiahnuť [2.90M]
22.05.2014 Zmluva o poskytnutí dotácie - ŇARŠANKA.doc Zmluvy stiahnuť [96.00K]
14.05.2014 Zmluva č. 741-11-3447.2014.doc Zmluvy stiahnuť [745.50K]
05.05.2014 Kúpna zmluva - Kancír.doc Zmluvy stiahnuť [624.00K]
30.04.2014 Hrobové miesto č. 801.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [682.50K]
24.04.2014 Zmluva o spoluf.nákladov na činnosť mimoškolskej záujmovej činnosti žiakov CVČ Radosť v Sabinove č. 1.2014.doc Zmluvy stiahnuť [628.50K]
10.04.2014 Dohoda č.55.SB.2014.§12.doc Zmluvy stiahnuť [936.50K]
02.04.2014 Poistná zmluva č.5720073628.doc Zmluvy stiahnuť [3.54M]
28.02.2014 Zmluva o spolufinancovaní nákladov na činnosť mimoškolskej záujmovej činnosti žiakov na rok 2014.doc Zmluvy
27.02.2014 Darovacia zmluva-Spoločnosť Šariš.doc Zmluvy stiahnuť [47.50K]
27.02.2014 HB č. 401.2014.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [682.47K]
14.02.2014 Zmluva o reklame - MARIUS PEDERSEN.doc Zmluvy stiahnuť [529.00K]
14.02.2014 Poistná zmluva - UNION.doc Zmluvy stiahnuť [1.41M]
05.02.2014 Dohoda č. 1.§52a.2014.NP XXXV.doc Zmluvy stiahnuť [3.40M]
30.01.2014 Dohoda č.11.SB.2014§12.doc Zmluvy stiahnuť [784.50K]
18.12.2013 Zmluva - MOBELIX.doc Zmluvy stiahnuť [925.00K]
05.12.2013 Mandátna zmluva č. 752.2013.doc Zmluvy stiahnuť [366.50K]
03.12.2013 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo - OVOMONT.doc Zmluvy stiahnuť [282.50K]
03.12.2013 Zmluva o vypracovaní územnoplánovacej dokumentácie.doc Zmluvy stiahnuť [508.50K]
02.12.2013 Dodatok č. DOD.01-2013.037.2012-IZ-5.O.V.doc Zmluvy stiahnuť [452.00K]
19.11.2013 Zmluva č.11.2013 - HM 475.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [682.45K]
19.11.2013 zMLUVA č.10.2013 - HB 363.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [682.44K]
19.11.2013 Zmluva č.9.2013 - HM 76.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [682.45K]
19.11.2013 Zmluva č. 8.2013 - HM 8.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [682.43K]
13.11.2013 Zmluva č. 7.2013 - HM 797.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [682.45K]
13.11.2013 Zmluva č.6.2013 - HM 623.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [682.45K]
13.11.2013 Zmluva č. 5.2013 - HM 520.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [682.45K]
13.11.2013 Zmluva č.4.2013 - HM 422.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [682.46K]
13.11.2013 Zmluva č.3.2013 - HM 36.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [682.45K]
13.11.2013 Zmluva č.2.2013 -HM 97.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [682.44K]
06.11.2013 Zmluva o dielo-OVO-MONT.doc Zmluvy stiahnuť [1.33M]
04.10.2013 Zmluva o pripojení-Slavconet.doc Zmluvy stiahnuť [836.00K]
01.10.2013 Príkazná zmluva.doc Zmluvy stiahnuť [455.00K]
01.10.2013 Zmluva o dielo - Revák Marcel.doc Zmluvy stiahnuť [47.50K]
12.09.2013 Zmluva-poukážky na nákup tovaru COOP Jednota.doc Zmluvy stiahnuť [218.50K]
12.09.2013 Zmluva o dodávkach a odbere tovaru - Coop Jednota.doc Zmluvy stiahnuť [557.00K]
27.08.2013 Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu-dovoz stravy Mesto Sabinov.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [23.63K]
31.07.2013 Dohoda č.9.§50j.doc Zmluvy stiahnuť [2.31M]
16.07.2013 Zmluva o poskytnutí dotácie na mzdy a prevádzku CVČ-- Mesto Prešov.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [37.43K]
15.07.2013 Zmluva o poskytnutí dotácie č.MK-7782.2013.1.1.doc Zmluvy stiahnuť [2.78M]
09.07.2013 Q ZMLUVA §52-5-2013.doc Zmluvy stiahnuť [154.50K]
03.07.2013 Zmluva č.53.POD-63.13.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [105.52K]
03.07.2013 Zmluva o dielo-Pavol Futej.doc Zmluvy stiahnuť [31.50K]
28.06.2013 Zmluva o dielo-Seman Ľubor.doc Zmluvy stiahnuť [31.50K]
24.06.2013 Kúpna zmluva.doc Zmluvy stiahnuť [552.50K]
24.06.2013 Zmluva o grantovom účte.doc Zmluvy stiahnuť [468.00K]
13.06.2013 Zamenna zmluva SOLAR.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [52.56K]
13.06.2013 Kupna zmluva Solar.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [45.19K]
10.06.2013 Dodatok č. 1 k Zmluve o združení právnických osôb zo dňa 25.7.2012.doc Zmluvy stiahnuť [337.50K]
14.05.2013 Dohoda o zabezpečení povinnej práce-Kvetoslava Horvátová.doc Zmluvy stiahnuť [288.00K]
14.05.2013 Zmluva-Ing. Vladimír Andraščík.doc Zmluvy stiahnuť [286.00K]
29.04.2013 Zmluva o poskytnutí finančnej dotáce na mzdy a prevádzku CVČ-Rímskokatolícka cirkev.doc Zmluvy stiahnuť [262.50K]
24.04.2013 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na mzdy a prevádzku CVČ-Júlia Škopová.doc Zmluvy stiahnuť [245.50K]
22.04.2013 Dohoda o zabezpečení povinnej práce-Dušan Čuri.doc Zmluvy stiahnuť [282.50K]
22.04.2013 Dodatok č.1-MESTO Sabinov.doc Zmluvy stiahnuť [202.00K]
22.04.2013 SPP o.m.4100051933.doc Zmluvy stiahnuť [249.00K]
22.04.2013 SPP o.m.4100048099.doc Zmluvy stiahnuť [250.00K]
22.04.2013 SPP o.m.4100045038.doc Zmluvy stiahnuť [248.00K]
22.04.2013 SPP o.m.4100037195.doc Zmluvy stiahnuť [247.00K]
05.04.2013 Dodatok č. 20-Marius Pedersen.doc Zmluvy stiahnuť [195.50K]
26.03.2013 Kúpna zmluva ihrisko.doc Zmluvy stiahnuť [616.00K]
28.02.2013 Kupna zmluva -Karnizova.doc Zmluvy stiahnuť [77.50K]
28.02.2013 Darovacia zmluva-Pozemkové spol..doc Zmluvy stiahnuť [36.50K]
28.02.2013 Darovacia zmluva-OVOMONT.doc Zmluvy stiahnuť [47.50K]
28.02.2013 Darovacia zmluva-Jozef Krajňák.doc Zmluvy stiahnuť [48.00K]
28.02.2013 Darovacia zmluva-Spoločnosť Šariš.doc Zmluvy stiahnuť [47.50K]
28.02.2013 Mandátna zmluva-Ľubomír Polák.doc Zmluvy stiahnuť [266.50K]
26.02.2013 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1.2013 -Andrišuv.doc Zmluvy stiahnuť [36.50K]
26.02.2013 Dohoda o zabezpečení povinnej práce-Tibor Horvát.doc Zmluvy stiahnuť [277.50K]
15.02.2013 Zmluva o dielo - DASON.doc Zmluvy stiahnuť [217.00K]
29.01.2013 Zmluva o spolufinancovaní nákladov na činnosť mimoškolskej záujmovej činnosti žiakov na rok 2013.doc Zmluvy stiahnuť [699.00K]
30.11.2012 Darovacia zmluva 582012.doc Zmluvy stiahnuť [1.80M]
22.11.2012 Zmluva - MINOR PLAN.doc Zmluvy stiahnuť [1.38M]
15.11.2012 Zmluva o uverejnení inzercie - NEO SLOVAKIA.jpg Zmluvy
05.11.2012 Dohoda č. 41-§52.doc Zmluvy stiahnuť [3.40M]
19.10.2012 Zmluva č.23.2012-Ministerstvo vnútra SR.doc Zmluvy stiahnuť [1.67M]
11.10.2012 Zmluva o dielo - OVOMONT.doc Zmluvy stiahnuť [2.42M]
03.10.2012 Zmluva o dielo č.1.09.2012 -PROFICO.doc Zmluvy stiahnuť [4.73M]
17.09.2012 Zamenna zmluva SOLAR.docx Zmluvy stiahnuť [25.83K]
17.09.2012 Kupna zmluva - Solar.doc Zmluvy stiahnuť [78.00K]
12.09.2012 Kupna zmluva - Bortnakova.doc Zmluvy stiahnuť [71.50K]
12.09.2012 Zmluva o HM č. 5.2012.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [682.46K]
12.09.2012 Zmluva o HM č.4.2012.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [682.46K]
05.09.2012 Kupna zmluva -Migašová.doc Zmluvy stiahnuť [74.00K]
06.08.2012 Zmluva o združení právnickych osôb.doc Zmluvy stiahnuť [2.01M]
19.07.2012 Zmluva o HM č.3.2012.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [682.44K]
11.07.2012 Zmluva - tanečný krúžok Fabian.doc Zmluvy stiahnuť [44.50K]
12.06.2012 Zmluva o bežnom účte č. 3542667014.doc Zmluvy stiahnuť [436.00K]
07.06.2012 Dodatok č.1 k Zmluve-DOXX.doc Zmluvy stiahnuť [297.50K]
07.06.2012 Dohoda o zabezpečení povinnej práce-Okresný súd-Petík Miroslav.doc Zmluvy stiahnuť [632.50K]
23.05.2012 Dodatok č.1 k dohode §52.doc Zmluvy stiahnuť [403.50K]
11.05.2012 Zmluva č.79.2012OO-dotácia zo ŠR SR - prevencia kriminality.doc Zmluvy stiahnuť [1.81M]
11.05.2012 Zmluva o zhromažďovaní inertného odpadu na skládku č.5.2012.doc Zmluvy stiahnuť [909.00K]
03.05.2012 Zmluva o dielo - Martin Tuleja.doc Zmluvy stiahnuť [957.50K]
03.05.2012 Dohoda - absolvenská prax.doc Zmluvy stiahnuť [1.86M]
26.04.2012 Zmluva č.PHZ-OELI-2012.001256-38.doc Zmluvy stiahnuť [1.41M]
30.03.2012 Dohoda § 50j.doc Zmluvy stiahnuť [2.52M]
30.03.2012 Dohoda § 52.doc Zmluvy stiahnuť [2.93M]
05.03.2012 Zmluva o bežno účte.doc Zmluvy stiahnuť [465.50K]
05.03.2012 Zmluva-fond soc. rozvoja.doc Zmluvy stiahnuť [2.75M]
05.03.2012 Zmluva o zabezpečení soc. služby č. 22012.doc Zmluvy stiahnuť [455.00K]
23.02.2012 Zmluva č.1782012.doc Zmluvy stiahnuť [634.00K]
20.02.2012 Zmluva o HM č. 2.2012.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [682.46K]
20.02.2012 Zmluva o HM č. 1.2012.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [682.45K]
07.02.2012 Zámenná zmluva.doc Zmluvy stiahnuť [574.00K]
20.01.2012 Dodatok č. 19 Marius Pedersen.doc Zmluvy stiahnuť [438.00K]
13.10.2011 Zmluva č.50-000048475PO2011-VVS a.s..doc Zmluvy stiahnuť [2.60M]
08.12.2011 Zmluva o dielo - SCARABEO.doc Zmluvy stiahnuť [676.50K]
06.10.2011 Zmluva o dielo č.1.VO.2011.doc Zmluvy stiahnuť [97.00K]
05.10.2011 Zmluva o grantovom účte č.35426630313.doc Zmluvy stiahnuť [197.00K]
22.08.2011 Kúpna zmluva Kvašňák - pozemky2.doc Zmluvy stiahnuť [67.50K]
13.07.2011 Zmluva o zabezpečení sociálnej služby-Balčáková Mária.doc Zmluvy stiahnuť [458.50K]
13.07.2011 Dodatok č.3 Baňasová-1.doc Zmluvy stiahnuť [31.00K]
08.07.2011 Zmluva o bežnom účte Dexia 2.doc Zmluvy stiahnuť [204.00K]
04.07.2011 DKEU_dodatok_Raznany.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [47.92K]
28.06.2011 Zmluva o dielo- Drevopil-Spiš s.r.o..doc Zmluvy stiahnuť [855.00K]
22.06.2011 Zmluva o bežnom účte Dexia.doc Zmluvy stiahnuť [178.00K]
14.06.2011 Úrad vlády SR.doc Zmluvy stiahnuť [773.50K]
08.06.2011 ZOD Zamer Ražňany 01 2011-3.doc Zmluvy stiahnuť [69.00K]
04.05.2011 Zmluva o poskytovaní auditorských služieb-Ing. Andraščík.doc Zmluvy stiahnuť [247.50K]
18.04.2011 Zmluva o dielo č. 080311-1.doc Zmluvy stiahnuť [330.50K]
23.02.2011 Dohoda č.16.§50i.2011.NP I-2.C.doc Zmluvy stiahnuť [911.50K]
27.01.2011 Zmluva č. 1 2011 o nájme nebytového priestoru.pdf Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [265.69K]
27.09.2016 Kúpna zmluva - Šimoňák Štefan na zverejnenie Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [36.58K]
03.10.2016 Zmluva o dielo - REMOPEL Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [0.00B]
13.10.2016 Zmluva č. 10/2016 o prenájme miesta na pohrebisku Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [682.48K]
13.10.2016 Zmluva č. 11/2016 o prenájme miesta na pohrebisku Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [0.00B]
19.10.2016 Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [520.54K]
20.10.2016 Zmluva č. 12/2016 o prenájme miesta na pohrebisku Ražňany Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [682.47K]
09.11.2016 Zmluva č. 13/2016 o prenájme miesta na pohrebisku Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [682.49K]
09.11.2016 Dodatok č. k zmluve o dielo č. RZ-01-09-2016 zo dňa 27.9.2016 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [546.54K]
16.11.2016 Kúpna zmluva - Kišeľa Zmluvy stiahnuť [72.50K]
15.12.2016 Zmluva č. 14/2016 o prenájme miesta na pohrebisku Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [682.47K]
29.12.2016 Zmluva o grantovom účte Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [0.00B]
09.01.2017 Zmluva č. 1/2017 o prenájme miesta na pohrebisku Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [682.49K]
16.01.2017 Zmluva o dielo č. 01/2017 - Ig. Peter Jurica Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.37M]
24.01.2017 Zmluva o dielo č. 0101/2017 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.20M]
27.01.2017 Zmluva č. 1/2017 o poskytnutí dotácie - ŇARŠANKA Zmluvy stiahnuť [45.00K]
27.01.2017 Zmluva č. 2/2017 o poskytnutí dotácie - FC RAŽŇANY Zmluvy stiahnuť [45.50K]
08.01.2017 Dohoda o prevádzkovaní pohrebiska Zmluvy stiahnuť [7.17K]
02.02.2017 Zmluva o dielo - MOAD, s.r.o. Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [0.97M]
02.02.2017 Dodadok č. 1 k dohode č. 16/37/052/1027 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.30M]
09.02.2017 Zmluva o finančnom dare - Marius Pedersen Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [266.25K]
20.02.2017 Zmluva o poskytované služieb-"Riadenie projektu-externý manažment pre projekt: KC v obci Ražňany" Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.90M]
20.02.2017 Zmluva o poskytovaní služieb:"Informovanie a komunikácia pre projekt: Komunitné centrum v obci Ražňany" Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.65M]
21.02.2017 Mandátna zmluva - Ing. Jozef Majtner Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.49M]
21.02.2017 Mandátna zmluva - TENEDERTEAM s.r.o. Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.08M]
27.02.2017 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb 15030-200108 1117 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [645.74K]
06.03.2017 Dodatok č. 1 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [280.31K]
06.03.2017 Zmluva o NFP Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.13M]
11.04.2017 Zmluva č. 2017/08 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.13M]
20.03.2017 Zmluva o poskytovaní služieb - EC - EDMA, s.r.o. Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.62M]
17.01.2017 Zmluva o dielo - MEDIINVEST Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.83M]
11.05.2017 Dodatok č. 03 k Zmluvám o dodávke plynu Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.57M]
16.05.2017 Dodatok č. 1 k zmluve č. 50-000116840PO2016 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [757.49K]
23.05.2017 Zmluva o grantovom účte Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [321.25K]
05.06.2017 Zmluva o dielo č. VO/12 - REMOPEL Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [3.28M]
05.06.2017 Zmluva o spolupráci - TSP Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [7.31M]
09.06.2017 Zmluva o spolupráci - KC Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [7.96M]
14.06.2017 Zmluva o grantovom účte Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [319.95K]
23.06.2017 Zmluva o vykonávaní hudobnej produkcie Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [35.38K]
27.06.2017 Zmluva o dielo č. 020/2017 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [5.02M]
28.06.2017 Zmluva o grantovom účte Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [309.97K]
29.06.2017 Zmluva č. 37854 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.35M]
30.06.2017 Dohoda - §54 od 1.7.2017 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [589.50K]
03.07.2017 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 5/91 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [606.70K]
11.07.2017 Zmluva o poskytovaní služieb - Riadenie projektu - externý manažment pre projekt: Intenzifikácia separovaného zberu a zberný Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.47M]
22.03.2017 Kúpna zmluva - Kozma Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [36.08K]
28.07.2017 Dohoda č. 17/37/054/253-CnTP-A3 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [573.38K]
03.08.2017 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [9.89M]
14.08.2017 Kúpna zmluva - Lichvár Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [35.34K]
14.08.2017 Kúpna zmluva - Novotná Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [35.31K]
15.08.2017 Zmluva č. 588/2017/OK Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.49M]
15.08.2017 Zmluva o poskytnutí NFP-KC Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [2.25M]
22.08.2017 Zmluva o poskytnutí NFP - Zberný dvor Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [2.15M]
28.08.2017 Zmluva o dielo - EC - EDMA, s.r.o. Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [4.33M]
10.10.2017 Zmluva o dielo č. RZ-03-09-2017 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [802.00K]
10.10.2017 Zmluva na výkon stavebného dozoru č. RZ-05-09-2017 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.12M]
12.10.2017 Zmluva o bežnom účte Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [269.79K]
15.01.2018 Kúpna zmluva Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [112.50K]
23.10.2017 Zmluva o prenájme nádob Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [968.52K]
16.11.2017 Zmluva č. 5/2017 o prenájme miesta na pohrebisku Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [25.23K]
28.11.2017 Zmluva č. 6/2017 o prenájme miesta na pohrebisku Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [25.22K]
28.11.2017 Zmluva o dielo č. 53 R/2017 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [308.92K]
08.12.2017 Dodadok k ZOD - MARO Zmluvy stiahnuť [28.91K]
08.12.2017 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 1 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [879.00K]
08.12.2017 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 2 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [932.03K]
28.12.2017 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [501.05K]
15.01.2018 Kúpna zmluva Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [117.45K]
14.12.2017 Zmluva o z poskytnutý o NFP-MŠ Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.20M]
16.01.2018 Zmluva č. 1/2018 o prenájme miesta na pohrebisku Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [24.85K]
24.01.2018 Dohoda o podmienkach podpory verejnoprospešných aktivít Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.46M]
17.01.2018 Rozpočet k zmluve Z201768333 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [214.95K]
16.01.2018 Rozpočet k zmluve Z201768379 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [152.83K]
30.01.2018 Zmluva o reklame Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [493.33K]
30.01.2018 Zamestnávateľská zmluva Zmluvy
08.02.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2018 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [31.91K]
08.02.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2/2018 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [31.99K]
08.02.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 3/2018 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [31.19K]
15.02.2018 Zmluva o poskytovaní služieb č. MSD Ražňany 01 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [294.13K]
12.02.2018 Zmluva o pripojení - BW-net profi s.r.o. Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [7.55M]
23.02.2018 Zmluva o poskytovaní služieb č. 235 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [450.79K]
23.02.2018 Zmluva o poskytovaní služieb č. 237 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [444.03K]
23.02.2018 Zmluva o poskytovaní služieb č. 369 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [5.02M]
08.01.2018 Zmluva o dielo - REMOPEL Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [815.26K]
13.04.2018 Zmluva č. 2/2018 o prenájme miesta na pohrebisku Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [24.96K]
13.04.2018 Zmluva č. 3/2018 o prenájme miesta na pohrebisku Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [24.69K]
13.04.2018 Zmluva č. 4/2018 o prenájme miesta na pohrebisku Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [24.71K]
17.04.2018 Zmluva č. 38 100 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.30M]
27.03.2018 Dodatok č. 1 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [53.69K]
10.05.2018 Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia č. 2406109001 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [2.61M]
15.05.2018 Zmluva o spolupráci-Slovenský futbalový zväz Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [2.72M]
22.05.2018 Kúpna zmluva SALT Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [2.15M]
29.05.2018 Kúpna zmluva zo dňa 30.4.2018 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [912.99K]
31.05.2018 Kúpna zmluva - posilňovacie zariadenia Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [40.82K]
31.05.2018 Zmluva č. 5/2018 o prenájme miesta na pohrebisku Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [24.98K]
05.06.2018 Zmluva o dielo č.2-2018 Ekosvip Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.63M]
05.06.2018 Harmonogram KC Ražňany Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [651.19K]
05.06.2018 Rozpočet KC Ražňany Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [199.22K]
06.06.2018 Zmluva o spolupráci č. USVRK-OIP-2018/000768-051 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [4.16M]
12.06.2018 Zmluva č. ZO/2018A15230-1 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [3.00M]
14.06.2018 Zmluva č. 2018/26 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.03M]
14.06.2018 Poistná zmluva Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.03M]
19.06.2018 Zmluva č. Z201822377_Z Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [117.66K]
19.06.2018 Rozpočet k zmluve č. Z201822377_Z Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [146.83K]
19.06.2018 Traktor Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [395.70K]
19.06.2018 Traktorový náves Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [513.77K]
19.06.2018 Čestné prehlásenie+osvedčenie Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [346.16K]
25.06.2018 Zmluva- Ďurica Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [2.44M]
28.06.2018 Zmluva o reklame - MARIUS PEDERSEN Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [493.47K]
29.06.2018 Zmluva o nájme č. 3A-RP-0050518 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [29.80K]
02.07.2018 Zmluva o reklame - REMOPEL Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [250.43K]
11.07.2018 Zmluva č. 6/2018 o prenájme miesta na pohrebisku Ražňany - Hlavný Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [24.93K]
19.07.2018 Kúpna zmluva - Sanas Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [0.00B]
23.07.2018 Zmluva o dielo č. RZ-29-06-2018-Remopel Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [736.86K]
30.07.2018 Kúpna zmluva - JOMAS Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [2.30M]
30.07.2018 Zmluva č. 7/2018 o prenájme miesta na pohrebisku Ražňany - Hlavný Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [24.84K]
30.07.2018 Kúpna zmluva - EPoS SB, s.r.o. Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [0.00B]
09.08.2018 Zmluva č. 8/2018 o prenájme miesta na pohrebisku Ražňany - Hlavný Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [24.78K]
09.08.2018 Zmluva č. 324/2018/DRSaSZ Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.67M]
16.08.2018 Zmluva č. 9/2018 o prenájme miesta na pohrebisku Ražňany - Hlavný Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [25.01K]
19.09.2018 Zmluva č. 10/2018 o prenájme miesta na pohrebisku Ražňany - Hlavný Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [25.16K]
19.09.2018 Kúpno - predajná zmluva - traktor Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [31.86K]
28.09.2018 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Ražňany v roku 2018 č. 4/2018 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [39.23K]
09.10.2018 Kúpno - predajná zmluva - kontajner Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [27.61K]
04.10.2018 Kúpno - predajná zmluva - kontajner Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [30.79K]
09.10.2018 Zmluva o dielo - PEhAES Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [5.99M]
16.10.2018 Návrh na uzavretie poistnej zmluvy - traktor NEW HOLLAND Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [180.39K]
12.11.2018 Kúpno - predajná zmluva - snežný pluh Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [30.40K]
12.11.2018 Zmluva č. 11/2018 o prenájme miesta na pohrebisku Ražňany - Hlavný Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [25.40K]
13.11.2018 Poistná zmluva č. 2406511839 str.1-22 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [8.28M]
13.11.2018 Poistná zmluva č. 2406511839 pokr. Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [2.43M]
15.11.2018 Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-002844 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [4.25M]
22.11.2018 Zmluva o dielo - PLAYSYSTEM Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [830.70K]
26.11.2018 Mandátna zmluva č. 06/2018-ÚP Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [217.49K]
30.11.2018 Zmluva o vykonávaní výkupu a zberu papiera na území obce Ražňany Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [503.59K]
04.12.2018 Dodatok č. 1 - EKOSVIP Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.42M]
20.12.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [4.34M]
20.12.2018 Zmluva - MINOR PLAN Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.15M]
20.12.2018 Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci č. : USVRK-OIP-2018/000768-051 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [519.03K]
29.01.2019 Dodatok č. 23 Ku zmluve č. 25 005/1 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [510.93K]
29.01.2019 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Ražňany v roku 2019 č. 1/2019 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [212.76K]
29.01.2019 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Ražňany v roku 2019 č. 2/2019 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [211.13K]
29.01.2019 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Ražňany v roku 2019 č. 3/2019 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [211.13K]
12.02.2019 Zmluva o reklame - MARIUS PEDERSEN Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [456.85K]
26.02.2019 Zmluva č. 1/2019 o prenájme miesta na pohrebisku Ražňany - Hlavný Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [25.42K]
26.02.2019 Zmluva o spracovaní osobných údajov Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.01M]
14.03.2019 Zmluva č. 2/2019 o prenájme miesta na pohrebisku Ražňany - Hlavný Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [25.22K]
14.03.2019 Zmluva o dielo - JAP projekt Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [0.00B]
14.03.2019 Kúpna zmluva Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [326.61K]
14.03.2019 Kúpna zmluva Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [281.26K]
14.03.2019 Kúpna zmluva Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [276.82K]
14.03.2019 Zmluva o dodávke plynu Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.41M]
14.03.2019 Zmluva o dielo - VVS Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.08M]
14.03.2019 Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [295.85K]
20.03.2019 Zmluva na výkon vybraných činností Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [311.35K]
21.03.2019 Zmluva o poskytovaní poradenstva Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [455.95K]
21.03.2019 Príloha k Zmluve o poskytovaní poradenstva Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [343.01K]
21.03.2019 Príloha k Zmluve o poskytovaní poradenstva Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [266.19K]
26.04.2019 Dodatok č. 04 k Zmluvám o dodávke plynu Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.61M]
03.05.2019 Dodatok č. 1 - Slovenský futbalový zväz Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [506.49K]
10.05.2019 Kúpna zmluva - Ondrej Eliaš Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [298.38K]
14.05.2019 Zámenná zmluva - Karniš Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [223.46K]
15.05.2019 Zmluva - Ing. Andraščík Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [236.56K]
16.05.2019 Poistná zmluva - úrazové poistenie AČ Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [3.89M]
19.06.2019 Zmluva č. 837/2019 o prenájme miesta na pohrebisku Ražňany - Hlavný Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [25.62K]
24.06.2019 Zmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej sieta Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [2.28M]
26.06.2019 Zmluva č. 838/2019 o prenájme miesta na pohrebisku Ražňany - Hlavný Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [25.60K]
26.06.2019 Zmluva č. 839/2019 o prenájme miesta na pohrebisku Ražňany - Hlavný Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [25.60K]
28.06.2019 Zmluva č. 1/2019 - Šport klub Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [341.02K]
30.04.2019 Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.17M]
24.07.2019 Zmluva o dielo - Pavol Futej Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [377.71K]
09.08.2019 Dohoda o skončení nájmu Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [318.22K]
12.08.2019 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluvu č. 49 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [22.50K]
12.08.2019 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluvu č. 156 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [22.57K]
12.08.2019 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluvu č. 157 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [22.63K]
12.08.2019 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluvu č. 773 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [22.83K]
12.08.2019 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluvu č. 15 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [22.58K]
12.08.2019 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluve č. 579 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [22.64K]
12.08.2019 Zmluva č. 102/2019 o prenájme miesta na pohrebisku Ražňany - Hlavný Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [26.07K]
12.08.2019 Zmluva č. 46/2019 o prenájme miesta na pohrebisku Ražňany - Hlavný Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [25.91K]
12.08.2019 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluvu č. 4/2014 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [22.52K]
12.08.2019 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluvu č. 333 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [22.36K]
12.08.2019 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluvu č. 51 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [22.43K]
12.08.2019 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluvu č. 15 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [22.58K]
12.08.2019 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluvu č. 259 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [22.45K]
12.08.2019 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluvu č. 360 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [22.50K]
12.08.2019 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluvu č. 670 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [22.64K]
12.08.2019 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluvu č. 133 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [22.47K]
12.08.2019 Zmluva č. 370/2019 o prenájme miesta na pohrebisku Ražňany - Hlavný Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [25.85K]
12.08.2019 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluvu č. 75 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [22.50K]
12.08.2019 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluvu č. 327 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [22.44K]
12.08.2019 Zmluva č. 305/2019 o prenájme miesta na pohrebisku Ražňany - Hlavný Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [25.91K]
12.08.2019 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluvu č. 767 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [22.63K]
20.08.2019 Zmluva o dielo- CBR Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [533.59K]
22.08.2019 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluvu č. 186 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [22.65K]
22.08.2019 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluvu č. 471 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [22.36K]
22.08.2019 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluvu č. 143 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [22.64K]
22.08.2019 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluvu č. 538 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [22.64K]
22.08.2019 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluvu č. 606 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [22.42K]
22.08.2019 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluvu č. 766 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [22.69K]
22.08.2019 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluvu č. 16 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [22.57K]
22.08.2019 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluvu č. 104 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [22.63K]
22.08.2019 Zmluva č. 323/2019 o prenájme miesta na pohrebisku Ražňany - Hlavný Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [26.13K]
22.08.2019 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluvu č. 112 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [22.47K]
22.08.2019 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluvu č. 337 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [22.44K]
22.08.2019 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluvu č. 510 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [22.33K]
22.08.2019 Zmluva č. 730/2019 o prenájme miesta na pohrebisku Ražňany - Hlavný Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [26.03K]
22.08.2019 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluvu č. 412 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [22.43K]
22.08.2019 Zmluva č. 128/2019 o prenájme miesta na pohrebisku Ražňany - Hlavný Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [25.93K]
22.08.2019 Zmluva č. 282/2019 o prenájme miesta na pohrebisku Ražňany - Hlavný Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [25.93K]
22.08.2019 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluvu č. 280 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [22.48K]
22.08.2019 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluvu č. 418 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [22.29K]
22.08.2019 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluvu č. 182 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [22.46K]
22.08.2019 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - internet KC Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [4.75M]
22.08.2019 Príloha č.1 k Zmluve o dielo - NORTH EAST Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [4.20M]
22.08.2019 Príloha č.2 k Zmluve o dielo - NORTH EAST Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [180.64K]
22.08.2019 Zmluva o dielo - NORTH EAST Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [520.91K]
30.08.2019 Zmluva o poskytovaní stravy Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [290.87K]
09.09.2019 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluve č. 171 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [22.54K]
09.09.2019 Zmluva č. 300/2019 o prenájme miesta na pohrebisku Ražňany - Hlavný Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [26.15K]
09.09.2019 Zmluva č. 726/2019 o prenájme miesta na pohrebisku Ražňany - Hlavný Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [26.06K]
09.09.2019 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluve č. 290 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [22.57K]
09.09.2019 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluve č. 141 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [22.63K]
09.09.2019 Zmluva č. 840/2019 o prenájme miesta na pohrebisku Ražňany - Hlavný Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [25.82K]
09.09.2019 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluve č. 308 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [22.47K]
09.09.2019 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluve č. 365 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [22.44K]
09.09.2019 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluve č. 472 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [22.20K]
09.09.2019 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluve č. 657 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [22.62K]
09.09.2019 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluve č. 212 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [22.41K]
09.09.2019 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluve č. 211 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [22.29K]
09.09.2019 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluve č. 205 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [22.48K]
09.09.2019 Zmluva č. 127/2019 o prenájme miesta na pohrebisku Ražňany - Hlavný Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [25.90K]
09.09.2019 Zmluva č. 197/2019 o prenájme miesta na pohrebisku Ražňany - Hlavný Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [25.90K]
09.09.2019 Zmluva č. 184/2019 o prenájme miesta na pohrebisku Ražňany - Hlavný Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [25.83K]
09.09.2019 Zmluva č. 227/2019 o prenájme miesta na pohrebisku Ražňany - Hlavný Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [26.21K]
13.09.2019 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - Slovenský vodohospodársky podnik Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [5.48M]
05.08.2019 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 8.10.2018 - PEhAES, a.s. Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [2.46M]
15.09.2019 Zmluva o nájme č. 2/2019 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [269.39K]
19.09.2019 Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [2.10M]
24.09.2019 Zmluva o dielo č. 16 R/2019 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [4.34M]
27.09.2019 Poistná zmluva - Komunitné centrum Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [235.66K]
27.09.2019 Poistná zmluva - súbor budov Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [246.06K]
04.10.2019 Mandátna zmluva - Majtner Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [2.11M]
08.10.2019 Zmluva o dielo - Krajňák Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [586.93K]
08.10.2019 Zmluva - SENIORVITAL Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [622.70K]
09.10.2019 Kúpna zmluva - Milan Kožuch Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [289.41K]
15.10.2019 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluvu č. 255 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [22.47K]
15.10.2019 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluvu č. 332 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [22.27K]
15.10.2019 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluvu č. 74 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [22.40K]
15.10.2019 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluvu č. 18 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [22.44K]
15.10.2019 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluvu č. 380 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [22.57K]
15.10.2019 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluvu č. 367 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [22.56K]
15.10.2019 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluvu č. 150 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [22.27K]
15.10.2019 Zmluva č. 527/2019 o prenájme miesta na pohrebisku Ražňany - Hlavný Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [26.03K]
15.10.2019 Zmluva č. 522/2019 o prenájme miesta na pohrebisku Ražňany - Hlavný Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [25.88K]
15.10.2019 Zmluva č. 683/2019 o prenájme miesta na pohrebisku Ražňany - Hlavný Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [25.83K]
15.10.2019 Zmluva č. 716/2019 o prenájme miesta na pohrebisku Ražňany - Hlavný Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [25.94K]
15.10.2019 Zmluva č. 200/2019 o prenájme miesta na pohrebisku Ražňany - Hlavný Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [25.96K]
15.10.2019 Zmluva č. 331/2019 o prenájme miesta na pohrebisku Ražňany - Hlavný Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [25.85K]
15.10.2019 Zmluva č. 446/2019 o prenájme miesta na pohrebisku Ražňany - Hlavný Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [26.18K]
15.10.2019 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluvu č. 464 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [22.59K]
15.10.2019 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluvu č. 582 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [22.41K]
15.10.2019 Zmluva č. 201/2019 o prenájme miesta na pohrebisku Ražňany - Hlavný Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [26.12K]
15.10.2019 Zmluva č. 94/2019 o prenájme miesta na pohrebisku Ražňany - Hlavný Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [25.96K]
15.10.2019 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluvu č. 172 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [22.37K]
15.10.2019 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluvu č. 47 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [22.40K]
15.10.2019 Zmluva č. 278/2019 o prenájme miesta na pohrebisku Ražňany - Hlavný Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [25.98K]
15.10.2019 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluvu č. 324 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [22.49K]
15.10.2019 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluvu č. 25 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [22.27K]
18.10.2019 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluvu č. 57 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [22.34K]
22.10.2019 Zmluva o spolupráci - KC Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [449.23K]
24.10.2019 Dodatok - PROFI Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [250.29K]
28.10.2019 Zmluva o spolupráci - TSP Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [477.27K]
05.11.2019 Zmluva - MINOR PLAN Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.17M]
21.11.2019 Zmluva č. 289/2019 o prenájme miesta na pohrebisku Ražňany - Hlavný Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [25.97K]
21.11.2019 Zmluva č. 210/2019 o prenájme miesta na pohrebisku Ražňany - Hlavný Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [26.12K]
21.11.2019 Zmluva č. 699/2019 o prenájme miesta na pohrebisku Ražňany - Hlavný Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [25.99K]
21.11.2019 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluvu č. 609 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [22.34K]
21.11.2019 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluvu č. 603 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [22.35K]
21.11.2019 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluvu č. 502 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [22.32K]
21.11.2019 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluvu č. 477 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [22.34K]
21.11.2019 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluvu č. 458 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [22.66K]
21.11.2019 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluvu č. 233 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [22.41K]
21.11.2019 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluvu č. 260 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [22.51K]
21.11.2019 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluvu č. 58 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [22.50K]
21.11.2019 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluvu č. 233 Zmluvy
21.11.2019 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluvu č. 8/2011 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [22.65K]
21.11.2019 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluvu č. 96 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [22.40K]
21.11.2019 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluvu č. 390 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [22.41K]
21.11.2019 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluvu č. 33 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [22.58K]
21.11.2019 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluvu č. 236 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [22.61K]
21.11.2019 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluvu č. 511 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [22.33K]
21.11.2019 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluvu č. 628 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [22.37K]
21.11.2019 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluvu č. 120 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [22.36K]
21.11.2019 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluvu č. 292 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [22.33K]
21.11.2019 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluvu č. 341 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [22.27K]
21.11.2019 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluvu č. 407 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [22.42K]
21.11.2019 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluvu č. 595 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [22.23K]
21.11.2019 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluvu č. 597 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [22.31K]
21.11.2019 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluvu č. 508 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [22.41K]
21.11.2019 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluvu č. 495 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [22.24K]
21.11.2019 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluvu č. 482 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [22.30K]
21.11.2019 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluvu č. 353 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [22.36K]
21.11.2019 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluvu č. 149 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [22.33K]
21.11.2019 Zmluva č. 311/2019 o prenájme miesta na pohrebisku Ražňany - Hlavný Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [25.93K]
21.11.2019 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluvu č. 134 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [22.49K]
21.11.2019 Zmluva č. 161/2019 o prenájme miesta na pohrebisku Ražňany - Hlavný Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [25.97K]
21.11.2019 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluvu č. 173 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [22.37K]
21.11.2019 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluvu č. 339 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [22.27K]
21.11.2019 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluvu č. 126 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [22.50K]
21.11.2019 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluvu č. 243 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [22.38K]
21.11.2019 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluvu č. 445 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [22.48K]
21.11.2019 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluvu č. 176 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [22.50K]
21.11.2019 Zmluva č. 174/2019 o prenájme miesta na pohrebisku Ražňany - Hlavný Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [25.84K]
21.11.2019 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluvu č. 481 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [22.43K]
21.11.2019 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluvu č. 376 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [22.41K]
21.11.2019 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluvu č. 85 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [22.57K]
21.11.2019 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluvu č. 23 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [22.57K]
21.11.2019 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluvu č. 166 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [22.60K]
21.11.2019 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluvu č. 459 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [22.51K]
21.11.2019 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluvu č. 463 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [22.78K]
21.11.2019 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluvu č. 780 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [22.55K]
21.11.2019 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluvu č. 521 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [22.17K]
21.11.2019 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluvu č. 479 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [22.29K]
21.11.2019 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluvu č. 688 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [22.56K]
21.11.2019 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluvu č. 346 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [22.40K]
09.12.2019 Licenčná zmluva č. U2310/2019 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [2.09M]
09.12.2019 Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.20M]
12.12.2019 Zámenná zmluva - Janiga Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [295.47K]
17.12.2019 Zmluva o dielo č. 32 R / 2019 - C.M.R. Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [4.85M]
17.12.2019 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluvu č. 438 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [23.12K]
17.12.2019 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluvu č. 114 Zmluvy
17.12.2019 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluvu č. 139 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [22.88K]
17.12.2019 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluvu č. 37 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [22.96K]
17.12.2019 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluvu č. 526 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [22.79K]
17.12.2019 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluvu č. 252 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [23.00K]
17.12.2019 Zmluva č. 181/2019 o prenájme miesta na pohrebisku Ražňany - Hlavný Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [26.53K]
17.12.2019 Zmluva č. 28/2019 o prenájme miesta na pohrebisku Ražňany - Hlavný Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [26.67K]
17.12.2019 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluvu č. 223 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [22.77K]
17.12.2019 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluvu č. 54 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [22.95K]
17.12.2019 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluvu č. 277 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [22.85K]
17.12.2019 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluvu č. 384 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [23.13K]
17.12.2019 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluvu č. 542 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [22.97K]
17.12.2019 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluvu č. 230 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [22.97K]
17.12.2019 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluvu č. 231 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [22.85K]
17.12.2019 Zmluva č. 38/2019 o prenájme miesta na pohrebisku Ražňany - Hlavný Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [26.51K]
17.12.2019 Zmluva č. 130/2019 o prenájme miesta na pohrebisku Ražňany - Hlavný Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [26.52K]
17.12.2019 Zmluva č. 283/2019 o prenájme miesta na pohrebisku Ražňany - Hlavný Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [26.45K]
17.12.2019 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluvu č. 692 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [22.96K]
17.12.2019 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluvu č. 574 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [22.89K]
17.12.2019 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluvu č. 408 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [23.09K]
17.12.2019 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluvu č. 86 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [23.11K]
19.12.2019 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluvu č. 175 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [22.95K]
20.12.2019 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluvu č. 147 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [23.04K]
20.12.2019 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluvu č. 307 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [22.98K]
20.12.2019 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluvu č. 504 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [22.73K]
20.12.2019 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluvu č. 417 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [22.83K]
20.12.2019 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluvu č. 725 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [22.97K]
20.12.2019 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluvu č. 261 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [22.91K]
31.12.2019 Dodatok o ukončení zmluvy - MOAD, s.r.o Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [216.71K]
08.01.2020 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluvu č. 682 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [22.85K]
08.01.2020 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluvu č. 330 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [22.85K]
08.01.2020 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluvu č. 411 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [22.75K]
08.01.2020 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluvu č. 677 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [22.90K]
08.01.2020 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluvu č. 739 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [23.13K]
21.01.2020 Zmluva o reklame - MARIUS PEDERSEN Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [494.49K]
23.01.2020 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluve č. 386 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [23.09K]
27.01.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2020 - FC RAŽŇANY Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [351.29K]
27.01.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2/2020 - ŇARŠANKA Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [348.51K]
27.01.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 3/2020 - Športový klub Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [348.69K]
29.01.2020 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluve č. 22 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [22.75K]
29.01.2020 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluve č. 42 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [22.81K]
29.01.2020 Zmluva číslo 500/2020 o prenájme miesta na pohrebisku Ražňany - Hlavný Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [26.38K]
29.01.2020 Zmluva číslo 610/2020 o prenájme miesta na pohrebisku Ražňany - Hlavný Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [26.44K]
06.02.2020 Zmluva číslo 72/2020 o prenájme miesta na pohrebisku Ražňany - Hlavný Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [26.47K]
17.02.2020 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluve č. 676 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [22.98K]
17.02.2020 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluve č. 358 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [23.02K]
17.02.2020 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluve č. 39 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [22.96K]
17.02.2020 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluve č. 23/2010 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [22.99K]
18.02.2020 Zmluva číslo 257/2020 o prenájme miesta na pohrebisku Ražňany - Hlavný Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [26.47K]
26.02.2020 Zmluva číslo 45/2020 o prenájme miesta na pohrebisku Ražňany - Hlavný Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [26.33K]
26.02.2020 Zmluva číslo 113/2020 o prenájme miesta na pohrebisku Ražňany - Hlavný Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [26.41K]
09.03.2020 Zmluva číslo 198/2020 o prenájme miesta na pohrebisku Ražňany - Hlavný Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [26.35K]
09.03.2020 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluve č. 84 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [23.11K]
10.03.2020 Zmluva číslo 351/2020 o prenájme miesta na pohrebisku Ražňany - Hlavný Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [26.49K]
10.03.2020 Zmluva číslo 180/2020 o prenájme miesta na pohrebisku Ražňany - Hlavný Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [26.71K]
10.03.2020 Zmluva číslo 421/2020 o prenájme miesta na pohrebisku Ražňany - Hlavný Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [26.49K]
16.01.2020 Dodatok č. 24 - MARIUS PEDERSEN Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [501.47K]
17.03.2020 Zmluva č. 320 0386 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.46M]
09.04.2020 Zmluva - Seniorvital Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [614.27K]
09.04.2020 Zmluva - Ing. Peter Kobzoš Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [502.09K]
13.03.2020 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluve č. 691 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [22.91K]
30.03.2020 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluve č. 785 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [23.01K]
29.04.2020 Zmluva o dielo - ELAZ s.r.o. Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [4.71M]
29.04.2020 Dodatok k licenčnej zmluve - 3W Slovakia Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [2.52M]
04.05.2020 Dodatok k zmluve - Slovak Telecom Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [885.97K]
04.05.2020 Dodatok k zmluve - Slovak Telecom Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.71M]
04.05.2020 Dodatok k zmluve - Slovak Telecom Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.70M]
04.05.2020 Poistná zmluva Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [129.16K]
04.05.2020 Príloha k poistnej zmluve Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.15M]
14.05.2020 Poistná zmluva - MŠ Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [252.11K]
22.05.2020 Zmluva o grantovom účte Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [307.59K]
27.05.2020 Mandátna zmluva - externý manažment MŠ Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [182.97K]
08.06.2020 Zmluva o refundácii nákladov - Smetanka Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [323.46K]
08.06.2020 Zmluva o refundácii nákladov - Dzuriková Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [322.27K]
29.10.2018 Poistná zmluva - NEW HOLLAND Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [10.20M]
11.06.2020 Poistná zmluva - Zberný dvor Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [201.74K]
11.06.2020 Poistná zmluva - Zberný dvor pokračovanie Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [588.68K]
22.06.2020 Zmluva - MINOR PLAN Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.20M]
02.07.2020 Zmluva o poskytovaní služieb - Germuška Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [461.97K]
02.07.2020 Zmluva o poskytovaní služieb - Sabolová Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [458.36K]
14.07.2020 Dodatok - NORTH EAST Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [2.49M]
20.07.2020 Dodatok č. 1 k zmluve zo dňa 19.6.2020 - MINOR PLAN Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [497.09K]
28.04.2020 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluve č. 122 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [23.00K]
28.04.2020 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluve č. 123 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [23.14K]
28.04.2020 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluve č. 257 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [23.21K]
28.04.2020 Zmluva číslo 388/2020 o prenájme miesta na pohrebisku Ražňany - Hlavný Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [26.42K]
28.04.2020 Zmluva číslo 651/2020 o prenájme miesta na pohrebisku Ražňany - Hlavný Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [26.43K]
28.04.2020 Zmluva číslo 404/2020 o prenájme miesta na pohrebisku Ražňany - Hlavný Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [26.49K]
28.04.2020 Zmluva číslo 428/2020 o prenájme miesta na pohrebisku Ražňany - Hlavný Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [26.34K]
12.05.2020 Zmluva číslo 218/2020 o prenájme miesta na pohrebisku Ražňany - Hlavný Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [26.50K]
12.05.2020 Zmluva číslo 219/2020 o prenájme miesta na pohrebisku Ražňany - Hlavný Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [26.72K]
12.05.2020 Zmluva číslo 267/2020 o prenájme miesta na pohrebisku Ražňany - Hlavný Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [26.45K]
12.05.2020 Zmluva číslo 633/2020 o prenájme miesta na pohrebisku Ražňany - Hlavný Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [26.54K]
20.05.2020 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluve č. 452/2009 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [23.00K]
03.06.2020 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluve č. 195 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [23.03K]
03.06.2020 Zmluva číslo 83/2020 o prenájme miesta na pohrebisku Ražňany - Hlavný Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [26.41K]
03.06.2020 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluve č. 732 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [23.12K]
10.06.2020 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluve č. 783 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [23.16K]
10.06.2020 Zmluva číslo 179/2020 o prenájme miesta na pohrebisku Ražňany - Hlavný Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [26.41K]
15.06.2020 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluve č. 309 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [23.05K]
17.06.2020 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluve č. 781 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [0.00B]
30.06.2020 Zmluva číslo 87/2020 o prenájme miesta na pohrebisku Ražňany - Hlavný Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [26.42K]
09.07.2020 Zmluva číslo 841/2020 o prenájme miesta na pohrebisku Ražňany - Hlavný Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [26.33K]
17.07.2020 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluve č. 634 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [22.98K]
17.07.2020 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluve č. 296 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [23.01K]
23.07.2020 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluve č. 189 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [23.04K]
31.07.2020 Poistná zmluva - AČ Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [3.43M]
19.08.2020 Zmluva o refundácii nákladov - Kušnírová Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [321.56K]
19.08.2020 Zmluva o refundácii nákladov - Verešpej Marek Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [322.24K]
19.08.2020 Zmluva o refundácii nákladov - Verešpej Jozef Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [321.30K]
07.07.2020 Zmluva o dodávke plynu Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [2.94M]
09.09.2020 Zmluva č. 834/2020/DPR - PSK Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.93M]
29.09.2020 Príkazná zmluva č. 09/SB/202001 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [0.98M]
12.10.2020 Zmluva o návratnej finančnej výpomoci Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.41M]
26.10.2020 Zmluva - Ing. Peter Kobzoš Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.84M]
23.11.2020 Dohoda č. 20/37/012/425 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.02M]
23.11.2020 Dohoda č. 20/37/010/191 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.29M]
23.11.2020 Dohoda č. 20/37/012/428 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.03M]
30.11.2020 Kúpna zmluva - SMETANKA Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [4.96M]
30.11.2020 Kúpna zmluva - MICHŇÁK Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [2.17M]
30.11.2020 Kúpna zmluva - EUROGASTROOP Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [2.14M]
30.11.2020 Kúpna zmluva - EPOS Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [2.77M]
03.12.2020 Zmluva o výpožičke Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [398.55K]
11.01.2021 Kúpna zmluva - EMI Sabinov s.r.o. Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [2.19M]
21.12.2020 Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-VO-442-098/2020 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [2.03M]
21.01.2021 Zmluva o poskytovaní služieb - Poliklinika Sabinov, n.o. Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.98M]
04.02.2021 Zmluva o poskytovaní služieb - Poliklinika Sabinov, n.o. Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [2.02M]
12.02.2021 Zmluva o poskytovaní služieb - Poliklinika Sabinov, n.o. Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [2.03M]
19.02.2021 Zmluva o poskytovaní služieb Poliklinika Sabinov, n.o. 20.2.2021 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [337.03K]
25.02.2021 Kúpna zmluva - EUROGASTROOP Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [0.00B]
26.02.2021 Zmluva o poskytovaní služieb - Poliklinika Sabinov, n.o. 27.2.2021 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [337.14K]
26.02.2021 Kúpna zmluva SALT Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.74M]
03.03.2021 Zmluva o spolupráci - zber šatstva Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [0.97M]
04.03.2021 Zmluva o poskytovaní služieb - Poliklinika Sabinov, n.o. Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [338.28K]
05.03.2021 Kúpna zmluva - NOMILAND s.r.o. Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.89M]
05.03.2021 Príloha ku Kúpnej zmluve - NOMILAND, s.r.o. Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [8.45M]
05.03.2021 Kúpna zmluva - František Smetanka Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [2.20M]
07.09.2020 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluve č. 441 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [23.04K]
14.09.2020 Zmluva číslo 842/2020 o prenájme miesta na pohrebisku Ražňany - Hlavný Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [26.37K]
03.11.2020 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluve č. 356 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [22.94K]
03.11.2020 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluve č. 21 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [22.90K]
03.11.2020 Zmluva číslo 7/2020 o prenájme miesta na pohrebisku Ražňany - Hlavný Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [26.45K]
25.11.2020 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 2 ku zmluve č. 5/2011 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [22.87K]
08.01.2021 Zmluva číslo 843/2021 o prenájme miesta na pohrebisku Ražňany - Hlavný Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [26.27K]
12.01.2021 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dodatok č. 1 ku zmluve č. 313 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [22.80K]
29.01.2021 Zmluva číslo 845/2021 o prenájme miesta na pohrebisku Ražňany - Hlavný Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [26.26K]
26.02.2021 Zmluva číslo 846/2021 o prenájme miesta na pohrebisku Ražňany - Hlavný Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [26.30K]
11.03.2021 Kúpna zmluva - EPOS Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [2.26M]
16.03.2021 Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [236.93K]
27.01.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2021 - FC RAŽŇANY Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [350.75K]
27.01.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2/2021 - ŇARŠANKA Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [348.23K]
27.01.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 3/2021 - Športový klub Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [348.35K]
29.03.2021 Zmluva o grantovom účte Denný stacionár - zábezpeky Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [284.18K]
30.03.2021 Zmluva o dielo - Mikovičová Mária Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [620.91K]
30.03.2021 Kúpna zmluva - JRK Slovensko s.r.o. Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [2.48M]
31.03.2021 Zmluva o poskytovaní služieb - Poliklinika Sabinov, n.o. Zmluvy stiahnuť [42.68K]
04.01.2021 Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2/2019 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [217.12K]
08.04.2021 Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.84M]
30.04.2021 Zmluva o poskytovaní služieb - Poliklinika Sabinov, n.o. Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [337.57K]
03.05.2021 Poistná zmluva č. 2407999848 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [203.27K]
03.05.2021 Príloha k poistnej zmluve č. 2407999848 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [4.96M]
13.05.2021 Zmluva č. 321 0925 - Dobrovoľná požiarna ochrana Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.40M]
01.07.2021 Zmluva o dielo EURO - BAU s.r.o. Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [39.71M]
07.07.2021 Zmluva o vzájomnej spolupráci - Staviarska Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [439.32K]
05.08.2021 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Ražňany v roku 2021-FC Ražňany Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [350.50K]
11.03.2021 Zmluva číslo 163/2021 o prenájme miesta na pohrebisku Ražňany - Hlavný Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [26.38K]
24.03.2021 Zmluva číslo 848/2021 o prenájme miesta na pohrebisku Ražňany - Hlavný Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [26.36K]
24.03.2021 Zmluva číslo 847/2021 o prenájme miesta na pohrebisku Ražňany - Hlavný Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [26.32K]
24.05.2021 Zmluva číslo 247/2021 o prenájme miesta na pohrebisku Ražňany - Hlavný Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [26.37K]
24.05.2021 Zmluva číslo 170/2021 o prenájme miesta na pohrebisku Ražňany - Hlavný Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [26.62K]
14.06.2021 Zmluva číslo 849/2021 o prenájme miesta na pohrebisku Ražňany - Hlavný Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [26.26K]
18.08.2021 Zmluva číslo 850/2021 o prenájme miesta na pohrebisku Ražňany - Hlavný Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [26.34K]
18.08.2021 Zmluva číslo 851/2021 o prenájme miesta na pohrebisku Ražňany - Hlavný Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [26.34K]
25.08.2021 Zmluva o dielo pre realizáciu stavby: Stavebné úpravy miestnej komunikácie ul. Pečovec v obci Ražňany Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [10.71M]
26.08.2021 Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia č. 2408174364 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [137.17K]
30.08.2021 Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve č. U2310/2019 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [478.39K]
31.08.2021 DODATOK č. 1 ku ZMLUVE O POSKYTOVANÍ STRAVY zo dňa 30.08.2019 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [283.71K]
10.09.2021 Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom - KOMENSKY, s.r.o. Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [397.16K]
13.09.2021 Zmluva - Seniorvital, n.o. Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.67M]
13.09.2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 28062021/SV/EB-RŽ Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [429.19K]
21.09.2021 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb - Ing. Peter Kobzoš Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.90M]
01.10.2021 Rámcová kúpna zmluva - INMEDIA, spol. s r.o. Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.39M]
04.11.2021 Kúpna zmluva - auto Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [2.23M]
20.10.2021 Dodatok č. 1 k Zmluve - Seniorvital, n.o. Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [432.42K]
16.11.2021 Zmluva o poskytovaní služieb - MK hlas Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.29M]
09.09.2020 Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [334.30K]
20.10.2021 Rámcová zmluva - FOOD LOGISTIC s.r.o. Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [779.82K]
07.12.2021 Zmluva pre umiestnenie Z-BOXU Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [787.23K]
07.12.2021 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - ORANGE Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [4.98M]
09.12.2021 Zmluva o dielo - LONLER, s.r.o. Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [3.15M]
04.01.2022 Dodatok č. 26 Ku zmluve č. 25 005/1 - Marius Pedersen, a.s. Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [527.17K]
04.01.2022 Príloha č. 1 k Zmluve č. VSN0708201517 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [756.67K]
04.01.2022 Zmluva o dielo - Ing. Dana Jenčová Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.51M]
04.10.2021 Zmluva číslo 852/2021 o prenájme miesta na pohrebisku Ražňany - hlavný Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [22.30K]
11.11.2021 Zmluva číslo 729/2021 o prenájme miesta na pohrebisku Ražňany - Hlavný Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [22.38K]
22.11.2021 Zmluva číslo 279/2021 o prenájme miesta na pohrebisku Ražňany - Hlavný Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [22.62K]
05.01.2022 Zmluva číslo 853/2022 o prenájme miesta na pohrebisku Ražňany - Hlavný Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [22.27K]
14.01.2022 Zmluva číslo 854/2022 o prenájme miesta na pohrebisku Ražňany - Hlavný Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [22.15K]
26.01.2022 Zmluva o prevode výpočtovej techniky Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.36M]
04.02.2022 Mandátna zmluva - MEDIINVEST Consulting, s.r.o. Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.27M]
04.02.2022 Mandátna zmluva - MEDIINVEST Consulting, s.r.o. Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.27M]
07.02.2022 Mandátna zmluva - Mgr. Miroslav Kovalik - ORIM Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [2.46M]
07.02.2022 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení - Košická arcidiecéza Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [0.00B]
31.01.2022 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Ražňany v roku 2022 - FC Ražňany Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [350.95K]
31.01.2022 Zmluva o poskytnutí finančnej dotác