Hlavná účtovníčka nastupuje dňa 1.12.2015 do pracovného pomeru

vložený: 13.11.2015 11:25, upravený: 13.11.2015 11:25, čítaný: 1681x

Na pozíciu hlavný účtovník/účtovníčka do termínu 14.10.2015, doručili žiadosť traja uchádzači.

Komisia v zložení starosta obec, zástupca starostu obce a súčasná hlavná účtovníčka dňa 28.10.2015 otvorila obálky a formálne skontrolovala kompletnosť žiadostí. Pri kontrole boli zistené nedostatky v jednej žiadosti (úplné stredné odborné vzdelanie – ekonomického smeru, účtovníctvo alebo vysokoškolské vzdelanie ekonomického zamerania, prax v oblasti podvojného účtovníctva – minimálne 5 rokov, v oblasti ekonomiky a účtovníctva rozpočtových a príspevkových organizácií minimálne 2 roky). Na pohovor dňa 6.11.2015 o 13.00 hod. boli pozvaní dvaja uchádzači, ktorí splnili podmienky výberového konania. Po tomto ústnom pohovore komisia vybrala na pozíciu hlavný účtovník p. Adrianu Repaskú, Ražňany č. d 407. Do pracovného pomeru nastúpi dňa 1.12.2015.

Hlavná účtovníčka nastupuje dňa 1.12.2015 do pracovného pomeru
Podobné články