Jakub Repaský získal 3. miesto na celoslovenskom kole biologickej olympiády

vložený: 11.05.2018 13:17, upravený: 11.05.2018 13:23, čítaný: 1694x

V dňoch 18. – 20. 4.2018 sa v Bratislave konalo celoslovenské kolo biologickej olympiády. Jakub Repaský (na fotografii), rodák z obce Ražňany, deviatak v ZŠ Komenského, súťažil v kategórii C – žiaci základných škôl s projektom Minerály mineralogicky významných lokalít Šariša a jeho okolia.

Vo svojej práci predstavil lokality s výskytom zaujímavých minerálov v našom okolí. Určil a popísal minerály, ktoré sa na nich vyskytujú, a venoval sa aj procesom súvisiacim s ich vznikom. Vykonal terénny prieskum na lokalitách v Sabinove, Jarabinej, Litmanovej, Veľkom Lipníku, na Šarišskom hradnom vrchu, vo Finticiach, v Hubošovciach, na Dubníku a v Herľanoch. Ku všetkým lokalitám vytvoril mapy a pripojil fotodokumentáciu.

Odborná porota hodnotila správu k projektu, poster vizualizujúci vykonanú prácu a výsledky tejto práce, prezentáciu projektu a projekt ako celok. V silnej celoslovenskej konkurencii sa umiestnil na peknom 3. mieste.

Porota u Jakuba okrem všeobecne hodnotených vecí ocenila jeho odborné vedomosti a schopnosť jednoducho a zrozumiteľne vysvetliť aj zložité geologické procesy. 

Srdečne Jakubovi blahoželáme.

Zdroj: Spravodajca mesta Sabinov 5/2018

Jakub Repaský získal 3. miesto na celoslovenskom kole biologickej olympiády
Podobné články