Máte doma lastovičky? Dajte nám o nich vedieť a pomôžte nám ich chrániť.

vložený: 17.04.2019 15:00, upravený: 17.04.2019 15:03, čítaný: 1400x

Máte doma lastovičky? Dajte nám o nich vedieť a pomôžte nám ich chrániť.


Silný pokles.

Lastovička obyčajná (Hirundo rustica) patrí asi medzi najznámejšie vtáky ľudských obydlí. Lastovičky sú súčasťou mnohých ľudových múdrostí, pranostík, piesní či básní. Lastovička sa vždy považovala za akýsi symbol šťastia a k tradičnej vidieckej krajine už neodmysliteľne patrí. Aj napriek všetkým týmto pozitívam patrí v súčasnosti lastovička medzi vtáky, ktoré vykazujú silný pokles. Klesajúci trend tohto druhu je viac ako 30% nielen na Slovensku, ale v celej Európskej únii. Tento silný pokles súvisí najmä so zmenou tradičného poľnohospodárskeho života na vidieku, chemizáciou poľnohospodárstva či nedostatkom hniezdnych možností. Lastovičky nachádzajú vhodné hniezdiská najmä v maštaliach, stajniach ale aj v iných budovách. Pre lastovičky je tiež kľúčové fungovanie hospodárskych dvorov kde nachádzajú množstvo hmyzu, najmä komárov, ktoré konzumujú. Starší ľudia si určite ešte pamätajú, ako bolo bežné mať na dome aj 6 hniezd lastovičiek. Dnes je problém nájsť 6 hniezd v jednej obci.


Čo môže urobiť každý z nás?

Každý môže pomôcť k ochrane lastovičiek svojou činnosťou. Mnohí ľudia si na domy vyvesujú igelitové vrecká, len aby tam lastovičky alebo belorítky nezahniezdili a oni nemali špinavé okná. Pritom sa to dá veľmi jednoducho vyriešiť osadením drevenej podložky pod hniezdo. Budeme spokojní aj my, aj vtáčiky. Môžeme taktiež sprístupniť maštaľ alebo stodolu aby v nej bol v hniezdnej dobe (marec – august) menší otvor, cez ktorý by sa lastovičky dostali do vnútra a mohli si postaviť hniezdo.


Pomôžte nám pri sčítavaní hniezd.

Na základe stavu populácie lastovičky obyčajnej sme sa rozhodli urobiť sčítanie hniezd lastovičiek v našej obci. Ak budeme poznať stav populácie lastovičiek v našej obci, budeme môcť navrhnúť spôsob ich ochrany. Pri sčítavaní hniezd môže pomôcť každý, najmä tým, že nás informujete o hniezdach na vašom dome, stajni, stodole alebo o hniezdach na domoch vašich známych. Informujte nás o hniezdach, v ktorých lastovičky tento rok hniezdia. My si všetky hniezda zaznamenáme a budeme ich ďalej sledovať. Sčítanie bude prebiehať od apríla do augusta 2019. Výsledky z tohto sčítania budú zahrnuté do projektu Mapovanie vtáctva Ražnian, ktoré tento rok realizujeme. Ak teda máte doma lastovičky a chcete ich pomôcť chrániť dajte nám o nich vedieť na tel. čísle 0949 554 049/Jakub Repaský alebo e-mailom jakub.repasky@gmail.comNa záver prikladám fotky lastovičky a belorítky a taktiež ich hniezd, keďže ľudia si často mýlia tieto dva druhy. Rozdiel je ten, že lastovičky majú celý vrch hniezda odkrytý, pričom belorítky majú len malú škáru, cez ktorú vchádzajú do hniezda.

Ďakujeme, že pomáhate chrániť lastovičky.

Text: Jakub Repaský

Foto: Stanislav Greš


Máte doma lastovičky? Dajte nám o nich vedieť a pomôžte nám ich chrániť.
Fotogaléria k článku
Podobné články