Povinné zverejňovanie

vložený: 17.01.2011 12:25, upravený: 17.01.2011 12:25, čítaný: 2876x

Novela Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona č. 211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, ktorá bola schválená 9. decembra 2010 a platí od 1. 1. 2011 priniesla mestu a nim zriadeným príspevkovým a rozpočtovým organizáciám novú povinnosť a to zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na svojom webovom sídle. Zmluvy, faktúry a objednávky OcÚ Ražňany nájdete v sekcii Zmluvy, faktúry, objednávky
Povinné zverejňovanie
Podobné články