Preverovacie a taktické cvičenia v obci - cvičné poplachy

vložený: 11.03.2014 12:00, upravený: 11.03.2014 12:00, čítaný: 2716x

Časté vyhlasovanie požiarnych poplachov v obci a zvýšená aktivita jednotky hasičského zboru v obci je následkom zaradenia domáceho DHZ (Dobrovoľný hasičský zbor)do zložiek celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov v rámci SR.

Jedná sa o zapájanie obecného DHZ do zásahovej činnosti štátnych HZZ (Hasičské záchranné zložky), preto je treba chápať zvýšenú aktivitu domáceho DHZ. Všetky tieto činnosti sú potrebné v rámci výcviku a osvojenia si určitých návykov a zručností pri práci s technikou.

Predseda DHZ ďakuje všetkým zúčastneným členom DHZ za aktívny a zodpovedný prístup pri plnení tejto úlohy.

Spracoval Ondre Leššo - predseda DHZ

Preverovacie a taktické cvičenia v obci - cvičné poplachy
Fotogaléria k článku
Podobné články