Z kroniky obce Ražňany

vložený: 10.06.2005 00:00, upravený: 10.06.2005 00:00, čítaný: 3672x

Terajší názov našej obci "Ražňany" bol zavedený v roku 1947.
Do tohto roku sa obec menovala "Ňaršany". O histórii našej obci ako i o prvých známych vlastníkov usadlosti, z ktorej vznikla naša obec v knihe "Sárosvár megye mohografia" od Tótha je uvedené len veľmi málo ako to tu uvediem. Presný vznik terajšej obce sa nedá zistiť, ale už v roku 1248 biskup Jagerský oslobodzuje usadlosť od "dežmy" (poplatkov).Táto usadlosť v roku 1283 patrila synom Ilmeša a to Sebastianovi (pravdepodobne po ňom kaplnka naproti Janigovi zasvätená sv. Šebastianovi pozn. kronikára) a Šimonovi, ktorí sú prvými vlastníkmi statkov. Uvedení majitelia obci pôvodne boli strážcovia Ňaršanských lesov a za vernosť bola im darovaná táto usadlosť. V roku 1394 táto usadlosť sa spomína pod menom "Ardóu".
Kronika obce
V roku 1427 majiteľom obci je veľkostatkár a šľachtic Semsey (čítaj Šemšej) a obec usadlosť sa spomína pod menom "Nyars" (čítaj Ňarš). V jednom starom výkaze z toho istého roku sa vykazujú - uvádzajú dve usadlosti Nyars a Ardó. Zasa iný zápis z toho roku spomína v súvislosti so Šalgovom ako "tri Šalgovi" (pravdepodobne z tých čias 1. popisné číslo domu našej obci je v Šalgove - Galko).
O rok neskôr teda 1428 usadlosť má názov Ardo-Nyars (ako dve obce)
O 38 rokov neskôr teda 1466 usadlosť je už pod menom "Nyarsardo" (čít. Ňaršardó), čiže jedna usadlosť - jedna obec.
V roku 1617 majiteľom usadlosti sa spomína Gomboš Hedry.
O desať rokov neskôr, teda 1627 sa robí úprava chotára medzi Nyarsardom a Orkucanmi. V roku 1673 majiteľ Semsey protestuje proti Kronezsovej, ktorá mu nechala zabaviť majetok. V roku 1686 majiteľom usadlosti sa spomína Deak.
V roku 1694 sa Semsey znova domáha u Ujfalossyho, ktorý je v uvedenom roku vlastníkom, vrátenia obce zo zálohy.
O rok neskôr, teda 1695 Semsey protestuje proti Szirkmayemu pre nesprávne upravovanie chotára u potoka Torysa. O dva roky neskôr, usadlosť patrí Renkovskému. V roku 1699 obyvateľ kaštieľa, istý PLetény, sa dožaduje opravy kaštieľa u majiteľov. V roku 1719 - 1741 spomínajú sa ako majitelia Bocko a Lehocký.
V roku 1755 znova sa spomína majiteľ Semsey. Už pred viac ako 100 rokmi teda 1863 sú v obci pestované povestné Ňaršanské čerešne. Z dvoch osád Nyars a Ardó vznikla naša obec "Ňaršany" - teraz Ražňany.
Z kroniky obce Ražňany
Podobné články