Rozhodnutie Tlačovej rady SR k článku týždenníka Plus 7 dní z 18/2010

vložený: 02.12.2011 13:57, upravený: 02.12.2011 13:57, čítaný: 3624x

Tlačová rada Slovenskej republiky v zložení Zuzana Ďurišová – predseda a členovia Amantius Akimjak, Peter Kerecman, Marcela Košťálová, Július Lőrincz, Ľubica Suballyová a Zuzana Wienk na zasadnutí dňa 27. apríla 2011 vo veci vedenej pod por. č. 10/2010 ThDr. Pavla Bugoša, PhD., farára rímskokatolíckej farnosti Ražňany proti odporcovi – týždenníku PLUS 7 dní, ktorého vydavateľom je SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, s r.o., Panónska cesta 9, Bratislava, podľa § 8 ods. 5 Rokovacieho poriadku Tlačovej rady rozhodla takto ...

Originál rozhodnutia sa nachádza priamo na stránkach TRSR, URL adresa.

Rozhodnutie Tlačovej rady SR k článku týždenníka Plus 7 dní z 18/2010
Podobné články