Zámery obce na skvalitnenie a skrášlenie životného prostredia v roku 2006

vložený: 14.06.2006 09:12, upravený: 14.06.2006 09:12, čítaný: 3736x

V tomto roku plánujeme v našej obci zrealizovať nasledovné akcie.

- Rekonštrukcia budovy TJ – v rámci projektu plánujeme rekonštrukciu sociálnych zariadní,sprch,šatní a WC,šatne pre rozhodcu,výstavbu odpadovej žumpy a opravu odkanalizovania budovy

- Spracovanie územného plánu obce – územný plán obce je nevyhnutným predpokladom pre vytváranie stavebných parciel pre výstavbu rodinných domov a bytov,získavanie finančných prostriedkov na rozvoj miestnej infraštruktúry

Výmena prístreškov autobusových zastávok – výstavba nových prístreškov

Regulácia potoka okolo PD – Pečovec –Antalovec – výstavba rigolu podľa pôvodného toku

Úprava verejných priestranstiev, oprava oplotenia okolo cintorína,obnova parkových plôch,lavičiek a zelene

Finančné prostriedky na tieto zámery sú zahrnuté v schválenom rozpočte obce pre rok 2006,na rekonštrukciu budovy TJ sme získali dotáciu od MF SR vo výške 250 000.- Sk.

Zámery obce na skvalitnenie a skrášlenie životného prostredia  v roku 2006
Podobné články