Aktuality a oznamy
Anketa pre občanov

Už dlhodobo sa zamýšľame nad budúcim využitím dominanty našej obce – miestnej Sýpky. Nachádza sa v centre obce a v súčasnosti slúži na uskladnenie obilia. Vlastníkom budovy a pozemku je rod. Gallovičová, s ktorou prebehli pracovné rokovania, z ktorých vyplynula možnosť budúceho odkúpenia. Váš názor je pre budúce správne rozhodnutie dôležitý, a preto na návrh poslancov obecného zastupiteľstva Vás oslovujeme s otázkou využiteľnosti týchto priestorov Sýpky do budúcna s prihliadnutím na zapojenie sa do vyhlasovaných výziev na rekonštrukciu takýchto budov financovaných z Európskych zdrojov. Spätný dotazník, ktorý máte na spodnej strane po vyplnení odstrihnite v mieste určenia a vložte do poštovej schránky na obecnom úrade, do krabíc v predajniach COOP Jednota a FRESH. Na otázky v dotazníku môžete odpovedať aj na obecný email raznany@raznany.sk alebo formulár vyplniť na našej webovej stránke www.raznany.sk. Vyplnený dotazník prosím vyplňte a odovzdajte do 6.5.2023. Ďakujeme, že sú pre Vás veci verejné dôležité.

Príloha
DOCX
stiahnuť
vložené: 20.04.2023